Szkolenie  Ochrona danych osobowych/RODO

Analiza Ryzyka dla ochrony danych osobowych

28
Lutego

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 28 Lutego 2020
Cena: 1500 zł netto (1845,00 zł brutto)

Organizator

Ocena ryzyka dla ochrony danych osobowych

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

 

Wdrożenia RODO już za nami, ale czy zrobiłeś Analizę Ryzyka?
Z naszych doświadczeń wynika, że organizacje wdrożyły RODO poprzez przygotowanie rejestrów, procedur, dokumentacji oraz klauzul informacyjnych.
Większość organizacji wciąż boryka się natomiast z problemem przeprowadzeniem oceny ryzyka dla ochrony danych osobowych.

Dlaczego mam przeprowadzić analizę ryzyka dla ochrony danych osobowych?
Powinieneś to zrobić co najmniej z 3 powodów:
Po pierwsze, czy słyszałeś o ostatnich wydarzeniach:
Morele.net – znany przykład wycieku danych 2 mln użytkowników, w tym wniosków kredytowych wraz z numerami dowodów osobistych. W grudniu 2018 złamano ponad 350 tys. haseł pomimo tego, że były hashowane. Według specjalistów nie użyto najlepszego systemu do hashowania i teraz te hasła są systematycznie odtwarzane.
Po drugie, ponieważ wdrożenie sytemu zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych jest fundamentalnym elementem rozwiązań promowanych tym rozporządzeniem. Na podstawie artykułu 24, 32 oraz 35 RODO, administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne adekwatne do szacowanego ryzyka.
Po trzecie, ponieważ dane osobowe funkcjonują dziś w świecie jak odrębna waluta. Jednak w odróżnieniu od tradycyjnych walut są one bardzo powiązane z podmiotami danych i dostarczają nam różnych informacji na ich temat. W złych rękach mogą posłużyć do wyrządzenia szkody osobie, której dane dotyczą, a co za tym idzie powstania również strat dla Twojej organizacji.

Do niedawna tylko wąska grupa ekspertów zajmowała się tym tematem. Wszystko zmieniło RODO. Od czasu jego wejścia w życie, temat ochrony danych osobowych jest powszechnie znany. Każdy podmiot, który chce prowadzić swoją działalność w Europie lub we współpracy z partnerami z UE, powinien wdrożyć kluczowe rozwiązania pozwalające na uzyskanie poziomu ochrony wymaganego rozporządzeniem.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: "Naruszenia ochrony danych osobowych. Przykłady, wskazówki, wzory dokumentów " o wartości 69 zł.

Partner merytoryczny:


Analiza Ryzyka dla ochrony danych osobowych

Szkolenie odbędzie się: 28 Lutego 2020r.

Dla kogo?
Dla osób odpowiedzialnych w organizacji z ochronę danych osobowych, w tym Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz Radców prawnych zaangażowanych w Ochronę Danych Osobowych.

Poziom trudności
Średniozaawansowane. Szkolenie jest skierowane do osób, które posiadają podstawową wiedzę praktyczną. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z RODO, to zapraszamy do indywidualnego kontaktu.

Program

Czas trwania szkolenia 09:00 - 17:00

PROGRAM SZKOLENIA


Etap I:

 • Wstęp – przedstawienie organizatora i uczestników szkolenia
 • Podstawy prawne dotyczące analizy ryzyka RODO
 • Sposoby pozyskiwania informacji w celu przeprowadzenia analizy ryzyka
 • Mapowanie procesów oraz informacje potrzebne do analizy ryzyka
 • Ćwiczenie z mapowania procesów w organizacji


Etap II:

 • Metodyka przeprowadzania analizy ryzyka
 • Przeprowadzenie przykładowej Ogólnej oceny ryzyka
 • Ćwiczenie praktyczne z przeprowadzania Ogólnej oceny ryzyka


Etap III:

 • Przeprowadzenie Oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)
 • Postępowanie z ryzykiem
 • Ćwiczenie praktyczne z przeprowadzania DPIA oraz przygotowywania planu postępowania z ryzykiem
 • Podsumowanie i wręczenie dyplomów 

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Marcin Błoński

Marcin Błoński

Absolwent Akademii Obrony Narodowej. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego. Współautor metodyki analizy ryzyka dla ochrony danych osobowych DAPR.

Jan Komosa

Jan Komosa

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia prawnicze oraz studia podyplomowe z zakresu „Analityk Compliance i AML” na Akademii Leona Koźmińskiego. Zawodowo zajmuje się doradzaniem podmiotom prywatnym w zakresie zgodności z RODO oraz ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 28 Lutego 2020
Cena: 1500 zł netto (1845,00 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 1500 zł  + 23% VAT,

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Polecamy również

Analiza Ryzyka dla ochrony danych osobowych
Szkolenie Ochrona danych osobowych/RODO

Analiza Ryzyka dla ochrony danych osobowych

Warszawa, 23 Kwietnia 2020

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Ocena ryzyka dla ochrony danych osobowych

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka