Webinar  Ochrona środowiska

Rozliczenia środowiskowe za rok 2020 – sprawozdania, raporty, opłaty

04
Marca

Termin: 04 Marca 2021
Cena: 179 zł netto (220,17 zł brutto)

Godziny: 12.00 - 14.40 / Dorota Rosłoń

Organizator

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Plan webinarium:

Webinarium będzie złożone z 3 części: dwóch wykładowych i sesji pytań.

Kontekst webinarium:

Zmian w przepisach prawnych i wymogach mających wpływ na rozliczenia, które obowiązują przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w ciągu ostatnich dwóch latach było wyjątkowo dużo. A dodatkowo jeszcze weszły w życie zmiany wprowadzone tzw. ustawami „covidowymi”. Zmianie uległy terminy składania sprawozdań, powiązano raporty do KOBZE ze sprawozdaniami środowiskowymi. A to daleko jeszcze nie wszystkie zmiany. Zmiana nastąpiła także w rozliczeniach opłaty produktowej, do historii odeszły sprawozdania OPAK tak długo obecne w systemie rozliczeń. Zmieniły się sposoby rozliczania za pobór wody i ścieków. W życie weszła też nowelizacja Ustawy o ZSEiE, a więc też pojawiły się nowe obowiązki….

 
Cele szkolenia:
 
Jeśli chcesz bezstresowo (bez kłopotów i wątpliwości) przygotować się do rozliczeń, które obowiązują przedsiębiorcę w zakresie ochrony środowiska za rok 2020, zapraszamy do udziału w szkoleniu. Uzyskasz na nim odpowiedzi na takie pytania, jak:
 
Jak wypełnić sprawozdanie środowiskowe za rok 2020 i kogo to dotyczy?
Kto musi wypełnić raport do KOBiZE?
Czy przy leasingu samochodów służbowych podlega się opłatom środowiskowym?
Jak wyglądać będzie sprawozdanie odpadowe za rok 2020 w BDO, jakie dane będą niezbędne?
Jak według nowych wymogów rozliczyć opłatę produktową?
 
Szkolenie adresowane jest do:
pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony środowiska,
pracownicy, wyznaczeni do prowadzenia formalno-prawnych obowiązków z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie oraz naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
wszyscy zainteresowani tematyka szkolenia
 
 
Zakres webinarium:
 
1) Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
a) Wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania.
b) Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy).
c) Obowiązujące stawki i formularze rozliczeń za  rok 2020
d) opłaty za szczególne korzystanie z wód od 2019 r. (pobór wód i odprowadzanie ścieków) – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – nowy organ, sposób przekazywania informacji oraz naliczania opłat,
e) kary, odsetki od zaległości, korekty wykazów.
 
2) Raport do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami):
a) kogo dotyczy, rejestracja w systemie, terminy sprawozdań,
b) zasady sporządzania raportu,
c) powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE.
 
3) Sprawozdanie w zakresie gospodarki odpadami za rok 2020
a) Kto w imieniu firmy jest upragniony do złożenia sprawozdania „odpadowego”
b) Kompletacja niezbędnych danych 
c) Przygotowanie sprawozdania – wersja robocza 
  • Wprowadzanie danych – zbiorczo czy dla każdego miejsca wytwarzania
  • Czy należy wykazać w sprawozdaniu wszystkie odpady wg kodów wszystkie kody i rodzaje odpadów wpisane w dziale XII wniosku rejestrowego
  • Powiązanie kart KPO i KEO ze sprawozdaniem – automatycznie czy ręcznie, wersja papierowa, a wersja z systemu BDO
d) Korekta sprawozdanie – kiedy jest wymagana i jak ją złożyć
e) Sprawozdanie za rok 2020 – czy nastąpi zmiana?
f) Stany magazynowe na dzień 01.01.2020 r. przy zakładaniu KEO i KEOK.
g) Ewidencja odpadów w BDO – najczęstsze problemy
 
4) Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020
a) Kto ma obowiązek złożenia sprawozdania. 
b) Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe. 
c) Pomoc de minimis - jak można uniknąć opłaty produktowej?
d) Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku. 
e) Sprawozdanie w BDO – na co zwrócić uwagę
 

Rozliczenia środowiskowe za rok 2020 – sprawozdania, raporty, opłaty

Szkolenie odbędzie się: 04 Marca 2021r.

 Praktyczne informacje

Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.
 

Program


brak danych


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Dorota Rosłoń

Dorota Rosłoń

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek Inżynieria i Ochrona Środowiska. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, szczególnie w interpretacjach prawnych z tego zakresu. Obecnie współpracuje z firmami zajmującymi się gospodarką odpadami.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Webinarium
Adres: online
Miejsce szkolenia: online
Termin: 04 Marca 2021
Cena: 179 zł netto (220,17 zł brutto)

Co obejmuje cena

  • udział w webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwoscią przesłania Panstwa pytań na czacie,
  • udział w sesji odpowiedzi na pytania przesłane przez Państwa webinarium,
  • prezentacja pdf wykorzytana w trakcie webinarium, przesłana do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
  • dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru.

    
 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi 179 zł + 23% VAT
 

Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
 
Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora, najpóźniej na 6 dni od momentu zgłoszenia. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
 
Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka