Webinar  Ochrona danych osobowych/RODO

Wewnętrzny audyt zgodności z RODO - czyli jak wykazać przestrzeganie RODO

25
Września

Termin: 25 Września 2020
Cena: 105 zł netto (129,15 zł brutto)

10:00 - 11.15

Organizator

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Ogólne Rozporządzenie UE o Ochronie Danych Osobowych, jak sama nazwa wskazuje jest dość generalne w swoich zapisach. Z jednej strony ta uniwersalność ma pozwolić na jego aktualność przez wiele lat oraz ułatwić stosowanie bardzo różnym administratorom adekwatne do swoich warunków i możliwości środków bezpieczeństwa. Z drugiej jednak strony, ta zasada od ogółu do szczegółu, powoduje brak pewności, czy stosowane w organizacji zabezpieczenia pod kątem ochrony danych osobowych są odpowiednie, zgodne z wymogami i oczekiwaniami RODO.
Udział w webinarium pozwoli zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania oraz aktualizowania dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, tak aby spełniła ona wymagania RODO i służyła do wykazania przed organem nadzorczym - zgodnie z zasadą rozliczalności  - że w organizacji przestrzegane są przepisy i zasady ochrony danych.  Wskażę listę dokumentów, zarówno obligatoryjnych, jak i opcjonalnych, których wdrożenie organizacja powinna zapewnić w celu udokumentowania, że przetwarza dane osobowe zgodnie RODO w myśl zasady rozliczalności. Zaproponuję listę kontrolną, opracowaną na podstawie norm ISO, które były brane pod uwagę przy opracowywaniu RODO.
 

 


Wewnętrzny audyt zgodności z RODO - czyli jak wykazać przestrzeganie RODO

Szkolenie odbędzie się: 25 Września 2020r.

Praktyczne informacje

Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Program

1.    Obszary RODO i wynikająca z tego obowiązkowa oraz opcjonalna dokumentacja;
2.    Obszary Polityki bezpieczeństwa danych osobowych na podstawie nor ISO;
3.    Audyt wewnętrzny – lista kontrolna;
4.    Dyskusja, pytania, odpowiedzi.
 


.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Piotr Glen

Piotr Glen

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w bardzo wielu różnego rodzaju instytucjach. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie Inspektor Ochrony Danych, pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu publikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Konsultant i ekspert w wiodących wydawnictwach i portalach prawniczych jak Wiedza i Praktyka, Wolters Kluwer, LEX, czy Infor.pl . Trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach. Wysoko ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Webinarium
Adres: .
Miejsce szkolenia: .
Termin: 25 Września 2020
Cena: 105 zł netto (129,15 zł brutto)

Co obejmuje cena

  •     45 minut webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwoscią przesłania Państwa pytań na czacie,
  •     30 minutową sesję odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium
  •     Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
  •     Dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru.

Warunki uczestnictwa

 Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 105,00 zł  + 23% VAT,

Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora , najpóźniej na 2 dni robocze przed webinarium. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka