Szkolenie  Ochrona zdrowia

Akredytacja POZ - poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczeń

28
Lutego

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 28 Lutego 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Akredytacja POZ - poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczeń

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia POZ może wystąpić do Ministra Zdrowia z wnioskiem o udzielenie akredytacji. Certyfikat akredytacyjny wydawany jest na okres 3 lat.
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ z dnia 30.08.2019 (Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej) NFZ zwiększył poziom finansowania świadczeń (stawkę kapitacyjną) dla placówek POZ posiadających ważny certyfikat akredytacyjny wydany przez Ministra Zdrowia.

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania do procesu akredytacji POZ, zapoznanie z interpretacją wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji POZ.
 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

,,RODO w praktyce. 30 najczęstszych pytań i odpowiedzi dla podmiotów leczniczych" o wartości 79,50 zł.


Akredytacja POZ - poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczeń

Szkolenie odbędzie się: 28 Lutego 2020r.

Grupa docelowa: Zarządzający i pracownicy placówek POZ

 

Program

Program szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w godzinach 09:00-15:00


1. Program Akredytacji POZ - główne założenia.
2. Korzyści z wdrożenia Programu Akredytacji POZ.
3. Omówienie i interpretacja standardów akredytacyjnych POZ - praktyczne rozwiązania.
4. Organizacja prac podczas przygotowania do procesu akredytacji POZ.
5. Rola dokumentacji medycznej w Programie Akredytacji POZ.
6. Problemy i błędy w procesie przygotowania do akredytacji POZ.
7. Panel dyskusyjny.

 

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Dariusz Chmielewski

Prezes Zarządu D&G Consulting Sp. z o.o. Praktyk i ekspert rynku medycznego z ponad 20 letnim stażem zawodowym zdobytym podczas pracy w centralnej jednostce Ministerstwa Zdrowia (Ośrodek Akredytacji CMJ) oraz firmach doradczych świadczących profesjonalne usługi doradcze dla podmiotów leczniczych. Absolwent fizyki medycznej oraz licznych studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Politechnice Krakowskiej oraz Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent studiów podyplomowych Executive MBA w SGH w Warszawie. Prowadził doradztwo dla kilkuset przychodni, szpitali i innych podmiotów rynku medycznego w zakresie przygotowania do procesu akredytacji Ministra Zdrowia czy certyfikacji normatywnych systemów zarządzania, w zakresie prawno-organizacyjnym, standaryzacji świadczeń zdrowotnych, kontraktowania świadczeń oraz ochrony danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych kilku podmiotów leczniczych. Audytor wiodący jednostek certyfikujących system zarządzania jakością̨ i system zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach leczniczych. Autor licznych publikacji z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi, konsolidacji i akwizycji na rynku ochrony zdrowia, restrukturyzacji i finansowania ochrony zdrowia.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 28 Lutego 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

620 zł netto (762,60 zł brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka