Szkolenie  Ochrona zdrowia

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia

29
Sierpnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 29 Sierpnia 2015
Cena: 690 zł netto (848,70 zł brutto)

Organizator

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Ryzyko jest stałym elementem funkcjonowania placówek medycznych i bardzo często staje się  elementem kompleksowego zarządzania. W przeciągu ostatnich kilku lat na rynku ochrony zdrowia można zaobserwować coraz częstsze stosowanie podejścia opartego na zarządzaniu ryzykiem. Sprzyjają temu nie tylko korzyści, jakie wynikają z propagowania działań prewencyjnych, ale również zmiany, jakie można zaobserwować na poziomie ustawodawczym, czy normalizacyjnym - czego przykładem jest nowe wydanie  normy systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oparte na filozofii myślenia w kategoriach ryzyka.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przybliżyć uczestnikom nowe podejście do zarządzania jakością w placówce medycznej w oparciu o „myślenie oparte na ryzyku” wg znowelizowanej normy ISO 9001:2015.

Na szkoleniu uczestnicy poznają strukturę, wybraną metodologię oraz narzędzia służące do wdrażania zarządzania ryzykiem w placówkach medycznych, jak również sposób interpretowania wymagań odnoszących się do ryzyka w znowelizowanej normie ISO 9001:2015.  

Dzięki wykładowo-warsztatowej formie szkolenia uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć wymagania normy ISO 9001: 2015 w zakresie wymagań dotyczących zarządzania ryzykiem, jak również krok po kroku, przy wsparciu merytorycznym trenera poznać każdy etap wdrażania zarządzania ryzykiem. Umożliwi to poznanie zależności i powiązań istniejących pomiędzy poszczególnymi jego elementami, jak również łatwiejsze  zrozumienie  istoty zarządzania ryzykiem w praktyce.

Możliwość wymiany doświadczeń oraz nabycie umiejętności dokumentowania wymagań związanych z podejściem opartym na ryzyku z pewnością ułatwi organizację procesu dostosowania systemów zarządzania jakością do nowych wymagań normy ISO 9001:2015. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie TABLET

   


Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia

Szkolenie odbędzie się: 29 Sierpnia 2015r.

Szkolenie adresowane jest do:

1)      Kadry zarządzającej placówek medycznych zainteresowanych poznaniem korzyści, jakie niesie zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia

2)      Pełnomocników ds. SZJ odpowiedzialnych za utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania

3)      Osób odpowiedzialnych za dostosowanie systemów jakości do nowych wymagań normy ISO 9001:2015

4)      Osób zainteresowanych problematyką zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00. 

I. Wprowadzenie do zmian w normie ISO 9001:2015

   1)    Kierunek zmian w normie ISO 9001:2015 – krótkie wprowadzenie

   2)    Miejsce ryzyka w wymaganiach normy

   3)    Pojęcie i rodzaje  ryzyka w ochronie zdrowia

   4)    Cel, przyczyny oraz  korzyści płynące z zarządzania ryzykiem

   5)    Najpopularniejsze standardy wykorzystywane na potrzeby zarządzania opartego na ryzyku

II. Planowanie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 w oparciu o ryzyko  

    1)  Omówienie i uwzględnienie w SZJ nowego podejścia:

 • Nowe podejście - zrozumienie organizacji i jej kontekstu i wpływ na określenie ryzyka
 • Nowe podejście – ryzyko w wymaganiach stron zainteresowanych
 • Nowe podejście – ryzyko w przywództwie organizacji
 • Nowe podejście – ryzyko w podejściu procesowym
 • Nowe podejście – myślenie oparte na ryzyku

     2)  Budowa kultury organizacyjnej opartej na ryzyku

     3)  Tworzenie zespołu zarządzania ryzykiem – role i odpowiedzialności

     4)   Narzędzia wdrażania podejścia opartego na ryzyku wg ISO 9001:2015

III.Wdrażanie podejścia opartego na ryzyku wg ISO 9001:2015

     1)   Budowa i tworzenie struktury ramowej  zarządzania ryzykiem

     2)   Dokumentowanie  zarządzania ryzykiem wg ISO 9001:2015 – wymagania normatywne

     3)  Warsztat z wdrażania podejścia opartego na ryzyku wg ISO 9001:2015

 • Identyfikacja otoczenia organizacji i stron zainteresowanych
 • Identyfikacja ryzyka
 • Analiza ryzyka
 • Plany postępowania z ryzykiem
 • Monitoring i raportowanie

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 29 Sierpnia 2015
Cena: 690 zł netto (848,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe
 • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

netto 690 zł + 23% VAT,
 

Promocja

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 24 sierpnia 2017 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 640 zł + 23% VAT,  Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie tablet.
 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu! Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Polecamy również

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka