Szkolenie  Ochrona danych osobowych/RODO

Absurdy i mity RODO - jak sobie z nimi radzić i uniknąć kontroli

14
Lutego

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 14 Lutego 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Stosowanie RODO po 25 maja - kontrowersje i dobre praktyki.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Minęło już kilka miesięcy od wprowadzenia RODO i świat się nie skończył. Niestety zamieszanie wywołane wokół tego Rozporządzenia, bo najmniej przez samo RODO, nadal wywołuje dezorientację, zamieszanie i bardzo wiele niezasadnych nadinterpretacji. Czy hotel może skanować dowody osobiste? Czy w banku wolno podawać nazwisko panieńskie matki? Czy lekarz musi mieć zgodę pacjenta na wgląd w wyniki badań? Jak unikać absurdów i nie narazić się na kary UODO? Dzięki fachowej wiedzy, którą dostarczamy podczas szkolenia, będziesz wiedział, kiedy masz do czynienia z takim absurdem, kiedy masz do czynienia z niewłaściwą interpretacją przepisów i unikniesz wielu nieporozumień w codziennej pracy. Upewnisz się również, czy właściwie stosujesz przepisy RODO w Twojej organizacji i będziesz przygotowany do ewentualnej kontroli UODO.

 Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:  

"Niezbędnik inspektora ochrony danych – ponad 70 przydatnych wzorów dokumentów i akty prawne" o wartości 99 zł.


Absurdy i mity RODO - jak sobie z nimi radzić i uniknąć kontroli

Szkolenie odbędzie się: 14 Lutego 2019r.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • właścicieli firm (zwłaszcza którym powierzane są dane osobowe do przetwarzania)
 • osób prowadzących własną działalność gospodarczą związaną z gromadzeniem danych osobowych
 • osób zajmujących się ochroną danych osobowych w organizacjach
 • obecnych i przysłych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Program

Czas trwania szkolenia 10:00 - 15:30

1.    Zakres stosowania RODO oraz najważniejsze zmiany i skutki dla polskiego prawa:

 • Zmiany, jakie będą musiały zajść w polskim porządku prawnym i przedstawienie już konsultowanych projektów nowych ustaw związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 • Mniej regulacji – więcej odpowiedzialności – jak od ogólnych zaleceń Rozporządzenia przejść do szczegółowych rozwiązań w organizacji;
 • Nowe pojęcie danych osobowych w Rozporządzeniu;
 • Inne podstawowe pojęcia nowego prawa ochrony danych osobowych;
 • Podstawy prawne i zasady przetwarzania danych osobowych w rozporządzeniu;


2.    Nowe obowiązki administratorów danych oraz procesorów tj. podmiotów przetwarzających dane osobowe:

 • Porównanie dotychczasowych obowiązków administratorów danych z obowiązkami wynikającymi z przepisów nowego rozporządzenia;
 • Analiza poszczególnych obowiązków administratorów danych i zakres ich stosowania, w tym:

           - rejestrowanie czynności przetwarzania
           - ocena skutków przetwarzania danych
           - projektowanie ochrony danych osobowych i domyślna ochrona danych osobowych
           - obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych („prawo do bycia zapomnianym”)
           - prawo osoby, której dane dotyczą do przenoszenia danych
           - zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych

 • Obowiązki i odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane – procesora, czyli podmiotu, któremu administrator danych powierza dane do przetwarzania.


3. Nowe obowiązki informacyjne administratora danych:

 • Jakie informacje i w jaki sposób administrator danych musi opublikować, o czym musi być poinformowana osoba, której dane dotyczą;
 • Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach. Jakie prawa przysługują osobom fizycznym i jak zgodnie z prawem „profilować”?
 • Zmiany w oświadczeniach woli i nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych.


4. Inspektor Ochrony Danych

 • Wyznaczenie Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer „DPO”);
 • Czy i dla kogo wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe?
 • Wyznaczenie jednego Inspektora ochrony danych osobowych dla grupy przedsiębiorstw;
 • Wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych;
 • Status inspektora ochrony danych;
 • Zadania IOD.


  5. Wdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych – studium przypadku

 • Aktualizacja bądź opracowanie nowej dokumentacji z zakresu polityki bezpieczeństwa informacji;
 • Wykonanie analizy ryzyka – proste, przejrzyste i zrozumiałe metody i techniki;
 • Bezpieczeństwo osobowe – upoważnianie do przetwarzania danych osobowych i zobowiązywanie do zachowania ich w tajemnicy uprawnionych pracowników i współpracowników;
 • Nowe ujęcie podmiotu przetwarzającego dane – procesora – zakres odpowiedzialności i zasady zawierania umów powierzenia przetwarzania danych


6. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych i zmiany w krajowych przepisach sektorowych – zakres i wpływ


7. Najbardziej jaskrawe problemy i absurdy związane z RODO:

 • Blokowanie dostępu do informacji publicznych,
 • Zakazy w oświacie (podpisy pod pracami konkursowymi, udzielanie informacji o dziecku rodzicom, czy na uroczystościach szkolnych można posługiwać się imieniem dziecka,
 • Zakazy w służbie zdrowia (wywoływanie tylko po imieniu, brak nazwiska lekarza na drzwiach),
 • Absurdy przy wystawianiu faktur),
 • Absurdy w związku z zatrudnianiem i stosunkiem pracy (numery zamiast nazwisk pracowników, specjalne na szafy na dane osobowe pracowników),
 • Podawanie danych osobowych członków rodziny
   


 


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Piotr Glen

Piotr Glen

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w bardzo wielu różnego rodzaju instytucjach. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie Inspektor Ochrony Danych, pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu publikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Konsultant i ekspert w wiodących wydawnictwach i portalach prawniczych jak Wiedza i Praktyka, Wolters Kluwer, LEX, czy Infor.pl . Trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach. Wysoko ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 14 Lutego 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 590  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 7 lutego  2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Polecamy również

Absurdy i mity RODO - jak sobie z nimi radzić i uniknąć kontroli
Szkolenie Ochrona danych osobowych/RODO

Absurdy i mity RODO - jak sobie z ...

Kraków, 18 Lutego 2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Stosowanie RODO po 25 maja - kontrowersje i dobre praktyki.

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka