Szkolenie  Ochrona danych osobowych/RODO

NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

28
Września

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 28 Września 2017
Cena: 699 zł netto (859,77 zł brutto)

Organizator

NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

28 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych. Wiele zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych dość znacząco się zmieni. Jak przygotować swoją organizację do tych zmian? Jak rozsądnie i ze zrozumieniem podejść do tych dość ogólnych zaleceń Rozporządzenia? To wyjaśnia nasze szkolenie.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, ale i organizacyjno-technicznym. Przedstawione i przedyskutowane zostaną dotychczasowe wytyczne Grupy Roboczej ds. Ochrony Osób Fizycznych w Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych oraz rekomendacje GIODO. Na szkoleniu przedstawione będzie przykładowe wdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych w działającej organizacji w odniesieniu i porównaniu do obecnych przepisów. Pozwoli to uczestnikom na ocenę zakresu zmian, które muszą wprowadzić we własnych organizacjach.

 

Dla każdego uczestnika PREZENT - Tablet Overmax Livecore 7031 

  


NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szkolenie odbędzie się: 28 Września 2017r.

 

Uczestnictwo w szkoleniu szczególnie polecamy: 

- Administratorom Bezpieczeństwa Informacji;

- Osobom odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w firmie;

- Dyrektorom HR oraz managerom HR;

- Specjalistom z zakresu kadr oraz szkoleń;

- Dyrektorom, managerom oraz specjalistom marketingu, handlu elektronicznego;

- Wszystkim osobom zajmującym się w ramach obowiązków pracowniczych ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych;

 

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

 

PROGRAM:

1.   Zakres stosowania RODO oraz najważniejsze zmiany i skutki dla polskiego prawa:

a)     zmiany, jakie będą musiały zajść w polskim porządku prawnym i przedstawienie już konsultowanych projektów nowych ustaw związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

b)    kwestie pozostawione w RODO do uregulowania przez krajowe prawodawstwo;

c)     przedstawienie dotychczasowych wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych Osobowych oraz opinii GIODO;

d)    Mniej regulacji – więcej odpowiedzialności – jak od ogólnych zaleceń Rozporządzenia przejść do szczegółowych rozwiązań w organizacji;

e)     Zasada one-stop-shop;

f)     Nowe pojęcie danych osobowych w Rozporządzeniu;

g)    Inne podstawowe pojęcia nowego prawa ochrony danych osobowych;

h)     Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w rozporządzeniu;

i)      Nowa rola GIODO – nowe GIODO.

 

2.   Nowe obowiązki administratorów danych oraz procesorów tj. podmiotów przetwarzających dane osobowe:

a)     Porównanie dotychczasowych obowiązków administratorów danych z obowiązkami wynikającymi z przepisów nowego rozporządzenia;

b)    Analiza poszczególnych obowiązków administratorów danych, w tym:

- rejestrowanie czynności przetwarzania

- ocena skutków przetwarzania danych

- projektowanie ochrony danych osobowych i domyślna ochrona danych osobowych

- obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych („prawo do bycia zapomnianym”)

- prawo osoby, której dane dotyczą do przenoszenia danych

- zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych

c)     Obowiązki i odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane – procesora, czyli podmiotu, któremu administrator danych powierza dane do przetwarzania.

3. Nowe obowiązki informacyjne administratora danych:

a)     jakie informacje i w jaki sposób administrator danych musi opublikować, o czym musi być poinformowana osoba, której dane dotyczą;

b)    profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach. Jakie prawa przysługują osobom fizycznym i jak zgodnie z prawem „profilować”?

c)     Prawo do odszkodowania / zadośćuczynienia za nieprawidłowe przetwarzanie danych.

 

4. Zmiany w oświadczeniach woli i nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych zgodnie z RODO:

a)     ogólne warunki wyrażenia zgody,

b)    nowe ujęcie zgody – kiedy oświadczenie woli, a kiedy czynności dorozumiane?

c)     szczególne przypadki pozyskania zgody, w tym przez osoby małoletnie,

d)    obowiązek informacyjny administratora danych, a oświadczenie wiedzy podmiotu danych w RODO,

e)     dostosowywanie klauzul stosowanych przez administratora danych,

 

5. Inspektor Ochrony Danych (obecnie ABI)

a)     Wyznaczenie Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer „DPO”);

b)    Czy i dla kogo wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe?

c)     Wyznaczenie jednego Inspektora ochrony danych osobowych dla grupy przedsiębiorstw;

d)    Wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych;

e)     Podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych osobowych i gwarancje trwałości stosunku prawnego;

 

6.   Status Inspektora ochrony danych:

a)     Niezależność, podległość jedynie kierownictwu ADO;

b)    Tajemnica zawodowa;

c)     Różnice i podobieństwa pomiędzy Inspektorem ochrony danych a Administratorem bezpieczeństwa informacji.

 

7.   Zadania Inspektora ochrony danych:

a)     Informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,

b)    Nadzór nad przestrzegania przepisów prawa,

c)     Szkolenia

d)    Audyty

e)     Współpraca z organem nadzorczym

f)     Pełnie funkcji punktu kontaktowego

g)    Konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych.

h)     Odpowiedzialność Inspektora ochrony danych.

 

8. Wdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych – studium przypadku

a)     Aktualizacja bądź opracowanie nowej dokumentacji z zakresu polityki bezpieczeństwa informacji;

b)    Wykonanie analizy ryzyka – proste, przejrzyste i zrozumiałe metody i techniki;

c)     Bezpieczeństwo osobowe – upoważnianie do przetwarzania danych osobowych i zobowiązywanie do zachowania ich w tajemnicy uprawnionych pracowników i współpracowników;

Nowe ujęcie podmiotu przetwarzającego dane – procesora – zakres odpowiedzialności i zasady zawierania umów powierzenia przetwarzania danych


Metody i narzędzia dydaktyczne

Szkolenie prowadzone w konwencji warsztatowej tj. z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów oraz z wykorzystaniem praktycznych ćwiczeń i przykładów. Ze względu na wiedzę i wieloletnią praktykę zawodową prowadzącego, w tym jako administratora bezpieczeństwa informacji w placówkach ochrony zdrowia, szkolenie daje gwarancję, iż otrzymają Państwo pełną, rzetelną i praktyczną wiedzę dotyczącą obowiązków, statusu i odpowiedzialności zarówno administratora danych, administratora bezpieczeństwa informacji oraz osób upoważnionych do przetwarzania danych w obecnym i prognozowanym reżimie prawnym. Formuła spotkania pozwala na aktywny udział słuchaczy przez co na bieżąco można uzyskać odpowiedź na każde pytanie przy okazji wymieniając swoje spostrzeżenia z innymi uczestnikami szkolenia.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Piotr Glen

Piotr Glen

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w bardzo wielu różnego rodzaju instytucjach. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie Inspektor Ochrony Danych, pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu publikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Konsultant i ekspert w wiodących wydawnictwach i portalach prawniczych jak Wiedza i Praktyka, Wolters Kluwer, LEX, czy Infor.pl . Trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach. Wysoko ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 28 Września 2017
Cena: 699 zł netto (859,77 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w szkoleniu w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

netto 699 zł + 23% VAT,
kwota brutto: 859,70 zł

Promocja

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 22 września 2017 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 599 zł + 23% VAT,
 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu!

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka