Szkolenie  Ochrona zdrowia

Podstawowe obowiązki pracowników rejestracji podmiotu medycznego.

05
Czerwca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 05 Czerwca 2017
Cena: 590 zł netto (725,70 zł brutto)

Organizator

Standardy oraz regulaminy obsługi pacjenta przez pracowników podmiotu medycznego.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Rejestracja w  podmiocie medycznym to często jedno z trudniejszych miejsc pracy  i ciągłej walki między pacjentem a systemem, który nie jest mu przyjazny. Zapraszamy na szkolenie, które pomoże pracownikom rejestracji wykonywać swoją pracę w sposób profesjonaly, z poszanowaniem praw pacjenta.


Podstawowe obowiązki pracowników rejestracji podmiotu medycznego.

Szkolenie odbędzie się: 05 Czerwca 2017r.

 

Uczestnictwo w szkoleniu szczególnie polecamy:

 • Rejestratorkom i asystentkom medycznym;

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

 I Prawa pacjenta i obowiązki, które spoczywają  na pracownikach rejestracji a wynikają z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta.

 1.  Prawo do świadczeń zdrowotnych ze szczególnym obowiązkiem uwzględnienia obowiązku wskazania innego podmiotu w sytuacji, niemożności wykonania świadczenia medycznego.

 2. Prawo pacjenta do uzyskania pełnej informacji o: zakresach świadczeń udzielanych  w placówce, kolejce oczekujących, niezbędnych dokumentach, które pacjent powinien  dostarczyć na wizytę.

 3. Prawo pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia.

 4. Podstawowe zasady prawa dotyczące wydawania oraz  udostępniania dokumentacji medycznej.

 5. Tajemnica medyczna w tym uprawnienie pacjenta do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji z nim  związanych oraz konsekwencje prawne wynikające z naruszenia  tajemnicy medycznej.

 6. Konsekwencje naruszenia praw pacjenta - czyli odpowiedzialność przez sądami i Rzecznikiem Praw Pacjenta.

 7. Pierwszy kontakt z pacjentem czyli jakie informacje i niezbędne oświadczenia oraz dokumenty może uzyskać pracownik rejestracji od pacjenta ?

 8. Czym są dane osobowe oraz kwestia ich przetwarzania przez podmiot medyczny.

 9. Trudny pacjent w rejestracji pomiotu medycznego

 10. Naruszenie przez pacjenta praw pracowników podmiotu medycznego ze szczególnym uwzględnieniem nietykalności cielesne,  znieważenia i zniesławienia oraz gróźb karalnych, nękanie.

 11. Skargi pacjentów związane z obsługą pacjentów przez pracowników rejestracji oraz konsekwencje prawne grożące pracownikowi rejestracji w związku z nienależytym przestrzeganiem prawa.Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Aneta Naworska

Aneta Naworska

Komplementariusz w Kancelarii Naworska Marszałek Jarzembska sp.k. w Toruniu. Specjalista z zakresu prawa medycznego oraz gospodarczego. Pełnomocnik podmiotów medycznych w procesach w licznych procesach dotyczących błędów medycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach pomocy prawnej dla podmiotów leczniczych. Obsługuje min. dwa specjalistyczne szpitale, dwie kliniki stomatologiczne oraz klinikę rehabilitacyjną. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa medycznego. Prowadziła liczne szkolenia z zakresu prawa medycznego oraz uczestniczyła jako prelegent w wielu konferencjach medycznych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła Podyplomowe Studiów dla Menadżerów Służby Zdrowia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 05 Czerwca 2017
Cena: 590 zł netto (725,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe
 • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w szkoleniu w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

netto 590 zł + 23% VAT,
kwota brutto: 725,70 zł

Promocja

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 1 czerwca 2017 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł + 23% VAT,
 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu!

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Polecamy również

Podstawowe obowiązki pracowników rejestracji podmiotu medycznego. (KOPIA)
Szkolenie Ochrona zdrowia

Podstawowe obowiązki pracowników rejestracji podmiotu medycznego (KOPIA)

Warszawa, 27 Maja 2017

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Standardy oraz regulaminy obsługi pacjenta przez pracowników podmiotu medycznego.

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka