Szkolenie  Ochrona danych osobowych/RODO

RODO w obszarze księgowości - ewolucja w zakresie danych osobowych!

28
Maja

Miejscowość: Warszawa
Adres: Al. Jerozolimskie 123a
Miejsce szkolenia: Golden Floor Plaza – przystanek plac Zawiszy
Termin: 28 Maja 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

RODO w księgowości i płacach-ewolucja w zakresie odo obowiązująca wszystkich Administratorów Danych Osobowych od 25.05.2018r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Podczas szkolenia przedstawione zostaną:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów księgowych i płac, odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

Aby przestrzegać zasad RODO i zminimalizować ryzyko kar, musisz wiedzieć, co nowego wnosi w działalność działów księgowych  w firmach obowiązujące od 25 maja 2018r. nowe rozporządzenie. 

Przepisy RODO od 25 maja 2018 r. wprowadzają wiele zmian w podejściu do ochrony danych osobowych w działach księgowości.

Podczas szkolenia przedstawimy praktyczny sposób zastosowanie zasad ochrony danych osobowych zgodnie z RODO na gruncie IT poprzez przedstawienie nowych funkcji oprogramowania.

Odpowiemy na pytanie w jaki sposób należy przygotować administratora danych osobowych do zmian wynikających z unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Wdrożenie ogólnego rozporządzenia ma na celu stworzenie jednolitego rynku ochrony danych osobowych na obszarze całej UE, zminimalizowanie biurokracji, dostosowanie przepisów do rynku  e-administracji, w tym zasad ochrony danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy.

 


RODO w obszarze księgowości - ewolucja w zakresie danych osobowych!

Szkolenie odbędzie się: 28 Maja 2018r.

Uczestnicy szkolenia:

 • Księgowi, specjaliści ds. płac
 • Samodzielni Księgowi,
 • Główni Księgowi,
 • Właściciele i pracownicy biur rachunkowych

 

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00
 
 1. Podstawa prawna, istota, cel oraz zasady wdrażania RODO,
 2. Czy każda jednostka gospodarcza przetwarza dane osobowe ?,
 3. Definicja danych osobowych: sensytywne, biometryczne, genetyczne,
 4. Definicja Administratora Danych,
 5. W jaki sposób chronić dane osobowe osób fizycznych, metody
 6. Obowiązek przygotowania rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w  firmie, czy zawsze obowiązkowy ?
 7. Umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 8. Zatrudnianie pracowników w dziale księgowości – wymogi informacyjne w tym zastosowanie profilowania,
 9. Sporządzenie list płac – zasady ochrony danych osobowych w tym zasada pustego biurka, szyfrowania, hasłowania
 10. Obieg dokumentów aplikacyjnych kandydatów do pracy,
 11. Okres archiwizacji dokumentów składanych przez kandydatów do pracy, czyli zasada ograniczenia czasowego,
 12. Dokumentacja osobowa poza działem kadr,
 13. Przetwarzanie danych osobowych związane z funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym w zakresie sytuacji majątkowej pracowników
 14. Zasady uzyskiwania referencji od byłych pracodawców w formie ustnej i pisemnej, zgoda pracownika na piśmie,
 15. Prawa pracownika z zakresu ochrony danych osobowych i dóbr osobistych podczas wypowiadania umowy o pracę,
 16. Przystąpienie pracowników do dodatkowych programów: prywatna służba zdrowia, Multisport – a zasady ochrony danych osobowych,
 17. Umowy zlecenia a obowiązek informacyjny,
 18. Wprowadzanie danych w systemie Enova 365 z zastosowaniem przypisanych haseł dostępu,
 19. Prawo pracownika do wglądu w historię zmian, uprawnienie do żądania przeniesienia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym”, sprzeciwu,
 20. Nowe obowiązki informacyjne wobec osób, których dane osobowe przetwarzamy,
 21. Rozliczalność z podjętych działań wobec organu nadzoru,
 22. Udzielenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych – zgodnie z zasadami RODO,
 23. Definicja przetwarzania danych osobowych – kiedy jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownika , zleceniobiorcy,
 24. Obowiązek zgłaszania incydentów dotyczących danych osobowych na podstawie rozporządzenia RODO – zasada 72 h na reakcję zgłoszenie do organu nadzoru naruszenia zasad ochrony danych osobowych,
 25. Rola, zasady powołania, uprawnienia i umocowanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 26. Certyfikacja i szkolenia,
 27. Odpowiedzialność cywilna, karna, dyscyplinarna związana z przetwarzaniem danych osobowych – kary do 20.000.000 EURO  dla podmiotów prywatnych alternatywnie  do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedzającego roku obrotowego.

 

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Al. Jerozolimskie 123a
Miejsce szkolenia: Golden Floor Plaza – przystanek plac Zawiszy
Termin: 28 Maja 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

Ø  uczestnictwo w szkoleniu,

Ø  materiały szkoleniowe,

Ø  serwis kawowy,

Ø  lunch,

Ø  certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 22 maja 2018 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 530 zł + 23% VAT, kwota brutto 651,90 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 620 zł + 23% VAT, kwota brutto 762,60 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   

Polecamy również

RODO w obszarze księgowości - ewolucja w zakresie danych osobowych!
Szkolenie Ochrona danych osobowych/RODO

RODO w obszarze księgowości - ewolucja w zakresie ...

Gdańsk, 25 Maja 2018

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

RODO w księgowości i płacach-ewolucja w zakresie odo obowiązująca wszystkich Administratorów Danych Osobowych od 25.05.2018r.

Czytaj więcej   »

RODO w obszarze księgowości - ewolucja w zakresie danych osobowych!
Szkolenie Ochrona danych osobowych/RODO

RODO w obszarze księgowości - ewolucja w zakresie ...

Kraków, 24 Maja 2018

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

RODO w księgowości i płacach-ewolucja w zakresie odo obowiązująca wszystkich Administratorów Danych Osobowych od 25.05.2018r.

Czytaj więcej   »

RODO w obszarze księgowości - ewolucja w zakresie danych osobowych!
Szkolenie Ochrona danych osobowych/RODO

RODO w obszarze księgowości - ewolucja w zakresie ...

Katowice, 23 Maja 2018

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

RODO w księgowości i płacach-ewolucja w zakresie odo obowiązująca wszystkich Administratorów Danych Osobowych od 25.05.2018r.

Czytaj więcej   »

RODO w obszarze księgowości - ewolucja w zakresie danych osobowych!
Szkolenie Ochrona danych osobowych/RODO

RODO w obszarze księgowości - ewolucja w zakresie ...

Poznań, 22 Maja 2018

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

RODO w księgowości i płacach-ewolucja w zakresie odo obowiązująca wszystkich Administratorów Danych Osobowych od 25.05.2018r.

Czytaj więcej   »

RODO W OŚWIACIE - rewolucja w zakresie danych osobowych
Szkolenie Oświata

RODO W OŚWIACIE - rewolucja w zakresie danych ...

Warszawa, 05 Czerwca 2018

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

RODO W OŚWIACIE. JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ ZMIANY W SYSTEMIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka