Szkolenie  Ochrona danych osobowych/RODO

Obowiązki dokumentacyjne z zakresu ochrony danych osobowych na gruncie RODO

22
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 22 Listopada 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Obowiązki dokumentacyjne z zakresu ochrony danych osobowych na gruncie RODO

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

RODO – Rozporządzenie ogólne UE o ochronie danych osobowych, jak sama nazwa wskazuje, to zestaw bardzo generalnych i ogólnych zasad, wytycznych. Nakazuje zastosować odpowiednie, adekwatne środki bezpieczeństwa, nie określając jednak żadnych szczegółów. To po to aby każdy administrator zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami wdrożył właściwy dla siebie poziom ochrony. Ogólny charakter rozporządzenia ma też na względzie to, aby było ona aktualne również za wiele lat i dlatego nie narzuca ściśle określonych środków bezpieczeństwa, które mogłyby szybko stać się archaicznymi w dobie tak szybko rozwijających się technologii, a także nowych zagrożeń. RODO wskazuje bardzo niewiele obowiązków dokumentacyjnych. Jednocześnie jednak obliguje do wykazania, a więc udokumentowania stosowania się do jego postanowień.

 • Jakie więc zastosować wewnętrzne polityki ochrony danych?
 • Z jakich dobrych praktyk, a także norm ISO korzystać?

Szkolenie ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie zagwarantuje wykazanie i udokumentowanie, że dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zgodnie RODO w myśl zasady rozliczalności.

Przekazane przykładowe wzory i projekty dokumentacji na pewno pomogą opracować polityki ochrony danych osobowych w wielu organizacjach.

Szkolenie prowadzone w konwencji warsztatowej tj. z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów oraz z wykorzystaniem praktycznych ćwiczeń i przykładów. Omawiane są najbardziej aktualne problemy i zagadnienia dotyczące dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Ze względu na wiedzę i wieloletnią praktykę zawodową prowadzącego, szkolenie daje gwarancję, iż otrzymają Państwo pełną, rzetelną i praktyczną wiedzę, wzory dokumentów oraz praktyczne wskazówki jak przygotować swoją organizację do stosowania RODO.

Formuła spotkania pozwala na aktywny udział słuchaczy przez co na bieżąco można uzyskać odpowiedź na każde pytanie przy okazji wymieniając swoje spostrzeżenia z innymi uczestnikami szkolenia.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

"Niezbędnik inspektora ochrony danych – ponad 70 przydatnych wzorów dokumentów i akty prawne" o wartości 99 zł.

 


Obowiązki dokumentacyjne z zakresu ochrony danych osobowych na gruncie RODO

Szkolenie odbędzie się: 22 Listopada 2019r.

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do:

 • inspektorów ochrony danych,
 • ekspertów w zakresie ochrony danych,
 • osób odpowiadających za sprawy kadrowe,
 • prawników współtworzących system ochrony danych,
 • osób odpowiadających w organizacji za współpracę z podmiotami zewnętrznymi,
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Program

Czas trwania szkolenia 10:00 - 16:00

1. Obowiązki administratora w rozumieniu art. 24 i 32 RODO – podejście praktyczne.

2. Dodatkowe, nowe obowiązki administratorów oraz prawa osób, których dane dotyczą:

- rozszerzone obowiązki informacyjne – jak prosto i skutecznie realizować

- nowe zasady uzyskiwania zgód na przetwarzanie danych – jak wykazać wyraźne działanie potwierdzające;

- ograniczenie profilowania – kiedy zachodzi i jak zrealizować;

- prawo do przenoszenia danych – co tak naprawdę znaczy;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, do usuwania danych, prawo „do bycia zapomnianym” – kiedy ma zastosowanie;

- informowanie o naruszeniach ochrony danych – procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych;

- odpowiedzialność finansowa i odszkodowawcza – czy aby jedynie w stosunku do administratora.

3. Obowiązki dokumentacyjne w RODO:

- polityka ochrony danych (art.24) – przykładowe, pomocne wzory;

- rejestr czynności przetwarzania danych (art. 30 [1])

- rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora (art. 30[2];

- dokumentacja naruszeń ochrony danych naruszeń ochrony danych (art. 33-34)

- dokumentacja oceny skutków przetwarzania danych (art.35)

- klauzule informacyjne (warstwowe wywiązywanie się z obowiązku informacyjnego) – art.13 i 14

- klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych – art.7

- wzory umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – art.28 ust.3

- dokumentacja dotycząca wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych (IOD)- art. 37

- procedura załatwiania żądań podmiotu danych – art.12

4. Dokumentacja osobowa:

- upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach sektorowych, zwłaszcza w Kodeksie Pracy;

- oświadczenia o zachowaniu tajemnicy danych osobowych;

- karty szkolenia wstępnego z zasad ochrony danych i inne formy udokumentowania przeszkolenia osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

- protokoły zdawczo-odbiorcze sprzętu komputerowego;

- procedury nadawania i odbierania uprawnień w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych;

- obiegowe karty wejściowe i wyjściowe;

- ewidencja przydziału kluczy. Gospodarka kluczami;

- obowiązek informacyjny względem pracowników i kandydatów do pracy;

- przetwarzanie danych zgodnie ze zmienionym art. 22 Kodeksu Pracy;

- Regulamin monitoringu u pracodawcy;

5. Dokumentowanie działalności inspektora ochrony danych:

- wewnętrzne plany sprawdzeń;

- sprawozdania, raporty dla administratora;

- formularze kontrolne, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności systemów IT względem oczekiwań RODO oraz przepisów sektorowych;

6. Dokumentacja opisująca informatyczne środki bezpieczeństwa:

- zasady korzystania z Internetu, poczty elektronicznej, komputerów stacjonarnych i przenośnych;

- zasady dotyczące wdrożenia zabezpieczeń przed szkodliwym oprogramowaniem;

- procedury tworzenia, przechowywania, testowania kopii zapasowych;

- plan ciągłości działania systemu informatycznego;

- polityka przesyłania informacji - zasady komunikacji wewnętrznej;

- polityka czystego biurka i czystego ekranu.

7. Wzory klauzul zgód.

8. Dokumentowanie realizacji praw osób, których dane dotyczą – procedury, realizacja praw, informowanie, klauzule informacyjne przy zbieraniu danych.

9. Powierzenie przetwarzania – kiedy tak naprawdę ma miejsce – wzory umów powierzenia, ankiety sprawdzające podmiot przetwarzający.

10. Współadministrowanie – umowa, uzgodnienia, informowanie.

11. Szacowanie ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych osobowych – przykłady możliwie najprostszych metodyk i polityk.

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Piotr Glen

Piotr Glen

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w bardzo wielu różnego rodzaju instytucjach. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie Inspektor Ochrony Danych, pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu publikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Konsultant i ekspert w wiodących wydawnictwach i portalach prawniczych jak Wiedza i Praktyka, Wolters Kluwer, LEX, czy Infor.pl . Trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach. Wysoko ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 22 Listopada 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 15 listopada 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Polecamy również

Inspektor Ochrony Danych - zadania, prawa, obowiązki i status
Szkolenie Ochrona danych osobowych/RODO

Inspektor Ochrony Danych - zadania prawa obowiązki i ...

Warszawa, 16 Grudnia 2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Inspektor Ochrony Danych - zadania, prawa, obowiązki i status

Czytaj więcej   »

Analiza Ryzyka dla ochrony danych osobowych
Szkolenie Ochrona danych osobowych/RODO

Analiza Ryzyka dla ochrony danych osobowych

Warszawa, 18 Grudnia 2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Ocena ryzyka dla ochrony danych osobowych

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka