Szkolenie  Ochrona środowiska

Konferencja: Rewolucja w gospodarce odpadami i BDO - jak zminimalizować koszty zmian?

27
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 27 Listopada 2019
Cena: 750 zł netto (922,50 zł brutto)

Organizator

Konferencja: Rewolucja w gospodarce odpadami - jak zminimalizować koszty koniecznych zmian

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Rok 2020 przyniesie rewolucyjne zmiany w zakresie gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwach. Nowe regulacje prawne, wchodzące w życie 1 stycznia 2020 roku wprowadzają zmiany zarówno w sprawozdawczości jak i ewidencji odpadów. Następstwem tych zmian jest planowane wejście w życie od 1 stycznia 2020 roku przepisów, które umożliwią przekazywanie i gromadzenie dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk i recykling odpadów produktowych.
Zmienią się też wymogi dotyczące:

magazynowania odpadów,
wizyjnej kontroli miejsc magazynowania,
ochrony p.poż,
i jeszcze wiele innych.

Coraz częściej odwiedzać też będzie Państwa firmę kontrola.


Zgodnie z nowymi regulacjami, przedsiębiorcy za pomocą indywidualnego konta w systemie Bazy danych o odpadach prowadzić będą ewidencję odpadów oraz sprawozdawczość.


Nie daj się zaskoczyć zmianom – weź udział w wydarzeniu na którym praktycy odpowiedzą na pytania:
- jak prowadzane w zakresie gospodarowania dopadamy zmiany stosować w praktyce,
- jak wyglądać będzie praca w Bazie danych o odpadach,
- jak ustrzec się przed zakazem prowadzenia działalności dla zarządzających firmą odpadową,
- jak przygotować się do zwiększonych kontroli.

Na te i wiele innych pytań dopowiemy już 27 listopada! Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów, weź udział w dyskusji i wymianie doświadczeń z innymi uczestnikami wydarzenia oraz skonsultuj problematyczne zagadnienia w sesji stolików eksperckich.

 


Konferencja: Rewolucja w gospodarce odpadami i BDO - jak zminimalizować koszty zmian?

Szkolenie odbędzie się: 27 Listopada 2019r.

Program

Rejestracja uczestników wydarzenia  

Dorota Rosłoń -->  

Rok zmian - o czym nie można zapomnieć w gospodarce odpadami? Nowe i spodziewane wymogi.

 • Nowe wymogi formalne - kogo dotyczą, jak to załatwić?
 • Sezon na kontrole - kogo dotkną?
 • Odpady niebezpieczne - odpad pod szczególną kontrolą
 • Uwaga na kary - mogą być bolesne!
 • Jak długo można magazynować odpady?
 • Wizualny system kontroli - jak to rowiązać i nie przepłacić?
 • Nowe wymogi - ile czasu będzie na przygotowania?
   

Przerwa  

Paweł Całka -->  

Działanie z Bazą Danych o Odpadach - jak to będzie wyglądać w praktyce?

Dorota Rosłoń -->  

Aktualny status modułu ewidencyjnego w Bazie Danych o Odpadach – ewidencja odpadów od 1 stycznia 2020 r.

 • Logowanie i dostęp do systemu BDO – wymogi dla użytkownika
 • Nowe terminy: przekazujący, transportujący i przyjmujący odpady – zakres obowiązków i kompetencji
 • Karty KPO i KPOK – kolejne etapy procedury od założenia do zatwierdzenia
 • Problem określenia wagi przekazywanych odpadów
 • Przypadki szczególne – przekazywanie odpadów osobom fizycznym, przekazywanie odpadów między oddziałami firmy.
 • Status KPO - odrzucone, wycofane i konsekwencje z tego wynikające
 • Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling odpadów
 • Ewidencja wytwarzanych , przyjmowanych i zbieranych odpadów  - Katy KEO – kto musi je prowadzić , procedura ich wystawiania
 • Ewidencja uproszczona i zwolnienia z ewidencji
   

Przerwa  

Jacek Zandecki -->  

Jak nie dopuścić do utraty możliwości posiadania zezwolenia na zbieranie/przetwarzanie odpadów (wszystko o sankcjach dla zarządzających w ustawie o odpadach)?
 

1. Wprowadzenie - cel - założenia a realizacja odpowiedzialności zarządzających firmą odpadową
2. Zdarzenia powodujące zakaz prowadzenia działalności dla zarzadzajcych firmą odpadową - w szczególności:
a) odpowiedzialność za przestępstwa
b) odpowiedzialność za wykroczenia
c) cofniecie decyzji zezwalającej na zbieranie/przetwarzanie odpadów
3. Obrona przed procedurą cofnięcia decyzji zezwalającej na zbieranie/przetwarzanie odpadów - jako zdarzeniem występującym najczęściej w praktyce.
4. Forma prawna prowadzenia działalności a jej wpływ na rożną  odpowiedzialność osób zarządzajacych.
5. Podsumowanie - na jakie sytuacje praktyczne zwracać uwagę - omówienie na przykładach.

Lunch  

I runda stolików eksperckich  

 

I stolik - Gospodarka i magazynowanie odpadów - Dorota Rosłoń

II stolik - Baza Danych o Odpadach - Paweł Całka

III stolik - Sankcje i odpowiedzialność - Jacek Zandecki

Przerwa  

II runda stolików eksperckich  

 

I stolik - Gospodarka i magazynowanie odpadów - Dorota Rosłoń

II stolik - Baza Danych o Odpadach - Paweł Całka

III stolik - Sankcje i odpowiedzialność - Jacek Zandecki

Zakończenie wydarzenia, losowanie nagród wśród uczestników  Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Dorota Rosłoń

Dorota Rosłoń

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek Inżynieria i Ochrona Środowiska. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, szczególnie w interpretacjach prawnych z tego zakresu. Obecnie współpracuje z firmami zajmującymi się gospodarką odpadami.

Jacek Zandecki

Jacek Zandecki

Absolwent UAM, Radca Prawny, Specjalizujący się przede wszystkim w prawie ochrony środowiska oraz prawie konsumenckim. Z praktycznymi aspektami ochrony środowiska związany od ponad 15 lat, jako pełniący funkcje w zarządach wielu firm odpadowych.

Paweł Całka

Paweł Całka

Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i sprawozdawczości (zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska zajmuje się zawodowo od 2008 r.). Obecnie odpowiada za dział ochrony środowiska na terenie jednego z parków przemysłowych i wraz z zespołem specjalistów środowiskowych nadzoruje funkcjonowanie parku przemysłowego zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie i opracowaniu dokumentacji dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, emisji do powietrza, monitoringu gazów cieplarnianych czy recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów. Powadzi szkolenia dla wielu firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 27 Listopada 2019
Cena: 750 zł netto (922,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe
 • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi: 750 zł netto + 23% VAT

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 20 listopada 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 699 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu! Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka