Szkolenie  Ochrona zdrowia

Gospodarowanie odpadami i BDO w placówkach medycznych

17
Lutego

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 17 Lutego 2020
Cena: 570 zł netto (701,10 zł brutto)

Organizator

Gospodarowanie odpadami w placówkach medycznych

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Ostanie lata przyniosły wiele zmian w zakresie wymogów dotyczących gospodarki odpadami. Zaostrzeniu uległy wymogi dotyczące odpadów medycznych i niebezpiecznych. I niestety to nie koniec zmian do których prowadzący placówki medyczne musza się dostosować. Nowe wymogi do których trzeba będzie się przygotować to m.in. :
•    Konieczność rejestracji i prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej  w Bazie Danych o Odpadach (BDO)
•    Nowe wymogi dotyczące magazynowania odpadów, które dotyczyć będą też odpadów medycznych
•    Zniesienie obowiązku wystawiania dokumentów potwierdzających utylizacje odpadów medycznych – jak więc dokumentować ich unieszkodliwienie?


Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnie obowiązujących wymogów obowiązujących wytwórców odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki związanej z powstawaniem i gospodarowaniem odpadami medycznymi. Przedstawienie i omówienie aktów prawnych z tego zakresu, a także planowanych zmian. Omówienie wymogów formalno-prawnych spoczywających na osobach odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami medycznymi (posiadanie odpowiednich pozwoleń, przekazywanie odpadów medycznych i weterynaryjnych), omówienie zasad klasyfikacji odpadów powstających w placówkach medycznych i weterynaryjnych, wymogów związanych z  magazynowaniem, transportem i utylizacją oraz zasad prowadzenia ewidencji odpadów medycznych i weterynaryjnych. Przekazanie praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami w placówce medycznej lub weterynaryjnej w celu uniknięcia najczęściej występujących błędów i kosztownych kar, ze szczególnym uwzględnieniem nowych wymogów dotyczących ewidencji odpadów (drogą elektroniczną).
 

 


Gospodarowanie odpadami i BDO w placówkach medycznych

Szkolenie odbędzie się: 17 Lutego 2020r.

Szkolenie adresowane jest do :
•    pracowników służby medycznej państwowej i prywatnej,
•    prowadzących szpitale, ośrodki zdrowia, gabinety medyczne, dentystyczne oraz ko-smetyczne,
•    hodowców zwierząt, prowadzących schroniska dla zwierząt, weterynarzy,
•    innych osób zajmujących się gospodarką odpadami, a także dla wszystkich zaintere-sowanych omawianą tematyką.
 

 

Program

Program szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00


1. Przepisy prawne obowiązujące w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi –stan obecny i planowane zmiany  Hierarchia prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi oraz innymi powstającymi w  placówkach medycznych  
a)    Rejestr BDO w przypadku placówek medycznych
b)    Przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie różnymi typami odpadów -
c)    Dopuszczalne metody i miejsca unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych – czy zasada bliskości wciąż obowiązuje?
d)    Jak dokumentować unieszkodliwienie odpadu medycznego i niebezpiecznego – stan obecny


2.    Odpady w placówkach medycznych , to nie tylko odpady medyczne….
a)    Wytwarzanie odpadów w przychodniach lekarskich, galeriach, szpitalach…..
b)    Czy ten odpad jest odpadem komunalnym?
c)    Kiedy odpad jest odpadem niebezpiecznym?


3.    Zasady ewidencjonowania odpadów i sprawozdawczości związanej z odpadami w placówkach ochrony zdrowia
a)    Kto z prowadzących praktykę lekarską zobowiązany jest  do prowadzenia ewidencji odpadów?
b)    Rejestr BDO – czy mnie to obowiązuje?
c)    Ewidencja odpadów droga elektroniczną w BDO – jak prowadzić?
c.i.    Wystawianie kart KPO i KEO
c.ii.    Sprawozdania odpadowe
c.iii.    Aktualna funkcjonalność  BDO


4.    Ewidencja to nie wszystko- magazynowanie, transport i utylizacja odpadów
a)    Magazynowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych – planowane i już obowiązujące zmiany
b)    Dodatkowe wyposażenie pomieszczeń i urządzeń służących do przechowywania odpadów medycznych – nowe wymogi
c)    Zasady transportu odpadów medycznych i weterynaryjnych – nowe wymogi ADR
d)    Sposoby przetwarzania, unieszkodliwiania odpadów – kto, gdzie, jak?
e)    Zasada bliskości – gdzie należy unieszkodliwiać odpady medyczne?


5.    Odpowiedzialność związana z prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami medycznymi w placówkach ochrony zdrowia.
a)    Za jakie przewinienia grozi kara grzywny, a kiedy narazisz się na administracyjną karę pieniężną?
b)    Co grozi za zlecenie odbioru odpadów podmiotom bez właściwych kwalifikacji?


6.    Wykaz aktualnych aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami w placówkach medycznych
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Dorota Rosłoń

Dorota Rosłoń

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek Inżynieria i Ochrona Środowiska. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, szczególnie w interpretacjach prawnych z tego zakresu. Obecnie współpracuje z firmami zajmującymi się gospodarką odpadami.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 17 Lutego 2020
Cena: 570 zł netto (701,10 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

netto 570 zł + 23% VAT,
kwota brutto: 676,50 zł

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka