Szkolenie  Ochrona danych osobowych/RODO

Konsekwencje RODO dla przedsiębiorców – nowe zasady ochrony danych osobowych

12
Lutego

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 12 Lutego 2018
Cena: 600 zł netto (738,00 zł brutto)

Organizator

RODO dla przedsiębiorców – nowe zasady ochrony danych osobowych

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

 

Przedsiębiorcy, aby spełnić wszystkie wymagania, które nakłada na nich RODO potrzebują czasu. Nowe przepisy wprowadzają wysokie kary za brak ich przestrzegania, dlatego warto rozpocząć już dziś prace nad procesem dostosowywania się do niedługo wchodzących w życie procedur. Podczas szkolenia dowiesz się, jak prawidłowo dbać o dane osobowe, które gromadzisz i przetwarzasz (dane klientów, pracowników i kontrahentów).


Konsekwencje RODO dla przedsiębiorców – nowe zasady ochrony danych osobowych

Szkolenie odbędzie się: 12 Lutego 2018r.

Szkolenie dedykowane jest skierowane do małych i średnich przedsiębiorców, właścicieli, członków zarządów, a także dla pracowników działów HR, marketingu, sprzedaży, administracji (sekretarki), działów prawnych, jak również dla osób, które w przedsiębiorstwie będą musiały postępować wg nowych procedur np. obecni Administratorzy Danych Osobowych (ADO), Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI), przyszli Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych (IDO, teraz ABI) 

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00. 

1. Źródła prawa UE i polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób    fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- polska ustawa o ochronie danych osobowych (projekt)

 

2. Założenia i celowość reformy RODO

- mechanizm „one stop shop”

- nowe obowiązki dla podmiotów przetwarzających dane osobowe

 

3. Dane osobowe zwykłe i wrażliwe- definicje

- dane osobowe zwykłe w przedsiębiorstwie

- dane wrażliwe jako szczególna kategoria danych

 

4. Zbiór danych osobowych a zbiór rozproszony

- zbiór danych osobowych, z zbiór danych rozporoszonych w przedsiębiorstwie (przykłady)

 

5. Zasady przetwarzania danych osobowych.

- procedury przetwarzania danych

 

6. Prawidłowość ochrony danych osobowych pracowników

- RODO w zatrudnianiu pracowników

 

7. Status i zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

- jak powołać IODO, kto może nim zostać?

- zadania IODO

 

8. Prawo do bycia zapomnianym.

- jak zgłosić? I komu przysługuje?

- profilowanie – na czym polega w świetle RODO?

 

9. Zgoda na przetwarzanie, a prawo do sprzeciwu.

- zgoda na przetwarzanie według RODO

- prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych

 

10. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zamiast GIODO

 

11. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów.

- zasady dochodzenia odpowiedzialność

- kary administracyjne finansowe

- odpowiedzialność cywilna (roszczenia)

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Aneta Sieradzka

Aneta Sieradzka

Prawniczka, naukowiec, mediator, nauczyciel akademicki i blogerka – pasjonatka prawa. Specjalizuje się w obsłudze prawnej dedykowanej podmiotom gospodarczym ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor medyczny i farmaceutyczny oraz stowarzyszeń branżowych w związku z szeroko pojętym prawem medycznym i prawem w zakresie ochrony zdrowia. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, zdobywała wiedzę w zagranicznych ośrodkach w Londynie i Rotterdamie, w The London School of Economics and Political Sciences i Erassmus University.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 12 Lutego 2018
Cena: 600 zł netto (738,00 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

netto 600 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu! Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka