Webinar  Ochrona zdrowia

[ODWOŁANE] Odpowiedzialność cywilna pracowników ochrony zdrowia za szkody medyczne

17
Lipca

Termin: 17 Lipca 2020
Cena: 105 zł netto (129,15 zł brutto)

UWAGA NOWY TERMIN! godziny: 10.00 - 11.30

Organizator

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Webinarium kierowane jest przede wszystkim do:

  • lekarzy
  • kierowników i dyektorów placówek medycznych

[ODWOŁANE] Odpowiedzialność cywilna pracowników ochrony zdrowia za szkody medyczne

Szkolenie odbędzie się: 17 Lipca 2020r.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Program

1.    Prawa pacjenta do pełnej i rzetelnej informacji o stwierdzonej chorobie
2.    Warunki skutecznej zgody pacjenta na zabieg medyczny
     a)    forma i treść
     b)    zgoda zastępcza
     c)    zgoda domniemana
3.    Wykonanie zabiegu medycznego bez zgody
4.    Błąd w sztuce lekarskiej
     a)    błąd diagnostyczny
     b)    błąd terapeutyczny
5.    Odpowiedzialność lekarza i zakładu leczniczego za wyrządzoną pacjentowi szkodę w zależności od rodzaju zatrudnienia
     a)    prywatna praktyka
     b)    zatrudnienie w zakładzie leczniczym
     c)    praktyka grupowa
6.    Naprawienie szkody wyrządzonej pacjentowi
     a)    szkoda na osobie – uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia
     b)    zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (art. 445 k.c.)
     c)    odszkodowanie i renta (art. 444 i 446  § 1 – 4 k.c.)
7.    Zabiegi estetyczne a odpowiedzialność cywilna lekarza
8.    Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
9.    Orzecznictwo – tzw. case study z konkretnych spraw sądowych (2-3 przypadki)


brak danych


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Michał  Pastewka

Michał Pastewka

radca prawny z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizuje się w prawa ubezpieczeń gospodarczych i prawa medycznego, na co dzień pełnomocnik procesowy kilku Towarzystw Ubezpieczeniowych, autor artykułów prawniczych (Rzeczpospolita, Menadżer Zdrowia).


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Webinarium
Adres: .
Miejsce szkolenia: .
Termin: 17 Lipca 2020
Cena: 105 zł netto (129,15 zł brutto)

Co obejmuje cena


        1 godzinę webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwoscią przesłania Państwa pytań na czacie,
        30 minutową sesję odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium
        Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
        Dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru.
 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 105,00 zł  + 23% VAT,

Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora , najpóźniej na 2 dni robocze przed webinarium. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka