Szkolenie  Ochrona zdrowia

Czas pracy w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych

24
Czerwca

Miejscowość: Warszawa
Adres: Al. Jerozolimskie 44
Miejsce szkolenia: Sale szkoleniowe Al. Jerozolimskie 44
Termin: 24 Czerwca 2013
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Organizator

  Jak prawidłowo planować czas pracy pielęgniarek i położnych? Sprawdź, jak zmieniły się przepisy dotyczące ustalania minimalnych norm zatrudnienia w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami!

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

 

Czas pracy w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych

Jak prawidłowo planować czas pracy pielęgniarek i położnych?

Sprawdź, jak zmieniły się przepisy dotyczące ustalania minimalnych norm zatrudnienia w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami!

Poznaj wszystkie prawne konsekwencje najnowszego rozporządzenia!

Ustalenie prawidłowego wymiaru czasu pracy pielęgniarek i położnych zależy od wielu czynników. Planując czas pracy pielęgniarek musisz uwzględnić zarówno przepisy prawa pracy, jak i pracę całej placówki ze wszystkimi jej charakterystycznymi wymaganiami, tj. średnią liczbą pacjentów i średnim dobowym czasem świadczeń pielęgniarskich. Bez tych danych trudno będzie Ci dobrze zaplanować prawidłowy czas pracy.

Jeśli na tym, początkowym etapie planowania popełnisz błąd – nawet nieświadomie – odbije się on negatywnie na dalszych wyliczeniach.

O pomyłkę nietrudno, zwłaszcza teraz gdy zmieniły się przepisy dotyczące ustalania minimalnych norm zatrudnienia w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami!

Dlatego zapewnij sobie wsparcie eksperta, jakiego wcześniej nie miałeś!

Przyjdź na szkolenie „Czas pracy w ZOZ” i dowiedz się, jak prawidłowo planować czas pracy pielęgniarek i położnych!

Czego nauczysz się w czasie szkolenia?

 • Jakie normy czasu pracy obowiązują obecnie pielęgniarki i położne?
 • Jak poprawnie wyliczać średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich całkowity oraz średni czas dyspozycyjny pielęgniarki lub położnej w ciągu roku?
 • Czy można skracać odpoczynki dobowe?

Nie popełniaj kosztownych błędów, samodzielnie próbując interpretować przepisy! 
Zapewnij sobie wsparcie eksperta!

 

 

W PREZENCIE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
publikacja "Healthcare Management Magazine Niezbędnik 2013" o wartości 69 zł brutto.

 

 


Czas pracy w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych

Szkolenie odbędzie się: 24 Czerwca 2013r.

Program

 

Oto ramowy plan szkolenia. Sprawdź i przekonaj się, jak wiele wątpliwości wyjaśnisz w czasie tego szkolenia!

 1. Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
  • Jakie zmiany wprowadza?
  • Jak obliczyć średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich, średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich całkowity oraz średni czas dyspozycyjny pielęgniarki lub położnej w ciągu roku?
  • Jak ustalać średnią liczbę pacjentów oraz średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich dla danej kategorii opieki?
  • Na jaki okres należy ustalać minimalne normy zatrudniania oraz czy stosować minimalne normy zatrudniania ustalone poprzednio.
 2. Szczególne uprawnienia pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a pracownicy zatrudnieni w podmiotach leczniczych działających w formie spółki prawa handlowego.
  • Prawo do nagrody jubileuszowej, odprawy, dodatku stażowego,
  • Prawo pracowników podmiotów leczniczych będących spółkami prawa handlowego do szczególnych uprawnień.
 3. Planowanie czasu pracy
  • Jakie normy czasu pracy obowiązują poszczególnych pracowników? Kto może pracować 8 godz. a kto 7 godz. 35 min.?
  • Kim są pracownicy obsługi, techniczni i gospodarczy-różnica w stanowiskach
  • Jaki okres rozliczeniowy wprowadzić i jak z niego korzystać?
  • W jaki sposób obliczyć wymiar czasu pracy dla pracownika podmiotu leczniczego?
  • Jaki odpoczynek zapewnić pracownikom podmiotów leczniczych?
  • Czy można skracać odpoczynki dobowe i tygodniowe?
  • Kiedy trzeba ustalać harmonogram czasu pracy i na jakie okresy?
  • Jak oznaczać dni wolne od pracy- stanowisko PIP?
 4. Dyżur medyczny
  • Kto może pełnić dyżur medyczny?
  • Dyżur medyczny radiologa czy radiolog może pełnić taki dyżur?
  • Czy i kiedy pielęgniarka może pełnić dyżur medyczny?
  • Dopuszczalność pełnienia 24 – godzinnych dyżurów medycznych stanowiska ministerstwa i państwowej inspekcji pracy.
  • Z jakimi konsekwencjami może się wiązać polecania 24 – godzinnych dyżurów.
  • Czy dyżur medyczny może naruszać prawo do odpoczynku?
  • Czy dyżur medyczny zaliczany jest do limitu nadgodzin?
  • Sposoby rekompensaty dyżuru medycznego.
  • Czy za dyżur można udzielić czasu wolnego – odpoczynki dyżurującego pracownika
 5. Rozliczanie czasu pracy
  • Ustalanie godzin nadliczbowych – metody liczenia i stanowiska organów
  • Godziny nadliczbowe z naruszenia doby pracowniczej.
  • Jak korzystnie rekompensować pracę nadliczbowej i na jakie pułapki uważać?
  • Kiedy nie można udzielić czasu wolnego za nadgodziny oraz kiedy taka forma rekompensaty jest nieopłacalna?
  • Polecenie pracy w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
  • Kiedy można zapłacić za pracę w sobotę nie popełniając wykroczenia?
  • Jak rekompensować pracę w niedziele i święta – stanowiska PIP i MPiPS.
  • Ile dodatków wypłacić za pracę w niedzielę lub święto?
  • Jeden czy dwa dodatki za pracę w porze nocnej?
  • W jakiej wysokości i ile dodatków wypłacić za pracę w porze nocnej w zmianowej organizacji czasu pracy?
 6. Ewidencja czasu pracy, w tym ewidencja dyżurów.
 7. Zagadnienie umów cywilnoprawnych oraz podmiotów zewnętrznych dotyczących zatrudnienia w podmiotach leczniczych oraz świadczenia usług w zakresie dyżurów.
  • Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne.
  • Umowa o dzieło, zlecenia czy kontrakt (kogo zatrudnić na kontrakt a kogo na zlecenie, czy z pracownikiem podmiotu leczniczego można zawrzeć umowę o dzieło).
  • Obowiązek zgłaszania przez podmioty lecznicze kwartalnej informacji o pracownikach zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (w jakiej formie go realizować, skutki nie dopełnienia obowiązkowi)
 8. Kontrola podmiotów leczniczych przez PIP.
  • Jak przygotować się do kontroli.
  • Zakres kontroli i uprawnienia kontrolera.
  • Skutki kontroli i uprawnienia podmiotu kontrolowanego.

W PREZENCIE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
publikacja "Healthcare Management Magazine Niezbędnik 2013" o wartości 69 zł brutto.

 

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Joanna Stępniak

Joanna Stępniak

Adwokat, specjalizuje się m.in. w zagadnieniach czasu pracy oraz wynagrodzenia za pracę. Doświadczony szkoleniowiec, autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Były pracownik Departamentu Prawnego oraz Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Al. Jerozolimskie 44
Miejsce szkolenia: Sale szkoleniowe Al. Jerozolimskie 44
Termin: 24 Czerwca 2013
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

 

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

 

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:
netto 550 zł + 23% VAT,
kwota brutto: 676,50 zł

Promocja
Przy nadesłaniu zgłoszenia do 18 czerwca 2013 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 450 zł + 23% VAT,
kwota brutto: 553,50 zł.

Uwaga cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka