Szkolenie  Ochrona zdrowia

Odbudowa Miednicy

21
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 21 Października 2017 - 23 Października 2017 - 13 Października 2017
Cena: 1788,62 zł netto (2200,00 zł brutto)

Organizator

Zintegrowany Sposób Leczenia Patomechanicznych Wzorców Łonowo - Krzyżowych

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Zaawansowany kurs z rozbudowaną częścią praktyczną pogłębiający wiedzę o biomechanicznych zależnościach pomiędzy ipsilateralną i kontralateralną cześcią zespołu lędźwiowo – miedniczno – udowego. Proces usprawniania ukierunkowany jest na odbudowę pozycji miedniczno – udowej oraz rekrutację odpowiednich mięśni, tak aby zniwelować synergizmy wywołujące patomechaniczne asymetrie powyższego kompleksu. Nacisk będzie kładziony na repozycję, inhibicję i torowanie oraz ćwiczenia wzmacniające rotację tułowia, miednicy i kości udowej. Zastosowanie szczegółowych technik terapeutycznych umożliwi przywrócenie poprawnej pozycji spoczynkowej i funkcji nadaktywnych mięśni. Uczestnicy kursu będą mogli bezzwłocznie zastosować nabyte umiejętności w pracy klinicznej, między innymi w leczeniu dysfunkcji stawów krzyżowo-biodrowych, bólów krzyża, zespołu mięśnia gruszkowatego, syndromu strzelającego biodra czy rwy kulszowej.

 

CELE KURSU:

 • Określenie i zdefiniowanie biomechanicznych założeń układu mięśniowo-szkieletowego i patomechaniki dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa, obręczy miednicznej i kości udowej.
 • Wpływ dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego na asymetryczne łańcuchy mięśniowe i kompensacyjne wzorce synergistyczne.
 • Ocena dysynchronii nerwowo-mięśniowej i asymetrii postawy, jej wpływ na stabilność i funkcję dolnej części ciała.
 • Odbudowa synchronicznej funkcji kompleksu lędźwiowo-miedniczno-udowego i poprawa kontroli nerwowo-motorycznej mięśni stabilizujących powyższe stawy.

 

KURS ZAWIERA:

 1. Ewaluację pozycji odcinka lędźwiowego, miednicy i stawu udowo-panewkowego.
 2. Ocenę biomechanicznych zależności pozycji prawego i lewego stawu udowo-panewkowego w odniesieniu do chodu.
 3. Szczegółową analizę, z podzieleniem na stronę prawą i lewą, „gry" mięśniowej obręczy miednicznej z uwzględnieniem odcinka lędźwiowego i ud.
 4. Analizę funkcjonalnych zależności między mięśniami: pośladkowym wielkim a zasłaniaczem, pośladkowym średnim a biodrowym, przywodzicielami i grawitacją.
 5. Trójpłaszczyznową odbudowę pozycji lędźwi, miednicy i ud poprzez planowane, sekwencyjne użycie grupy kulszowo-goleniowej, mięśni przywodzących i mięśni pośladkowych.

Odbudowa Miednicy

Szkolenie odbędzie się: 21 Października 2017 - 23 Października 2017

Odbudowa Miednicy - Zintegrowany Sposób Leczenia Patomechanicznych Wzorców Łonowo - Krzyżowych

Zaawansowany kurs dotyczący integracji pozycji i funkcji przepon moczowo-płciowej z przeponą oddechową, aby odbudować naprzemienny ruch obręczy miednicznej.

Uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą wpływu asymetrycznego ustawienia miednicy na dysfunkcję obręczy miednicznej. Szczegółowo będzie wyjaśniona pozycja i funkcja wlotu i wylotu miednicy w odniesieniu do anatomii, procesu oddychania z uwzględnieniem asymetrycznych wielostawowych łańcuchów systemu.

Działania te są niezbędne do poprawy funkcji, takich jak:

 • odbudowa motoryki, poprzez zmianę kierunku ruchu dla zwiększenia szybkości i skoczności,
 • nietrzymanie moczu,
 • bóle sromu,
 • problemy z seksem,
 • bóle spojenia łonowego,
 • problemy z defekacją,
 • bóle stawu krzyżowo-biodrowego

Uczestnicy kursu będą mogli niezwłocznie ocenić pozycję i funkcję miednicy oraz układu oddechowego według klinicznej metodologii PRI biorąc pod uwagę czynności dnia codziennego.

Program

Dzień Pierwszy       Godz. 9:00-18:00

08:30 - 09:00 - Rejestracja uczestników

09:00 - 10:00 - Neutralność Miednicy - Wprowadzenie

10:00 - 11:00 - Wpływ Łańcuchów Mięśniowych na Miednicę: Lewy Wewnętrzny (PWŁ) i Tylny Zewnętrzny (TZŁ)

11:00 - 11:15 - Przerwa

11:15 - 13:00 - Kontynuacja: Lewy PWŁ i TZŁ Wpływ na Miednicę

13:00 - 14:00 - Lunch 

14:00 - 15:00 - Kontynuacja: Lewy PWŁ i TZŁ Wpływ na Miednicę

15:00 - 16:00 - Testy i Ocena (ćwiczenia)

 • Test Palce Podłoga
 • Test Biernego Przywiedzenia
 • Test Uniesienia Dna z Przywiedzeniem
 • Test Biernego Odwiedzenia
 • Test Funkcjonalnego Przysiadu
 • Test Przywiedzonego Uniesienia Hruski

16:00 - 16:15 - Przerwa

16:15 - 18:00 - Oddechowe Wpływy na Miednicę

 

Dzień Drugi            Godz. 9:00-18:00

09:00 - 10:00 - Oddechowe Wpływy na Miednicę (ćw.)

10:00 - 11:00 - Leczenie Dysfunkcji Miednicy w Odniesieniu do Wzorca Lewego PWŁ

11:00 - 11:15 - Przerwa

11:15 - 13:00 - Leczenie Dysfunkcji Miednicy w Odniesieniu do Wzorca Lewego PWŁ (Omówienie Przypadku)

13:00 - 14:00 - Lunch 

14:00 - 16:00 - Leczenie Dysfunkcji Miednicy w Odniesieniu do Wzorca Lewego PWŁ (Omówienie Przypadku)

16:00 - 16:15 - Przerwa

16:15 - 18:00 - Leczenie Dysfunkcji Miednicy w Odniesieniu do Patologicznego Wzorca TZŁ

 

Dzień Trzeci            Godz. 8:00-16:00

 08:00 -12:00 - Przegląd Technik Manualnych i Nie-Manualnych

12:00 - 13:00 - Lunch

13:00 - 15:00 - Przegląd Technik Manualnych i Nie-Manualnych

15:00 - 15:15 - Przerwa

15:15 - 16:00 - Zastosowanie w Praktyce.

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Michał Niedzielski

Michał Niedzielski

Absolwent Rehabilitacji Ruchowej na AWF, Warszawa rocznik '92. Od roku '94 przebywający w USA. Jeden z pierwszych certyfikowanych terapeutów przez Postural Restoration Institute, Lincoln, NE, USA. Wykładowca Postural Restoration w Polsce, współzałożyciel IRP (Instytut Rehabilitacji Postawy).


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 21 Października 2017
Cena: 1788,62 zł netto (2200,00 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe - na kursie otrzymuje się około 150 stron skryptu, który prowadzi poprzez proces badania, oceny i sekwencyjnego planowania terapii. Dodatkowo przedstawione są tam liczne ćwiczenia inhibicji i facilitacji kompleksu wraz z ilustracjami i szczegółowymi opisami.
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu!

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

netto 1788,62 zł + 23% VAT,
kwota brutto: 2200 zł

Promocja

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 30 września 2017 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 1382,11 zł + 23% VAT (1700 zł brutto)

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka