Szkolenie  Ochrona danych osobowych/RODO

Nowe rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych

12
Maja

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 12 Maja 2016
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Organizator

Najważniejsze zmiany dla ABI i ADO

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Przed nami rewolucja w ochronie danych osobowych. Ogólne rozporządzenie unijne w sprawie ochrony danych osobowych w istotny sposób zmieni obowiązujące w tym zakresie przepisy. Poszerzy się m.in. zakres obowiązków, a co za tym idzie także odpowiedzialność, administratorów bezpieczeństwa informacji i administratorów danych osobowych. Wprawdzie rozporządzenie zacznie obowiązywać za dwa lata, jednak warto wykorzystać ten czas, by już teraz dowiedzieć się co się zmieni.

Uwaga: Jedną z ważniejszych zmian, jaką wprowadzi rozporządzenie jest możliwość nakładania wysokich kar finansowych za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Zgodnie z zapisami rozporządzenia będą mogły one wynieść 10 mln euro, a w szczególnych przypadkach, nawet 20 mln euro.

Dlatego warto już teraz poznać swoje nowe obowiązki i zadania związane z ochroną danych osobowych. Warto też sprawdzić, na jakie inne zmiany trzeba się przygotować. Rewolucja obejmie bowiem także zakres zadań administratorów bezpieczeństwa informacji. ABI staną się swego rodzaju punktem kontaktowym.

Z jednej strony dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego będą informować o sytuacji w swoim podmiocie.

Z drugiej, do administratorów bezpieczeństwa informacji będą zwracać się osoby, których dane są w danym podmiocie przetwarzane.

ABI będzie musiał m.in. odpowiadać na ich pytania i skargi. Dodatkowo administrator bezpieczeństwa informacji będzie musiał przeprowadzać analizę ryzyka. Do tej pory nie był to obowiązek, choć niektórzy ABI wykonywali analizę ryzyka, działając w ramach dobrych praktyk. Administrator bezpieczeństwa informacji będzie też wraz z administratorem danych osobowych współadministrował zbiorami danych.

Inne zmiany to:

•     Nowe zasady przekazywania danych do państw trzecich

•     Ustalenie ram profilowania

•     Wprowadzenie pojęcia Privacy by Design i Privacy by Default

•     Rozszerzenie obowiązków informacyjnych wobec podmiotów danych i organów danych

O tym wszystkim można dowiedzieć się na szkoleniu „Nowe rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych - najważniejsze zmiany dla ABI i ADO"

Zapraszamy do zapoznania się z programem.


Nowe rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych

Szkolenie odbędzie się: 12 Maja 2016r.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

Europejska reforma ochrony danych – planowane zmiany

1. Geneza reformy i jej podstawowe założenia

2. Nowe definicje i nowe pojęcia w rozporządzeniu ogólnym – co się zmieni w stosunku do ustawy o ochronie danych osobowych?

3. Zasięg terytorialny rozporządzenia ogólnego – kogo będzie dotyczyć?

4. Podstawowe zasady przetwarzania danych

5. Prawa podmiotów danych

6. Obowiązki i zadania administratorów danych i procesorów ze szczególnym uwzględnieniem zmian w stosunku do obecnych regulacji prawnych w zakresie:

 • Prowadzenia dokumentacji
 • Obowiązków informacyjnych
 • Privacy by Design i Privacy by Default
 • Analizy ryzyka
 • Uprzednich konsultacji
 • Współadministrowania danymi
 • Powierzenia danych
 • Profilowania
 • Bezpieczeństwa danych
 • Zawiadamiania o naruszeniu ochrony danych

7. Inspektor ochrony danych – zasady pełnienia funkcji i zadania

8. Zasady przekazywania danych do państw trzecich

9. Odpowiedzialność na gruncie rozporządzenia - możliwe do zastosowania sankcje

10. Przykłady innych krajowych porządków prawnych lub reżimów ustawowych, w których funkcjonują niektóre z przewidzianych rozwiązań – wskazówki dla praktyki.Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Katarzyna Witkowska

Katarzyna Witkowska

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych – prowadzi audyty, szkolenia i opracowuje dokumentację. Doradza we wdrożeniu systemu ochrony danych osobowych w spółkach z branży nowych technologii i nieruchomości. Ma doświadczenie w zabezpieczeniu danych osobowych w jednostkach medycznych. Audytor wewnętrzny SZBI wg ISO/IEC 27001:2013. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Ochrony Danych Osobowych organizowanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek zespołu Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Redaktor naczelny portalodo.com.

Marta Kwiatkowska – Cylke

Marta Kwiatkowska – Cylke

Lider LW Property. Zrealizowała wiele projektów dla przedsiębiorców związanych z rynkiem nieruchomości. Przez kilka lat prowadziła obsługę prawną spółek z udziałem kapitału zagranicznego, lokujących swoje inwestycje na terenie Polski. Realizuje projekty inwestycyjne, sporządza audyty i opracowuje due diligence nieruchomości o skomplikowanych stanach prawnych. Prowadzi sprawy dotyczące prawa autorskiego i ochrony danych osobowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z dziedziny prawa cywilnego i karnego gospodarczego.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 12 Maja 2016
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu!

Uczestnikom opłacającym udział w szkoleniu w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 530 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 651,90 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 5 maja 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 602,70 zł.

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.3MB
   Pobierz   
Oświadczenie o zwolnieniu z VAT
Waga: 0.13MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka