Szkolenie  Ochrona środowiska

Rozliczenia środowiskowe za rok 2019 – sprawozdania, raporty, opłaty

18
Grudnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 18 Grudnia 2019
Cena: 570 zł netto (701,10 zł brutto)

Organizator

Rozliczenia środowiskowe za rok 2019 – sprawozdania, raporty, opłaty

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Zmian w przepisach prawnych i wymogach mających wpływ na rozliczenia, które obowiązują przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w ciągu ostatnich dwóch lat było wyjątkowo dużo. Praktycznie w każdym sektorze nastąpiła zmiana. W zakresie sprawozdawczości i ewidencji odpadów w 2020 r. będzie miała miejsce kolejna już rewolucja – wprowadzenie w życie od 1 stycznia nowych modułów funkcjonalnych Bazy Danych o Odpadach spowoduje, że ewidencję i sprawozdania odpadowe będą musiały być prowadzone elektronicznie. Zmienią się podstawy rozliczeń środowiskowych za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Zmiana nastąpiła także w rozliczeniach opłaty produktowej, do historii odeszły sprawozdania OPAK tak długo obecne w systemie rozliczeń. Zmieniły się sposoby rozliczania za pobór wody i ścieków. W życie weszła tez nowelizacja Ustawy o ZSEiE, a więc też pojawiły się nowe obowiązki….


Cele szkolenia
Jeśli chcesz bezstresowo (bez kłopotów i wątpliwości) przygotować się do rozliczeń, które obowiązują przedsiębiorcę w zakresie ochrony środowiska za rok 2019 , zapraszamy do udziału w szkoleniu. Uzyskasz na nim odpowiedzi na takie pytania, jak:
•    Jak wypełnić sprawozdanie środowiskowe za rok 2019 i kogo to dotyczy?
•    Czy przy leasingu samochodów służbowych podlega się opłatom środowiskowym?
•    Kto musi wypełnić raport do KOBiZE?
•    Jak wyglądać będzie sprawozdanie odpadowe w BDO, jakie dane będą niezbędne?
•    Co będzie się raportować do BDO?
•    Jakie zmiany nastąpią w systemie opłat za korzystanie ze środowiska, a zwłaszcza za korzystanie z wód?
•    Jak rozliczyć obniżenie retencji terenowej?
•    Jakie rozliczenie obowiązuje przy wprowadzaniu sprzętu elektryczno-elektronicznego pochodzącego z importu?
•    Jak według nowych wymogów rozliczyć opłatę produktową?
 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: ,,Kontrole WIOŚ i audyt w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem najnowszych zmian" o wartości 89 zł.


 


Rozliczenia środowiskowe za rok 2019 – sprawozdania, raporty, opłaty

Szkolenie odbędzie się: 18 Grudnia 2019r.

Szkolenie adresowane jest do :
•    pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony środowiska,
•    pracowników, wyznaczonych do prowadzenia formalno-prawnych obowiązków z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie oraz naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
•    wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.
 

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00 - 16:00

Program szkolenia:

1)    Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
a)    Wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania.
b)    Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy).
c)    Obowiązujące stawki i formularze rozliczeń za  rok 2019
d)    Terminy i miejsca przedkładania sprawozdań.
e)    Opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar.
f)    Wypełnianie  wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
i)    sposoby obliczania opłaty dla instalacji spalania paliw (kotłów grzewczych) - stawki opłat dla ryczałtu czy wskaźniki KOBIZE,
ii)    sposoby obliczania opłat za procesy produkcyjne , np. spawanie, malowanie (na podstawie  wyników pomiarów i kart charakterystyki),
iii)    emisja zorganizowana a niezorganizowana,
iv)    opłata za f-gazy i SZWO – jak przyporządkowywać czynniki chłodnicze do substancji wymienionych w rozporządzeniu opłatowym,
v)    opłata za samochody służbowe
vi)    opłaty za szczególne korzystanie z wód od 2019 r. (pobór wód i odprowadzanie ścieków) – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – nowy organ, sposób przekazywania informacji oraz naliczania opłat,
vii)    kary, odsetki od zaległości, korekty wykazów.
2)    Raport do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami):
a)    kogo dotyczy, rejestracja w systemie, terminy sprawozdań,
b)    zasady sporządzania raportu,
c)    powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE.
3)    Sprawozdanie w zakresie gospodarki odpadami
a)    Stany magazynowe na dzień 01.01.2020 r. przy zakładaniu KEO i KEOK.
b)    Omówienie Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
c)    Ewidencja w BDO, a sprawozdawczość – jakie dane spoza ewidencji BDO będą potrzebne?
4)    Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki
a)    Opłata produktowa, naliczenie, rodzaje opakowań, sposoby ewidencji – według nowego wzoru sprawozdania
b)    Wymagania dla przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych
c)    Opłata recyklingowa
5)    Opłaty i sprawozdania w zakresie gospodarki wodnej
a)    Znaczące zmiany w podejściu do wód opadowych i roztopowych.
b)    Opłaty za usługi wodne – zmiana systemu naliczania i poboru opłat z uwzględnieniem ostatnich zmian, najnowsze wymogi Wód Polskich
c)    Rozliczenie obniżenie retencji terenowej – kogo dotyczy i jak
6)    Sprawozdania z zakresie ustawy o ZSEiE
a)    Wprowadzanie sprzętu z eksportu – jak to rozliczyć
b)    Sprawozdanie ZSEE według nowych wymogów


 

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciDorota Rosłoń

Dorota Rosłoń

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek Inżynieria i Ochrona Środowiska. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, szczególnie w interpretacjach prawnych z tego zakresu. Obecnie współpracuje z firmami zajmującymi się gospodarką odpadami.

Opinie uczestników:

,,Bardzo przydatne tematy w mojej pracy.”
,,Bardzo fajne szkolenie wprowadzające do nowości oraz obowiązujących wymogów w zakresie ochrony środowiska.”
,,Prowadząca szkolenie w sposób zrozumiały i wyczerpujący odpowiadała na pytania uczestników.”
,,Szkolenie jest bardzo przydatne gdyż ustawa ciągle się zmienia.”
,,Bardzo dobre szkolenie.”
,,Jedno z nielicznych szkoleń, podczas którego zostały w sposób jasny i przejrzysty przekazane informacje. Tym bardziej, że temat jest obszerny i trudny."
,,Wykładowca w sposób jasny przekazał nowe przepisy ustaw. Z chęcią odpowiadał na pytania. Angażował uczestników do dyskusji."
,,Dużo wiadomości merytorycznych i bardzo praktycznych."
,,Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie pod względem teoretycznym poparte wieloma przykładami praktycznymi."
,,Szkolenie oraz kompetencje prowadzącej na wysokim poziomie."Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 18 Grudnia 2019
Cena: 570 zł netto (701,10 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

netto 570 zł + 23% VAT,
 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka