Szkolenie  Instytucje kultury

Pół roku po reformie - praktyczne rozwiązania RODO w instytucji kultury

26
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 26 Listopada 2018
Cena: 290 zł netto (356,70 zł brutto)

Organizator

Pół roku po reformie ochrony danych osobowych - praktyczne rozwiązania RODO w instytucji kultury

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie wdrożenia RODO w instytucjach kultury.

Pół roku funkcjonowania nowych uregulowań prawnych oraz nowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) pozwala na podsumowanie dotychczasowych rozwiązań, wytycznych oraz błędów we wdrażaniu zmian.

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy na temat ochrony danych osobowych po reformie oraz wskazanie uczestnikom jakie dokumenty powinny zostać opracowane w instytucji, jakie są obowiązki względem Prezesa UODO i na co warto zwrócić szczególną uwagę.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: "Vademecum dokumentacji instytucji kultury" o wartości 69,90 zł.


Pół roku po reformie - praktyczne rozwiązania RODO w instytucji kultury

Szkolenie odbędzie się: 26 Listopada 2018r.

Szkolenie jest adresowane do:

  • kadry kierowniczej
  • inspektorów ochrony danych
  • pracowników instytucji kultury, którzy zajmują się ochroną danych osobowych w swojej instytucji

Program

Czas trwania szkolenia 10:00 - 15:30

1. Wstęp - na czym polegała reforma systemu ochrony danych osobowych? Co tak naprawdę zmieniło RODO?
2. Istota ochrony danych osobowych - podstawowe pojęcia i instytucje.
3. W jaki sposób należy przetwarzać dane osobowe, żeby było to zgodne z obowiązującym regulacjami?
4. Inspektor ochrony danych (IOD) - dawniej Administrator bezpieczeństwa informacji.
5. Dokumentacja ochrony danych osobowych.
6. Powierzanie, udostępnianie i współadministrowanie danych osobowych.
7. Rejestry czynności i kategorii czynności przetwarzania.
8. Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa - do kogo, kiedy i w jakich sytuacjach.
9. Analiza ryzyka w instytucji kultury.
10. Skargi i inne trudne sytuacje oraz dobre praktyki.

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Łukasz Wojciechowski

Łukasz Wojciechowski

Wykładowca akademicki, specjalista i doświadczony praktyk w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i kontroli zarządczej. Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO27001. Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz artykułów specjalistycznych w czasopismach i portalach internetowych. Uczestnik i współorganizator ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Czynnie uczestniczy w projektach międzynarodowych, m.in. ProfEdu, Erasmus+ Staff Mobility. Oprócz pracy dydaktycznej ze studentami, zrealizował ponad 100 autorskich szkoleń, warsztatów i wykładów dla instytucji publicznych i firm. Opracowuje i koryguje dokumentację kontroli zarządczej dla instytucji publicznych oraz ochrony danych osobowych dla instytucji publicznych i firm. Jest doradcą w zakresie optymalizowania dokumentacji i wprowadzania efektywnych procedur.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 26 Listopada 2018
Cena: 290 zł netto (356,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 290  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do  19 listopada  2018 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 250 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę  "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka