Szkolenie  Instytucje kultury

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo w Internecie w instytucji kultury

11
Grudnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 11 Grudnia 2018
Cena: 290 zł netto (356,70 zł brutto)

Organizator

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo w Internecie w codziennej pracy instytucji kultury

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych obowiązków instytucji kultury w zakresie ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem czynności prowadzonych za pomocą systemów informatycznych z wykorzystaniem Internetu. Oprócz analizy czynności i dokumentów koniecznych do spełnienia wymogów RODO, podczas szkolenia przedstawione zostaną wymagania dotyczące stron internetowych wynikające z prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Uczestnicy dowiedzą się jak w prosty sposób zabezpieczyć komputery, uniknąć błędów na stronie internetowej i wywiązać się z wymogów prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem Internetu.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: "Vademecum dokumentacji instytucji kultury" o wartości 69,90 zł.


Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo w Internecie w instytucji kultury

Szkolenie odbędzie się: 11 Grudnia 2018r.

Szkolenie jest adresowane do:

  • kadry kierowniczej
  • inspektorów ochrony danych
  • pracowników instytucji kultury, którzy zajmują się ochroną danych osobowych w swojej instytucji.

Program

Czas trwania szkolenia 10:00 - 15:30

1. Co to są dane osobowe i jakie czynności obejmuje ich ochrona?
2. RODO - nowa rzeczywistość ochrony danych osobowych od 25 maja 2018 r.
3. Innowacje i nowe obowiązki wynikające z RODO.
4. Dokumentacja związana z RODO.
5. Analiza ryzyka z uwzględnieniem ryzyk związanych z systemami informatycznymi.
6. Co to jest cyberprzestępczość i jaki ma związek z instytucjami kultury?
7. Profile osobowe i inne zagrożenia związane z bazami danych.
8. Zamieszczanie zdjęć z wydarzeń i zdjęć pracowników na stronie internetowej.
9. Klauzule i regulaminy na stronie internetowej.
10. Bezpieczeństwo strony internetowej.Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Łukasz Wojciechowski

Łukasz Wojciechowski

Wykładowca akademicki, specjalista i doświadczony praktyk w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i kontroli zarządczej. Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO27001. Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz artykułów specjalistycznych w czasopismach i portalach internetowych. Uczestnik i współorganizator ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Czynnie uczestniczy w projektach międzynarodowych, m.in. ProfEdu, Erasmus+ Staff Mobility. Oprócz pracy dydaktycznej ze studentami, zrealizował ponad 100 autorskich szkoleń, warsztatów i wykładów dla instytucji publicznych i firm. Opracowuje i koryguje dokumentację kontroli zarządczej dla instytucji publicznych oraz ochrony danych osobowych dla instytucji publicznych i firm. Jest doradcą w zakresie optymalizowania dokumentacji i wprowadzania efektywnych procedur.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 11 Grudnia 2018
Cena: 290 zł netto (356,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 290  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do  4 grudnia  2018 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 250 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę  "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka