Szkolenie  Ochrona danych osobowych/RODO

Realizacja nowych obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych w praktyce

22
Kwietnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 22 Kwietnia 2016
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Organizator

Fakty i Mity dotyczące nowych obowiązków firm i instytucji, jako ADO oraz nowych obowiązków ABI

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Fakty i Mity dotyczące nowych obowiązków firm i instytucji, jako Administratorów danych oraz nowych obowiązków Administratorów bezpieczeństwa informacji.

Faktyczne konsekwencje zmian w przepisach krajowych i europejskich  z zakresu ochrony danych osobowych.

W ostatnim czasie, po zmianach w ustawie o ochronie danych osobowych, pojawiło się mnóstwo rożnych, czasami dziwnych, a czasami wręcz nieuprawnionych czy mijających się z prawdą informacji o nowych obowiązkach administratorów danych.

 1. Na czym naprawdę polegają zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych, a także co może przynieść unijne rozporządzenie w sprawie ochrony danych, które może wejdzie w życie za mniej więcej trzy lata?
 2. Jak zapewnić bezpieczeństwo wrażliwych danych osobowych i osiągnąć stan zgodny z aktualnymi przepisami, zarówno z powołanym ABI, jak i w innym wariancie?
 3. Dla jakich podmiotów wyznaczenie ABI (DPO) może być obowiązkowe?
 4. Jak po zmianach w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej będą traktowane dane osób fizycznych będących przedsiębiorcami?

To wszystko wyjaśni nasze szkolenie.

Przy okazji rozwiane będą różne mity i niejasności związane z nowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w tym dotyczące obowiązków administratora danych i administratora bezpieczeństwa informacji.

CELE SZKOLENIA

 • Omówienie zmian w ustawie o ochronie danych osobowych. Przygotowanie do stosowania zmienionych przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i ich wpływ na przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących przedsiębiorcami.
 • Omówienie nowych obowiązków i roli administratora bezpieczeństwa informacji. Omówienie wszelkich aspektów wykonywania funkcji ABI po 1 stycznia 2015 r. Analiza wyboru pomiędzy powołaniem ABI, a wyznaczeniem wewnętrznego specjalisty ds. ochrony danych – dopóki jest taki wybór.
 • Dlaczego powołanym ABI raczej nie powinien być Informatyk czy Kadrowa,
 • Co wynika z uzgodnionego projektu unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • Omówienie technicznych i organizacyjnych wymogów względem ochrony danych osobowych przetwarzanych zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej.
 • Praktyczne omówienie zasad bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej, Internetu, prowadzenia rozmów telefonicznych.
 • Przedstawienie praktycznych zagrożeń i metod wykradania danych oraz sposobów jak się przed nimi chronić.
 • Przybliżenie metodologii zarządzania ryzykiem i opracowania polityki bezpieczeństwa informacji na podstawie wyników analizy i szacowania ryzyka.
 • Omówienie konsekwencji naruszenia przepisów ochrony danych osobowych, w tym odpowiedzialności prawnej.

Realizacja nowych obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych w praktyce

Szkolenie odbędzie się: 22 Kwietnia 2016r.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie kierowane do administratorów danych (tj. właścicieli, dyrektorów, prezesów placówek), administratorów bezpieczeństwa informacji i osób przygotowywanych do pełnienia takiej roli, administratorów systemów informatycznych - Informatyków, kadry zarządzającej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo danych, w tym za dane personalne, menedżerów, dyrektorów, kierowników działów IT/administracji.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

I. Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych

1. Zasady przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwo informacji :

 • Zasady celowości, adekwatności, ograniczenia czasowego,
 • Obowiązek informacyjny i jego realizacja,
 • Zasady przechowywania danych przetwarzanych w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych,
 • Mechanizmy kontroli dostępu do danych przetwarzanych w systemach informatycznych
 • Stosowane zabezpieczenia przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej
 • Zakresy uprawnień użytkowników, nadawanie upoważnień do przetwarzania danych

2. Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych „zwykłych” oraz danych wrażliwych

 • Kiedy i jaką przesłankę zastosować przetwarzając dane – kiedy realizowane są przepisy prawa, a kiedy i jaka potrzebna jest zgoda osoby, której dane dotyczą?
 • Na jakiej podstawie i w jakim zakresie można przetwarzać dane w celach marketingowych, zwłaszcza w kontekście ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zmienionego Art. 172 Prawa telekomunikacyjnego?
 • Co to są dane wrażliwe i kiedy można je przetwarzać?

3. Prawa osób, których dane dotyczą.

4. Dokumentowanie incydentów i naruszeń ochrony danych. Minimalizowanie skutków niepożądanych zdarzeń. Analiza i szacowanie ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji.

5. Zasady bezpiecznego korzystania z aktywów teleinformatycznych.

6. Omówienie organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa wymaganych do stosowania dla ochrony danych osobowych, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Przykłady naruszeń ochrony danych, wykradania danych, największych „wycieków” – metody przeciwdziałania

8. Przebieg i rodzaje kontroli GIODO

9. Skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna

II. Zabezpieczanie danych osobowych i rola ABI

1. Omówienie najważniejszych zmian w przepisach prawa, zarówno krajowych, jak i europejskich z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Podstawy prawne wyznaczenia ABI, zakres jego praw i obowiązków oraz umiejscowienie w strukturze organizacji.

3. Jakie podmioty będą zobowiązane do powołania ABI (DPO – Data Protection Officer) zgodnie z ogólnym rozporządzeniem unijnym w sprawie ochrony danych osobowych.

4. Ustawowe obowiązki Administratora danych i rola ABI w praktycznym nadzorze nad ich realizacją i przestrzeganiem, zarówno w wariancie zgłoszenia ABI do GIODO, jak i bez takiego zgłoszenia.

5. Dlaczego ASI (administrator systemu informatycznego – „główny” Informatyk) lub np. Kadrowa raczej nie powinni być powołanymi na ABI.

6. Prawne oraz organizacyjne aspekty powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym możliwość korzystania z usług specjalistów zewnętrznych, jako ABI i ASI (administratora systemu informatycznego) osobowych.

7. Co powinny zawierać dokumenty Polityki bezpieczeństwa informacji, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, jakie załączniki, instrukcje, regulaminy powinny je uzupełniać.


Metody i narzędzia dydaktyczne

Szkolenie prowadzone w konwencji warsztatowej, z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów. Omawiane będą praktyczne przykłady i codzienne sytuacje oraz dotychczasowe decyzje GIODO i wyroki NSA. Uczestnicy spotkania będą mogli otrzymać odpowiedzi i informacje na problemy dotyczące wykonywania zadań w ich konkretnych Organizacjach, a jednocześnie wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z innymi uczestnikami. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe wraz z pomocnymi wzorami różnych instrukcji, regulaminów i harmonogramów kontroli w formie papierowej i elektronicznej. Gwarancję skuteczność i przydatności informacji i materiałów zapewnia wiedza i wieloletnia praktyka prowadzącego szkolenie. Poznają Państwo najważniejsze zadania i największe problemy związane z wykonywaniem obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji jednocześnie poznając sposoby realizacji obowiązków i możliwości rozwiązywania potencjalnych problemów.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Piotr Glen

Piotr Glen

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w bardzo wielu różnego rodzaju instytucjach. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie Inspektor Ochrony Danych, pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu publikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Konsultant i ekspert w wiodących wydawnictwach i portalach prawniczych jak Wiedza i Praktyka, Wolters Kluwer, LEX, czy Infor.pl . Trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach. Wysoko ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 22 Kwietnia 2016
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe
 • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 520 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 639,60 zł.

Promocja
Przy nadesłaniu zgłoszenia do 20 kwietnia 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 470 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 578,10 zł.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.3MB
   Pobierz   
Oświadczenie o zwolnieniu z VAT
Waga: 0.13MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka