Szkolenie  Ochrona środowiska

Wymogi prawne ochrony środowiska w działalności przedsiębiorców w 2019r.

23
Lipca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 23 Lipca 2019
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Organizator

Wymogi prawne ochrony środowiska w bieżącej działalności przedsiębiorców ad. 2019 r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Aktualnie ustawa Prawo Ochrony Środowiska jest opasłym dokumentem, ale nawet jego doskonała znajomość nie gwarantuje przestrzeganie wszystkich wymogów ciążących na przedsiębiorcach. Wielość ustaw, rozporządzeń, wzajemnie przenikających się przepisów, niepewności interpretacyjne, doskonale komplikują przestrzeganie przepisów prawnych z zakresu środowiska. A dodatkowo, nakładają się na nią ciągle wprowadzane i planowane zmiany, rzadko kiedy ułatwiające spełnianie wymogów. A popełnienie błędu kosztuje – sankcje i kary ciągle rosną. Jeśli więc chcą Państwo być na bieżąco w zakresie obowiązków wynikających z ochrony środowiska mających wpływ na bieżącą działalność, bez zbędnego wysiłku i strzegąc się przed popełnieniem błędu, zapraszamy na szkolenie.

Po tym szkoleniu każdy uczestnik będzie wiedzieć:
•    jakie są podstawowe wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska i jak spełnić związane z nimi obowiązki nałożone na firmy
•    jakie są wymagane ewidencje i sprawozdania dotyczące ochrony środowiska
•    jakich terminów należy dotrzymać oraz do jakich organów należy kierować wymaganą zasadniczą dokumentację z zakresu ochrony środowiska
•    jakie grożą kary i jakich należy spodziewać się sankcji za nieprzestrzeganie przepisów środowiskowych?

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

,,Przepisy ochrony środowiska, które wpłyną na Twoje obowiązki w 2019 roku" o wartości 79 zł.


 


Wymogi prawne ochrony środowiska w działalności przedsiębiorców w 2019r.

Szkolenie odbędzie się: 23 Lipca 2019r.

Szkolenie adresowane jest do:
•    Osób, którym zostały powierzone w firmie sprawy dotyczące ochrony środowiska i chcącymi mieć pewność, że firma nie narusza przepisów środowiskowych (narażając się tym samym np. na sankcje prawno-finansowe oraz pogorszenie wizerunku)
•    Do firm rozpoczynających działalność lub planujących przeprowadzenie istotnych zmian w działaniu mających wpływ na środowisko
•    Wszystkich zajmujących się sprawami środowiskowymi
•    Wszystkich podmiotów / przedsiębiorstw, które korzystają ze środowiska i w związku z tym ich działalność podlega regulacjom prawa ochrony środowiska.

Program

Program szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00

I.  Wymogi prawne ochrony środowiska w bieżącej działalności przedsiębiorców

 • Gdzie szukać obowiązujących przepisów czyli rodzaje aktów prawnych (ustawy i rozporządzenie wykonawcze), rozporządzenia unijne, dyrektywy
 • Co to znaczy i czy mnie to dotyczy - definicje i aktualne interpretacje kluczowych pojęć w ramach Prawa Ochrony Środowiska
 • Pozwolenie, zgłoszenie – czyli jakie komponenty ochrony środowiska najczęściej podlegające regulacjom
 • Do jakiego urzędu - czyli organy oraz instytucje do spraw ochrony środowiska – zakres kompetencji

II.  Co każdy przedsiębiorca spełnić powinien, czyli wymogi formalne w zakresie  

 • gospodarki wytworzonymi odpadami,
 • gospodarki wodno-ściekowej,
 • ochrony powietrza atmosferycznego,
 • gospodarki opakowaniami,
 • ochrony środowiska akustycznego.

III.  Spełnianie wymogów – czyli jak to załatwić?

 • Rodzaje zezwoleń i pozwoleń -procedury ich uzyskiwania i co należy zawrzeć we wniosku
 • Zgłoszenia – czyli o czym należy powiadomić?
 • Decyzje i dorozumiana zgoda, czyli kto i w jakich sytuacjach wydaje decyzje
 • Samodzielnie czy nie? – czyli jakie obowiązkach można scedować na innych

IV. Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze – czyli co i komu należy raportować?

 • Rodzaje sprawozdań,
 • Aktualne formularze do prowadzenia ewidencji i formularze sprawozdań oraz sposób ich wypełniania
 • Terminarz, czyli kalendarium przedsiębiorcy w zakresie wymogów związanych z ochroną środowiska

V. Opłaty – czyli co i ile będzie kosztować?

 • Kiedy sprawozdanie, a kiedy opłata?
 • Jak obliczać należne opłaty i skąd czerpać dane
 • Archiwizacja dokumentacji – jak długo należy przechowywać dokumentacje

VI. Sankcje, kary i środki dyscyplinujące – czyli co grozi za nieprzestrzeganie przepisów?

 • Za co kara, a za co mandat- czyli ile to będzie kosztować?
 • Organy uprawnione do ich nakładania sankcji
 • Kontrola WIOS – jak się do niej przygotować i czy zawsze musisz ją zaakceptować

VII. Planowane zmiany – czyli na co należy się przygotować


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciDorota Rosłoń

Dorota Rosłoń

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek Inżynieria i Ochrona Środowiska. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, szczególnie w interpretacjach prawnych z tego zakresu. Obecnie współpracuje z firmami zajmującymi się gospodarką odpadami.

Opinie uczestników:

,,Bardzo przydatne tematy w mojej pracy.”
,,Bardzo fajne szkolenie wprowadzające do nowości oraz obowiązujących wymogów w zakresie ochrony środowiska.”
,,Prowadząca szkolenie w sposób zrozumiały i wyczerpujący odpowiadała na pytania uczestników.”
,,Szkolenie jest bardzo przydatne gdyż ustawa ciągle się zmienia.”
,,Bardzo dobre szkolenie.”
,,Jedno z nielicznych szkoleń, podczas którego zostały w sposób jasny i przejrzysty przekazane informacje. Tym bardziej, że temat jest obszerny i trudny."
,,Wykładowca w sposób jasny przekazał nowe przepisy ustaw. Z chęcią odpowiadał na pytania. Angażował uczestników do dyskusji."
,,Dużo wiadomości merytorycznych i bardzo praktycznych."
,,Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie pod względem teoretycznym poparte wieloma przykładami praktycznymi."
,,Szkolenie oraz kompetencje prowadzącej na wysokim poziomie."Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 23 Lipca 2019
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe
 • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

netto 550 zł + 23% VAT,
kwota brutto: 676,50 zł

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka