Szkolenie  Ochrona środowiska

Zmiany w gospodarce odpadami u przedsiębiorcy!

19
Grudnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 19 Grudnia 2017
Cena: 590 zł netto (725,70 zł brutto)

Organizator

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie- podstawowe obowiązki i wymagania, ewidencja odpadowa, decyzje administracyjne oraz sprawozdawczość.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA:

 

Celem szkolenia jest poznanie aktualnego oraz projektowanego stanu prawnego ustawy o odpadach przepisów wykonawczych w zakresie

gospodarowania odpadami. Szczegółowo zostaną omówione zasady postępowania z odpadami, wypełniania karty ewidencji odpadów,

karty przekazania odpadów, a także zasady sporządzania sprawozdań odpadowych za 2017 rok, jak również sprawozdania gminne

na aktualnych wzorach przekazywane przez gimny marszałkom!!!

 


Zmiany w gospodarce odpadami u przedsiębiorcy!

Szkolenie odbędzie się: 19 Grudnia 2017r.

ODBIORCY SZKOLENIA:

Szkolenie jest dedykowane do przedstawicieli firm i jednostek administracyjnych odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami. Specjaliści, koordynatorzy działów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach. 

Program

PROGRAM SZKOLENIA 09:30-15:30

1.         Przedstawienie najważniejszych aktów prawnych w gospodarce odpadami.

•           Ustawa o odpadach

•           Kluczowe rozporządzenia

2.         Podstawowe pojęcia i definicje w gospodarce odpadami,

3.         Hierarchia postępowania z odpadami, zasada bliskości,

4.         Katalog odpadów – właściwe zasady klasyfikacji odpadów,

5.         Produkty uboczne- kiedy odpad może być uznany za produkt uboczny,

6.         Koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem,

7.         Zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne,

8.         Obowiązek przetwarzania odpadów w instalacjach oraz możliwości wykorzystania niektórych odpadów poza     instalacjami,

9.         Zbieranie i transport odpadów,

10.       Możliwość przekazywania niektórych rodzajów odpadów osobom fizycznym i jednostkom niebędącymi przedsiębiorcami do wykorzystania do celów własnych,

11.       Zasady wydawania zezwoleń oraz innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami,

12.       Magazynowanie oraz składowanie odpadów oraz obowiązki z tym związane,

13.       Przegląd nowych oraz projektowanych aktów prawnych wydawanych do ustawy o odpadach,

14.       Administracyjne kary pieniężne za niewłaściwe postępowanie z odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach,

15.       Planowany rejestr wprowadzających produkty oraz Baza Danych Odpadowych (BDO),

16.       Pojęcie kodu lustrzanego,

17.       Omówienie zasad prawidłowego prowadzenia ewidencji odpadowej oraz sprawozdawczości za 2017 rok,

18.       Jak wygląda oraz jak przygotować się do audytu recyklera,

19.       Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

20.       Omówienie przepisów przejściowych i dostosowujących,

21.       Wymiana poglądów i doświadczeń.

 

 

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Grzegorz Dziub

Grzegorz Dziub

Grzegorz Dziub– zajmuje stanowisko Inżyniera Ochrony Środowiska w międzynarodowej i zarazem jednej z największych korporacji w branży budowlanej. Posiada duże doświadczenie z zakresu gospodarki odpadami oraz paliw alternatywnych. Z wykształcenia mgr inż. ochrony środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Audytor SZŚ i SZJ wg norm ISO 14001 i ISO 9001. Przeprowadził kilkanaście wewnętrznych szkoleń z branży gospodarki odpadami.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 19 Grudnia 2017
Cena: 590 zł netto (725,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 13 grudnia 2017 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 499 zł + 23% VAT, kwota brutto 613,77 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 590 zł + 23% VAT, kwota brutto 725,70 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka