Szkolenie  Ochrona zdrowia

Nowa perspektywa unijna 2014 - 2020 dla jednostek ochrony zdrowia

23
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Warszawa
Termin: 23 Października 2015
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Organizator

Nowa perspektywa unijna stwarza szerokie możliwości finansowania inwestycji z zakresu ochrony zdrowia.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

23 października 2015 r.,  Warszawa

Nowa perspektywa unijna 2014 - 2020 dla jednostek ochrony zdrowia

W związku z faktem, że w najbliższych tygodniach ogłaszane będą pierwsze nabory projektów w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych warto widzieć kto i na jakie projekty może otrzymać wsparcie ze środków europejskich.

Sektor ochrony zdrowia w ramach unijnej perspektywy 2014-2020 wspierany będzie przede wszystkim w ramach dwóch krajowych programów operacyjnych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie na ochronę zdrowia planowane jest również ze środków 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). W tym przypadku do dofinansowania w sposób szczególny predysponowane będą działania komplementarne do podejmowanych na poziomie krajowym. Możliwość pozyskania finansowania na specjalistyczne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe oraz projekty związane z informatyzacją pozostanie otwarta dla podmiotów ochrony zdrowia także w ramach programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Polska Cyfrowa 2014-2020.

Poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z nową perspektywą unijną i wyprzedź konkurencję!

 

 • dowiedz się jakie inwestycje możesz sfinansować ze środków UE w nowej perspektywie np. informatyzację placówki, rozbudowa obiektów oraz zakup sprzętu, szkolenie pracowników, badania przesiewowe i działania profilaktyczne dla pacjentów itp.
 • poznaj dziedziny z zakresu ochrony zdrowia na które Unia chętnie udzielać będzie dofinansowania
 • uzyskaj informację czy twoja placówka znajduje się w katalogu beneficjentów
 • zapoznaj się z dobrymi praktykami by w przyszłości wykorzystać najcenniejsze doświadczania
 • upewnij się jak możesz przygotować się do realizacji projektów w nowej perspektywie
 • swobodna dyskusja z trenerami, doświadczonymi w pozyskiwaniu środków unijnych w ochronie zdrowia, umożliwi uzyskanie wartości dodanej, omówienie ciekawych przykładów inwestycji innych jednostek ochrony zdrowia oraz weryfikację pomysłów inwestycyjnych planowanych na perspektywę 2014-2020. 

Nowa perspektywa unijna 2014 - 2020 dla jednostek ochrony zdrowia

Szkolenie odbędzie się: 23 Października 2015r.

Szkolenie skierowane jest do:

 • właścicieli i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi,
 • menedżerów ochrony zdrowia,
 • pracowników odpowiedzialnych za inwestycje,
 • specjalistów z działu ekonomiczno-księgowego,
 • specjalistów ds. rozliczania świadczeń medycznych.

Program

Program szkolenia zawiera wyłącznie aktualne i kluczowe tematy dotyczące nowej perspektywy unijnej:

1. Panel I Możliwości finansowania projektów w nowej perspektywie 2014-2020                     

 • Kluczowe zapisy strategii krajowych, kształtujących możliwości aplikacji o środki
 • Przegląd perspektywy: określenie możliwości aplikacyjnych i wskazanie konkretnych zapisów programów operacyjnych

2. Panel II – Dobre przygotowanie projektu do aplikacji w nowej perspektywie 2014-2020 

 • Ukazanie tzw. „czynników sukcesu” projektów tj. dobrych praktyk, które przyczyniły się do uzyskania dotacji i realizacji projektów z sukcesem w perspektywie finansowej 2007-2013
 •  Skuteczne przygotowanie projektów do perspektywy 2014-2020

3. Panel III –  Analizowanie studiów przypadków projektów planowanych do aplikacji zgłaszane przez uczestników - dyskusja.

 

Fachowe wyjaśnienia, praktyczne wskazówki, sprawdzone rozwiązania! 

Korzyści dla uczestników:

 • Uzyskanie najaktualniejszej wiedzy z zakresu możliwości aplikacyjnych w nowej perspektywie 2014 - 2020
 • Dzięki wykorzystaniu metody case study uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z dobrymi praktykami by w przyszłości wykorzystać najcenniejsze doświadczania.
 • Swobodna dyskusja z trenerami, doświadczonymi w pozyskiwaniu środków unijnych, umożliwi uzyskanie „wartości dodanej”, omówienie ciekawych przykładów inwestycji innych podmiotów ochrony zdrowia oraz weryfikację pomysłów inwestycyjnych planowanych na perspektywę 2014-2020. 

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Paweł Klawiter - Piwowarski

Paweł Klawiter - Piwowarski

Ekspert AMT Partner Sp. z o.o (www.amtpartner.pl) w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków unijnych i pomocowych. Zajmuje się identyfikacją projektów oraz dopasowywaniem ich zakresu do wymogów stawianych przez wytyczne programów operacyjnych, celem osiągnięcia sukcesu aplikacyjnego.

Patryk Kropidłowski

Patryk Kropidłowski

Ekspert AMT Partner Sp. z o.o. (www.amtpartner.pl) w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji ze środków unijnych i pomocowych. Zajmuje się koordynacją prac nad tworzeniem dokumentacji aplikacyjnej oraz realizuje procesy rozliczania środków otrzymanych przez beneficjentów.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Warszawa
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 23 Października 2015
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe
 • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

netto 550 zł + 23% VAT,
kwota brutto: 676,50 zł

Promocja

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 16 października 2015 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 450 zł + 23% VAT,
kwota brutto: 553,50 zł.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka