Szkolenie  Instytucje kultury

Zatrudnianie i wynagradzanie w instytucjach kultury po zmianach przepisów

28
Czerwca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 28 Czerwca 2019
Cena: 460 zł netto (565,80 zł brutto)

Organizator

Zatrudnianie i wynagradzanie w instytucjach kultury po zmianach przepisów

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, które ma na celu zapoznać uczestników z najnowszymi zmianami przepisów dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników instytucji kultury.

Szkolenie uwzględnia regulacje dotyczące przeprowadzania konkursów i zatrudniania osób kierujących instytucjami kultury. Nowelizacji uległa ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Kwietniowe i majowe zmiany zmieniły zasady przeprowadzania konkursów na dyrektorów instytucji kultury. Uczestnicy szkolenia zostaną szczegółowo zapoznani z nowymi regulacjami.

Na szkoleniu zostaną również omówione problemy związane z zatrudnianiem pracowników oraz osób wynokujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Uczestnicy zgłębią wiedzę także o innych kwestiach związanych z zatrudnianiem w instytucjach kulturych, m.in.: umowy, wynagradzanie, nagrody, odprawy, wypowiedzenia.

Dzięki szkoleniu poznasz wszystkie najnowsze regulacje, a także pogłębisz swoją wiedzę. Pomoże w tym wybitny specjalista, który odpowie na wszystkie pytania, co pozwoli na osiagnięcie zamierzonych rezultatów.

Zapraszamy serdecznie!

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki:

,,Jak zapowiadać wydarzenia kulturalne w internecie, by przyciągnąć i zaangażować odbiorców. Webriting w kulturze'' o wartości 68,25 zł oraz ,,Polityka rachunkowości w kulturze. Odpowiedzi na 70 pytań Czytelników pisma Prawo i finanse w kulturze" o wartości 69 zł.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma wakacyjny pakiet przydatny na każdym wyjeździe:
- selfie stick - 
dzięki niemu każda osoba będzie obecna na zdjęciu, a utrwalanie wspomnień stanie się jeszcze prostsze,
- ekologiczna bawełniana torba - idealna na plażę lub spacer

 


Zatrudnianie i wynagradzanie w instytucjach kultury po zmianach przepisów

Szkolenie odbędzie się: 28 Czerwca 2019r.

Program

Czas trwania szkolenia 10:00 - 15:30

 1. Zasady zatrudniania w instytucjach kultury
  1. Instytucje kultury – pojęcie, rodzaje
   1. Podmiotowość prawna
   2. Instytucja kultury a instytucja artystyczna
  2. Podstawy prawne zatrudnienia w instytucjach kultury
   1. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i zakres regulacji
   2. Kodeks pracy i zakres jego regulacji
   3. Akty wykonawcze
   4. Autonomiczne (zakładowe) prawo pracy:
  3. Pracownicy instytucji kultury
   1. Podstawy zatrudnienia – umowa o pracę, powołanie
   2. Umowy cywilnoprawne a stosunek pracy –podstawy prawne, różnice
   3. Pracownik a pracodawca – pojęcie, podmiotowość, status prawny
   4. Pracownicy artystyczni i pozostali pracownicy
   5. Dodatkowe zatrudnienie poza instytucją – ograniczenia
  4. Zmiany w przepisach dotyczące zatrudniania dyrektorów instytucji kultury
   1. Powołanie jako sposób zatrudnienia dyrektora instytucji kultury
   2. Procedura powołania dyrektora instytucji kultury za zgodą związków zawodowych i organizacji twórczych – bez konkursu
   3. Przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektora instytucji kultury po zmianie przepisów:
    • Ogłoszenie konkursu
    • Skład komisji konkursowej
    • Procedury konkursowe po zmianach
   4. Umowa dotycząca warunków organizacyjno-prawnych i programu działalności instytucji
   5. Ogłaszanie programu działania instytucji
   6. Odwołanie ze stanowiska dyrektora:
    • Odwołanie ze stanowiska a rozwiązanie stosunku pracy.
    • Podstawy prawne i wymagane czynności organu reprezentującego pracodawcę 
   7. Zatrudnianie p.o. dyrektora
   8. Reprezentacja pracodawcy wobec dyrektora
   9. Dyrektor jako pracownik zarządzający:
    • Pojęcie osób zarządzających zakładem pracy
    • Różnice w statusie pracownika i pracownika na kierowniczym stanowisku
    • Zakres podległości służbowej dyrektora.
    • Nadzór organizatora instytucji kultury i zakres jego uprawnień w odniesieniu do pracowników instytucji
    • Uprawnienia wobec pracowników i pozostałej kadry zarządzającej
    • Czas pracy dyrektora jako osoby zarządzającej w imieniu pracodawcy zakładem pracy
  5. Umowy o pracę w instytucjach kultury
   1. Obowiązujące rodzaje umów o pracę
   2. Ograniczenia w zawieraniu umów terminowych: maksymalne terminy, ilość umów
   3. Wypowiedzenie umowy o pracę – okresy, forma, przyczyny
   4. Zasady zwalniania z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia
   5. Zasady wystawiania świadectw pracy
 2. Wynagradzanie w instytucjach kultury
  1. Pojęcie wynagrodzenia pracowniczego. Płaca zasadnicza a wynagrodzenie za pracę
  2. Wynagrodzenie za pracę a inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy
  3. Podstawy prawne ustalania wynagrodzeń
  4. Przepisy zakładowe – regulamin wynagradzania:
   1. podstawy wprowadzenia,
   2. podstawowe zasady tworzenia regulaminu,
   3. wprowadzenie w życie
   4. zmiany regulaminu a stosunki pracy
  5. Składniki wynagrodzenia
   1. Wynagrodzenie zasadnicze
   2. Dodatki płacowe
   3. Premie i nagrody pieniężne
  6. Dodatkowe wynagrodzenie (art. 31a ustawy o org. i prow. dz. kult.)
  7. Nagrody jubileuszowe w instytucjach kultury:
   1. Nagrody dla pracowników artystycznych
   2. Nagrody dla pozostałych pracowników
  8. Odprawy emerytalno-rentowe i inne
  9. Wypłata wynagrodzenia. Skutki błędów w wypłatach


 


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Michał Culepa

Michał Culepa

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, autor i współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych w Polsce. Regularnie publikuje w „Dzienniku - Gazecie Prawnej”. Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się zwłaszcza w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie, instytucjach kultury, administracji skarbowej i wymiarze sprawiedliwości. Szkolenia prowadzi od 2006 roku. Opublikował wiele artykułów, porad i opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jest współautorem kilkunastu publikacji książkowych, w tym komentarza do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 28 Czerwca 2019
Cena: 460 zł netto (565,80 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 460  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do  10 czerwca 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 420 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę  "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Polecamy również

Zatrudnianie i wynagradzanie w instytucjach kultury po zmianach przepisów
Szkolenie Instytucje kultury

Zatrudnianie i wynagradzanie w instytucjach kultury po zmianach ...

Wrocław, 24 Czerwca 2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Zatrudnianie i wynagradzanie w instytucjach kultury po zmianach przepisów

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka