Webinar  Ochrona środowiska

Najnowsze zmiany w zakresie gospodarki odpadami w dobie „koronawirusa”

04
Września

Termin: 04 Września 2020
Cena: 105 zł netto (129,15 zł brutto)

Godziny: 10.00 - 11.15

Organizator

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

.


Najnowsze zmiany w zakresie gospodarki odpadami w dobie „koronawirusa”

Szkolenie odbędzie się: 04 Września 2020r.

 Praktyczne informacje

Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.
 

Program

 

a.      Nowe wymogi w zakresie ewidencji odpadów – dokumenty w formie papierowej, awaria bazy BDO

b.      Nowe terminy sprawozdawczości w zakresie odpadów

c.      Ewidencja elektroniczna a wersja papierowa KPO prowadzona po 1 stycznia 2020 r.,

d.      Wpis do rejestru BDO- możliwości prowadzenia działalności bez numeru rejestracyjnego

e.       Przedłużenie terminów ważności decyzji w zakresie gospodarki odpadami

f.       Zmiany zasad magazynowania odpadów:

g.      Ograniczenie zakresu procedury uznawania pozostałości z procesów produkcyjnych za produkt uboczny,

h.      Określenie nowych zasad usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania

i.       Kto ponosi odpowiedzialności za odpady, a w szczególności za odpady niebezpieczne – od wytworzenia do przetworzenia,

j.       Nowe wymagania w zakresie wydawania decyzji z zakresu gospodarki odpadami

k.      Nowe podstawy do odmowy wydania decyzji z powodu wcześniejszego naruszania prawa oraz braku odpowiednich instalacji oraz obiektów budowlanych wskazanych we wniosku,

l.        Nowe sankcje w gospodarce odpadami -zaostrzenie już istniejących administracyjnych kar pieniężnych za niewłaściwe gospodarowanie odpadami.


brak danych


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Dorota Rosłoń

Dorota Rosłoń

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek Inżynieria i Ochrona Środowiska. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, szczególnie w interpretacjach prawnych z tego zakresu. Obecnie współpracuje z firmami zajmującymi się gospodarką odpadami.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Webinarium
Adres: .
Miejsce szkolenia: .
Termin: 04 Września 2020
Cena: 105 zł netto (129,15 zł brutto)

Co obejmuje cena

            45 webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwoscią przesłania Panstwa pytań na czacie,
            30 minutową sesję odpowiedzi na pytania przesłane przez Państwa webinarium,
            Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
            Dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru.
    
 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi 105 zł + 23% VAT

Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora , najpóźniej na 2 dni robocze przed webinarium. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka