Szkolenie  Ochrona środowiska

Praktyczne warsztaty wyliczania opłat środowiskowych

27
Marca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 27 Marca 2020
Cena: 570 zł netto (701,10 zł brutto)

Organizator

Praktyczne warsztaty wyliczania opłat środowiskowych

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

 

Zapraszamy na warsztaty wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska i obliczeń emisji do atmosfery. Tematem warsztatów jest prawidłowe naliczanie opłat na podstawie raportu do KOBiZE oraz kompendium wiedzy z obliczania emisji i opłat za emisję do powietrza. Dodatkową zachętą do uczestnictwa będą praktyczne ćwiczenia z wyliczania prawidłowo opłat

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: ,,Kontrole WIOŚ i audyt w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem najnowszych zmian" o wartości 89 zł.


 


Praktyczne warsztaty wyliczania opłat środowiskowych

Szkolenie odbędzie się: 27 Marca 2020r.

Adresaci: wszystkie podmioty gospodarcze, które korzystają ze środowiska

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00 - 16:00

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska:
•    zmiany systemu opłat: podstawy prawne,
•    warunki prawidłowego wykorzystania raportu KOBiZE,
•    minimalizacja ryzyka naliczenia błędnych opłat,
•    kluczowe zasady naliczania i weryfikowania opłat (podstawy prawne oraz praktyki),
•    identyfikacja źródeł emisji,
•    bazy danych o wskaźnikach emisji,
•    metody obliczeniowe emisji,
•    budowa systemu zarządzania emisjami i arkuszy obliczeniowych,
•    ocena rangi emisji i ryzyka pominięcia opłat,
•    postępowanie weryfikujące marszałka województwa.

Zarządzanie i usankcjonowanie emisji do powietrza:
•    podstawy prawne i cele zarządzania emisjami,
•    pozwolenia zintegrowane / pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza / zgłoszenia,
•    postępowania kompensacyjne,
•    proces inwestycyjny (decyzja środowiskowa, konflikt społeczny, prognozowanie stężeń),
•    dyrektywa IED i MCP,
•    konkluzje BAT

Pomiary emisji i nadzór nad urządzeniami ochronnymi:
•    stanowiska pomiarowe,
•    wykorzystywanie wyników pomiarów okresowych i ciągłych,
•    zakres i częstotliwość pomiarów,
•    ograniczenie kosztów pomiarów,
•    zapewnienie właściwej jakości pomiarów,
•    analiza dokumentacji techniczo-ruchowych (DTR) urządzeń oczyszczających gazy,
•    ustalenie wymagań kontrolnych serwisowych,
•    korzystanie z systemu ciągłego monitorowania pracy urządzenia,
•    kompletowanie zapisów.
 

Warsztaty opłatowe:
•    Wyliczanie opłat na podstawie wybranych przypadków.

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Paweł Całka

Paweł Całka

Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i sprawozdawczości (zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska zajmuje się zawodowo od 2008 r.). Obecnie odpowiada za dział ochrony środowiska na terenie jednego z parków przemysłowych i wraz z zespołem specjalistów środowiskowych nadzoruje funkcjonowanie parku przemysłowego zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie i opracowaniu dokumentacji dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, emisji do powietrza, monitoringu gazów cieplarnianych czy recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów. Powadzi szkolenia dla wielu firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 27 Marca 2020
Cena: 570 zł netto (701,10 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwisy kawowe
  • lunch

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 570 zł  + 23% VAT,

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka