Szkolenie  Ochrona środowiska

Ewidencja odpadów w BDO od 1 stycznia 2020 r. – aktualna funkcjonalność systemu

29
Stycznia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 29 Stycznia 2020
Cena: 570 zł netto (701,10 zł brutto)

Organizator

Ewidencja odpadów w BDO od 1 stycznia 2020 r. – aktualna funkcjonalność systemu

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej -  w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach. Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko ewidencja odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, ale też sprawozdanie odpadowe za rok 2019 będzie składane w bazie BDO.

Celem szkolenia jest:
•    Przybliżenia aspektów związanych z koniecznością prowadzenia ewidencji odpadów drogą elektroniczną w bezpośrednio w BDO.
•    Przekazanie praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami w formie elektronicznej oraz sporządzenia sprawozdania odpadowego za 2019 rok.


Uzyskasz na szkoleniu odpowiedzi na takie pytania, jak:
•    Jak przygotować swoja firmę  na nowe wyzwania związane z elektroniczną ewidencja odpadów?
•    Jak bez problemów złożyć sprawozdanie odpadowe za rok 2019?
•    Jak prawidłowo dokonywać aktualizacji danych rejestracyjnych w BDO?
 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: ,,Kontrole WIOŚ i audyt w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem najnowszych zmian" o wartości 89 zł.


 


Ewidencja odpadów w BDO od 1 stycznia 2020 r. – aktualna funkcjonalność systemu

Szkolenie odbędzie się: 29 Stycznia 2020r.

Szkolenie jest skierowane do:
•    Przedsiębiorców posiadających pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
•    Przedsiębiorców zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów.
•    Przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty, produkty w opakowaniach, opakowania.
•    Wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.
 

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00 - 16:00

Program szkolenia:

1)    Podstawowe wymagania prawne dotyczące odpadów - przypomnienie najważniejszych regulacji.
2)    Rodzaje odpowiedzialności w gospodarce odpadami.
3)    Odpowiedzialność wytwórcy, transportującego odpady, obowiązki odbiorcy.
4)    Podstawy gospodarki odpadami opakowaniowymi.
5)    Zawartość BDO (zakres ustawowy)
6)    Formularz rejestracyjny i aktualizacyjny w odniesieniu do zakresu BDO wynikającego z ustawy o odpadach.
7)    Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a także rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - zmiany w obowiązkach przedsiębiorców.

a)    Zwolnienia z wpisu do rejestru BDO
b)    Rejestracja gminnych PSZOKów w BDO
8)    Ewidencja odpadów w BDO od 2020 roku.
a)    Logowanie i dostęp do systemu BDO – wymogi dla użytkownika
b)    Nowe terminy: przekazujący, transportujący i przyjmujący odpady – zakres obowiązków i kompetencji
c)    Karty KPO i KPOK – kolejne etapy procedury od założenia do zatwierdzenia
d)    Problem określenia wagi przekazywanych odpadów
e)    Przypadki szczególne – przekazywanie odpadów osobom fizycznym, przekazywanie odpadów między oddziałami firmy.
f)    Status KPO - odrzucone, wycofane i konsekwencje z tego wynikające
g)    Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling odpadów
h)    Ewidencja wytwarzanych , przyjmowanych i zbieranych odpadów  - Katy KEO – kto musi je prowadzić , procedura ich wystawiania
i)    Ewidencja uproszczona i zwolnienia z ewidencji
9)    BDO a zbiorcze zestawienie danych o odpadach.
a)    Wymóg sporządzenia stanów magazynowych odpadów na dzień 1.01.2020 r.
b)    Sprawozdanie odpadowe za 2019 r
10)    Sankcje administracyjne za brak wpisu do BDO.
11)    Konsekwencje biznesowe braku wpisu do BDO.
12)    Praktyczne omówienie problemów uczestników szkolenia - panel dyskusyjny

 

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci



Dorota Rosłoń

Dorota Rosłoń

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek Inżynieria i Ochrona Środowiska. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, szczególnie w interpretacjach prawnych z tego zakresu. Obecnie współpracuje z firmami zajmującymi się gospodarką odpadami.

Opinie uczestników:

,,Bardzo przydatne tematy w mojej pracy.”
,,Bardzo fajne szkolenie wprowadzające do nowości oraz obowiązujących wymogów w zakresie ochrony środowiska.”
,,Prowadząca szkolenie w sposób zrozumiały i wyczerpujący odpowiadała na pytania uczestników.”
,,Szkolenie jest bardzo przydatne gdyż ustawa ciągle się zmienia.”
,,Bardzo dobre szkolenie.”
,,Jedno z nielicznych szkoleń, podczas którego zostały w sposób jasny i przejrzysty przekazane informacje. Tym bardziej, że temat jest obszerny i trudny."
,,Wykładowca w sposób jasny przekazał nowe przepisy ustaw. Z chęcią odpowiadał na pytania. Angażował uczestników do dyskusji."
,,Dużo wiadomości merytorycznych i bardzo praktycznych."
,,Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie pod względem teoretycznym poparte wieloma przykładami praktycznymi."
,,Szkolenie oraz kompetencje prowadzącej na wysokim poziomie."



Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 29 Stycznia 2020
Cena: 570 zł netto (701,10 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

netto 570 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka