Szkolenie  Ochrona zdrowia

Czas pracy i dyżury medyczne

30
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 30 Listopada 2016
Cena: 585 zł netto (719,55 zł brutto)

Organizator

Czas pracy i dyżury medyczne

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Czas pracy jest jedną z najważniejszych instytucji prawa pracy.

Jest on nie tylko miarą świadczonej przez pracowników pracy ale i podstawą dla obliczania należnego im wynagrodzenia za pracę.

Szkolenie ma na celu przybliżenie zasad wprowadzania wydłużonych norm czasu, planowania i rozliczania casu pracy pracowników podmiotów leczniczych, tak aby uniknąć błędów w tym zakresie.


Czas pracy i dyżury medyczne

Szkolenie odbędzie się: 30 Listopada 2016r.

Adresaci szkolenia:

 • Radiolodzy, lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy podmiotów leczniczych
 • osoby planujące i rozliczające czas pracy pracowników podmiotów leczniczych
 • osoby zarządzające podmiotami leczniczymi
 • podmioty działające w sferze ochrony zdrowia

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

1. Zasady planowania czasu pracy pracowników pełniących dyżury medyczne

 • Jakie normy czasu pracy obowiązują poszczególnych pracowników?
 • Jaki okres rozliczeniowy wprowadzić i jak z niego korzystać?
 • W jaki sposób obliczyć wymiar czasu pracy?
 • Jaki odpoczynek zapewnić pracownikom podmiotów leczniczych?
 • Czy można skracać odpoczynki dobowe i tygodniowe?
 • Kiedy trzeba ustalać harmonogram czasu pracy i na jakie okresy?
 • Jak oznaczać dni wolne od pracy- stanowisko PIP?
 • Jakie działania trzeba podjąć, żeby móc zmieniać rozkłady czasu pracy?

2. Dyżur medyczny – zasady planowania

 • Zasady planowania dyżurów medycznych;
 • Kto może pełnić dyżur medyczny?
 • Dopuszczalność pełnienia 24 – godzinnych dyżurów medycznych - stanowiska Ministerstwa i PIP;
 • Zaliczanie godzin dyżuru medycznego do limitu nadgodzin.

3. Niewypracowanie wymiaru czasu pracy przez pracowników pełniących dyżury medyczne

 • Dopuszczalność dopełnienia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego – najnowsze orzecznictwo SN;
 • Zasady wynagradzania obowiązujące w przypadku niewypracowania wymiaru czasu pracy lub jego uzupełnienia godzinami dyżuru;
 • Zaliczanie godzin dyżury medycznego do niewypracowanego wymiaru czasu pracy a zasady rozliczania przeciętnie 48 godzinnej tygodniowej normy czasu pracy.

4. Sposoby rekompensaty dyżuru medycznego.

 • Sposób ustalania wynagrodzenia za dyżur medyczny;
 • Dopuszczalność innej niż pieniężna rekompensaty za dyżur medyczny.

5. Klauzula opt – out

 • Obowiązki związane z wprowadzeniem klauzuli;
 • Kto może zawrzeć klauzulę opt-out?
 • Czas pracy w ramach klauzuli;
 • Rekompensata w ramach klauzuli;
 • Ile godzin można pracować w ramach klauzuli opt-out?
 • Czy można ograniczyć czas pracy w ramach klauzuli?

6. Rozliczanie czasu pracy

 • Ustalanie godzin nadliczbowych – metody liczenia i stanowiska organów
 • Jak korzystnie rekompensować pracę nadliczbowej i na jakie pułapki uważać?
 • Kiedy nie można udzielić czasu wolnego za nadgodziny oraz kiedy  taka forma rekompensaty jest nieopłacalna?
 • Polecenie pracy w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
 • Kiedy można zapłacić za pracę w sobotę nie popełniając wykroczenia?
 • Jak rekompensować pracę w niedziele i święta – stanowiska PIP i MPiPS.
 • Ile dodatków wypłacić za pracę w niedzielę lub święto?
 • Jeden czy dwa dodatki za pracę w porze nocnej?


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Joanna Stępniak

Joanna Stępniak

Adwokat, specjalizuje się m.in. w zagadnieniach czasu pracy oraz wynagrodzenia za pracę. Doświadczony szkoleniowiec, autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Były pracownik Departamentu Prawnego oraz Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 30 Listopada 2016
Cena: 585 zł netto (719,55 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu!

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

netto 585 zł + 23% VAT,
kwota brutto: 719,55 zł

Promocja

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 23 listopada  2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 485 zł + 23% VAT,

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka