Szkolenie  Ochrona zdrowia

Oddychanie Posturalne

17
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 17 Października 2017 - 19 Października 2017 - 10 Października 2017
Cena: 1788,62 zł netto (2200,00 zł brutto)

Organizator

Oddychanie Posturalne. Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego. Patomechanika Wzorca Kompleksu Piersiowo-Brzusznego

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Ten zaawansowany kurs jest stworzony, tak aby klinicysci pozyskali wiedzę na temat wpływów postawy ciała: torsja żeber, asymetryczna praca tułowia na osiach skośnych, zaburzone wzorce oddechowe, nawykowe używanie dodatkowych mięśni oddechowych oraz pozycyjnie blokowanie funkcji przepony.

Celem kursu jest ocena działania i odzyskanie równowagi wielostawowych łańcuchów mięśniowych tułowia.

Przedstawione kompleksowe leczenie z użyciem manualnych i specyficznych nie manualnych technik terapeutycznych będzie służyć odbudowie zmiennej-naprzeminnej funkcji układu oddechowego i rotacji tułowia.

Uczestnicy kursu będą mogli niezwłocznie ocenić funkcję pacjenta według klinicznej metodologii PRI i zastosować zdobytą wiedzę w przypadku, między innymi: fibromyalgii , zespółu żebrowo-obojczykowego, duszności czy dysfunkcji barku.

 

KURS ZAWIERA:

  1. Ewaluację pozycji i mechaniki kręgosłupa piersiowego, żeber oraz łopatki.
  2. Ocenę pozycji i funkcji mięśni oddechowych z naciskiem na przeponę.
  3. Analizę kompensacyjnych wzorców oddechowych.
  4. Różnicowanie biomechanicznych powiązań wielostawowych łańcuchów mięśniowych połączonych przeponą a rozciągających się od podstawy czaszki do kolana.
  5. Uczy zintegrowanego terapeutycznego podejścia do odbudowy funkcji oddechowej i zmiennego naprzemiennego ruchu tułowia poprzez techniki manualne i niemanualne.

Oddychanie Posturalne

Szkolenie odbędzie się: 17 Października 2017 - 19 Października 2017

Program

Dzień Pierwszy       Godz. 9:00-18:00

08:30 - 09:00 – Rejestracja uczestników

09:00 - 10:00 - Przegląd wiadomości dot. Łańcuchów: Przedniego Wewnętrznego (PWŁ), Ramiennego (RŁ) i Strefy Apozycji (SA)

10:00 - 11:00 - Wadliwe Wpływy na Postawę Związane z Oddychaniem Posturalnym

11:00 - 11:15 - Przerwa

11:15 - 12:00 - Kontynuacja Wadliwych Wpływów na Postawę Związanych z Oddychaniem Posturalnym

12:00 - 13:00 - Oddechowa Mechanika Klatki Piersiowej: Mięśnie i Struktura

13:00 - 14:00 - Lunch  

14:00 - 15:00 - Kinematyka Żeber

15:00 - 16:00 - Lewy PWŁ Przegląd i Testy

16.00 - 16:15 - Przerwa

16:15 - 17:00 - Lewy PWŁ Techniki Nie-Manualne (ćw)

17:00 - 18:00 - Lewy PWŁ Odbudowa - Techniki Manualne(ćw)

 

Dzień Drugi            Godz. 9:00-18:00

09:00 - 09:30 - Analiza Funkcji Klatki Piersiowej/śródpiersia

09:30 - 10:00 - Ramienny Łańcuch (RŁ): Mięśnie i Struktura

10:00 - 10:30 - Oddychanie Posturalne Relacje Funkcjonalne

10:30 - 11:00 - Prawy RŁ Ewaluacja i Demonstracja Badania

11:00 - 11:15 - Przerwa

11:15 - 12:15 - Zespół Górnego T4 Przepływ Powietrza

12:15 - 13:00 - Prawy Górny T4 Techniki Manualne (ćw)

13:00 - 14:00 - Lunch

14:00 - 15:00 - Prawy RŁ PRI Wskazówki Lecznicze

15:00 - 16:00 - Prawy mięsień Podobojczykowy Technika Manualna (ćw) i Demonstracja Pozostałych Technik Manualnych RŁ

16:00 - 16:15 - Przerwa

16:15 - 17:00 - Lewy Dolny mięsień Czworoboczny, Lewy mięsień Zębaty Przedni Techniki Nie-Manualne

17:00 - 18:00 - Prawy Dolny mięsień Czworoboczny, Prawy mięsień Trójgłowy Techniki Nie-Manualne

 

Dzień Trzeci            Godz. 8:00-16:00

 08:00 -12:00 - Przegląd Technik Manualnych i Nie-Manualnych

12:00 - 13:00 - Lunch

13:00 - 15:00 - Przegląd Technik Manualnych i Nie-Manualnych

15:00 - 15:15 - Przerwa

15:15 - 16:00 - Zastosowanie w Praktyce.Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Michał Niedzielski

Michał Niedzielski

Absolwent Rehabilitacji Ruchowej na AWF, Warszawa rocznik '92. Od roku '94 przebywający w USA. Jeden z pierwszych certyfikowanych terapeutów przez Postural Restoration Institute, Lincoln, NE, USA. Wykładowca Postural Restoration w Polsce, współzałożyciel IRP (Instytut Rehabilitacji Postawy).


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 17 Października 2017
Cena: 1788,62 zł netto (2200,00 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe - na kursie otrzymuje się około 150 stron skryptu, który prowadzi poprzez proces badania, oceny i sekwencyjnego planowania terapii. Dodatkowo przedstawione są tam liczne ćwiczenia inhibicji i facilitacji kompleksu wraz z ilustracjami i szczegółowymi opisami.
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu!

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

netto 1788,62 zł + 23% VAT,
kwota brutto: 2200 zł

Promocja!!!
Przy nadesłaniu zgłoszenia do 30 września 2017 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 1382,11 zł + 23% VAT (1700 zł brutto)

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Galeria zdjęć

Polecamy również

Oddychanie Posturalne (KOPIA)
Szkolenie Ochrona zdrowia

Oddychanie Posturalne (KOPIA)

Warszawa, 30 Listopada -0001

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Oddychanie Posturalne. Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego. Patomechanika Wzorca Kompleksu Piersiowo-Brzusznego

Czytaj więcej   »

Oddychanie Posturalne (KOPIA)
Szkolenie Ochrona zdrowia

Oddychanie Posturalne (KOPIA)

Warszawa, 30 Listopada -0001

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Oddychanie Posturalne. Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego. Patomechanika Wzorca Kompleksu Piersiowo-Brzusznego

Czytaj więcej   »

Oddychanie Posturalne (KOPIA)
Szkolenie Ochrona zdrowia

Oddychanie Posturalne (KOPIA)

Warszawa, 30 Listopada -0001

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Oddychanie Posturalne. Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego. Patomechanika Wzorca Kompleksu Piersiowo-Brzusznego

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka