Szkolenie  Ochrona zdrowia

Jak przygotować się do kontroli NFZ - nowe uprawnienia kontrolerów

04
Czerwca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 04 Czerwca 2019
Cena: 590 zł netto (725,70 zł brutto)

Organizator

Kontrola NFZ

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Nieodpowiednie przygotowanie firmy od strony prawnej, zwłaszcza w zakresie prowadzenia działalności leczniczej często staje się przyczyną wielu problemów oraz naraża firmę na niepotrzebne koszty.

Wprowadzone zmiany dotyczące zasad przeprowadzania kontroli przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dają organowi uprawnienia do szerokiej weryfikacji prawidłowości wykonywania obowiązków związanych z realizacją umowy. Wobec czego istotna jest wiedza dotycząca sposobu i zakresu prowadzenia kontroli a także możliwości obrony swoich praw.

Zatem zapraszamy na nasze szkolenie ze specjalistą. Dowiesz się wszystkiego o czynnościach kontrolnych, uprawnieniach kontrolerów i swoich prawach oraz obowiązkach. Zapraszamy!

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

Nowość! ,,Nowe zasady kontroli NFZ. Praktyczny komentarz do zmian z płytą CD i plakatem" o wartości 89,90 zł.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma wakacyjny pakiet przydatny na każdym wyjeździe:
- selfie stick - 
dzięki niemu każda osoba będzie obecna na zdjęciu, a utrwalanie wspomnień stanie się jeszcze prostsze,
- ekologiczna bawełniana torba - idealna na plażę lub spacer

 

 


Jak przygotować się do kontroli NFZ - nowe uprawnienia kontrolerów

Szkolenie odbędzie się: 04 Czerwca 2019r.

Szkolenie adresowane jest do:

•    właścicieli, kadry zarządzającej,
•    personelu medycznego,
•    lekarzy,
•    pielęgniarek,
•    rejestratorek,
•    pracowników działów administracji, prawnych, finansowych.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00

 1. Charakterystyka podmiotu kontrolowanego
 2. Zakres przedmiotowy kontroli
 3. Obowiązki organów administracji rządowej i samorządowej wobec Prezesa Funduszu
 4. Upoważnienie do kontroli
 5. Korpus kontrolerski
 6. Zawiadomienie o kontroli – kiedy za uprzednim zawiadomieniem a kiedy bez zawiadomienia?
 7. Czas trwania i miejsce kontroli
 8. Rozpoczęcie czynności kontrolnych
 9. Czynności kontrolne – uprawnienia i obowiązki kontrolerów
 10. Sprzeciw jako środek odwoławczy wobec czynności Prezesa Funduszu
 11. Wyłączenia dotyczące kontroli przeprowadzanej bez zawiadomienia
 12. Kontrola „zza biurka”
 13. Dokumenty kontroli
 14. Kary umowne
   

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Eliza Kwapińska

radca prawny, od 2016 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Leks.Med. w Kielcach. Głównym profilem działalności Kancelarii jest szeroko pojęte prawo medyczne zapewniające kompleksową obsługę prawną Świadczeniodawców, posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia jak również prowadzonej przez nich działalności komercyjnej. Wiedza i doświadczenie poparte wieloletnią pracą w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a także samodoskonalenie w zakresie prawa medycznego pozwalają na odpowiednie przygotowanie obsługiwanych podmiotów od strony prawnej w zakresie prowadzenia działalności leczniczej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 04 Czerwca 2019
Cena: 590 zł netto (725,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe
 • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

590 zł netto  zł + 23% VAT,

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu! Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka