Szkolenie  Instytucje kultury

Przygotowanie do zamknięcia roku w instytucji kultury

26
Lutego

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 26 Lutego 2019
Cena: 499 zł netto (613,77 zł brutto)

Organizator

Przygotowanie do zamknięcia roku w instytucji kultury - jak sporządzić sprawozdanie finansowe

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego w instytucji kultury niezbędne jest przede wszystkim ustalenie stanów aktywów i pasywów w drodze inwentaryzacji oraz przeprowadzenie niezbędnych korekt. Prace dotyczące sprawozdania finansowego można podzielić na 3 etapy:

 1. prace przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego,
 2. sporządzenie sprawozdania finansowego,
 3. prace kończące rok obrotowy.

Aby pomóc Państwu te prace sprawnie przeprowadzić przygotowaliśmy szkolenie pt. PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA ROKU W INSTYTUCJI KULTURY  - Jak sporządzić sprawozdanie finansowe.
 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

"Zamknięcie roku 2018 w księgach instytucji kultury" o wartości  69,00 zł


Przygotowanie do zamknięcia roku w instytucji kultury

Szkolenie odbędzie się: 26 Lutego 2019r.

Program

Czas trwania szkolenia 10:00 - 15:30


1.    Inwentaryzacja, w tym skontrum:

 • przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji,
 • częstotliwość inwentaryzacji,
 • metody inwentaryzacji ze szczególnym uwzględnieniem środków trwałych i wyposażenia objętego ewidencją pozabilansową
 • udokumentowanie i rozliczenie inwentaryzacji
 • co powinna zawierać instrukcja inwentaryzacyjna

2. Wycena aktywów i pasywów z uwzględnieniem KSR nr 11 „Środki trwałe”:

 • środki trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • majątek obrotowy,
 • rezerwy i rozliczenia międzyokresowe,
 • odpisy aktualizujące,
 • odsetki,
 • amortyzacja.

3. Sprawozdanie finansowe:

 • wprowadzenie do sprawozdania,
 • bilans oraz zdarzenia po dacie bilansu,
 • rachunek zysków i strat,
 • informacja dodatkowa,
 • zatwierdzenie sprawozdania,
 • rozliczenie wyniku finansowego.

4. Polityka rachunkowości

 • co powinna zawierać polityka rachunkowości,
 • kiedy trzeba dokonać zmian w polityce rachunkowości

6. Plan finansowy

 • tworzenie planu finansowego
 • korygowanie planu finansowego


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Ewa Ostapowicz

Ekonomistka, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, od wielu lat zajmująca się zagadnieniami związanymi z finansami i rachunkowością, autorka licznych porad z finansów i rachunkowości instytucji kultury. Szkolenie skierowane jest do księgowych i głównych księgowych Instytucji kultury Celem szkolenia jest właściwe przygotowanie się do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 rok w instytucjach kultury z uwzględnieniem specyfiki działania tych jednostek sektora finansów publicznych.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 26 Lutego 2019
Cena: 499 zł netto (613,77 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 499  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do  19 lutego  2018 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 450 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka