Szkolenie  Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

08
Stycznia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 08 Stycznia 2018
Cena: 640 zł netto (787,20 zł brutto)

Organizator

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:

 • przygotowanie zarządzających placówkami medycznymi do nowych zasad przetwarzania danych osobowych w jednostkach ochrony zdrowia zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), które zacznie obowiązywać w naszym kraju od 25 maja 2018 r.,
 • omówienie nowych zasad wyznaczania inspektora ochrony danych, który zastąpi dotychczasowego administratora bezpieczeństwa informacji,
 • przekazanie wskazówek, jak wdrażać nowe procedury przetwarzania danych osobowych (m.in. jakie nowe klauzule trzeba zawrzeć w formularzach zgód pacjentów),
 • zwrócenie uwagi na wysokie kary za naruszenia ochrony danych i omówienie zasad zróżnicowania ich wysokości w zależności od formy organizacyjnej podmiotu leczniczego,
 • zapoznanie uczestników w nowymi przepisami dotyczącymi organizacji procesu kontroli ochrony danych osobowych oraz wskazanie i omówienie sytuacji, w których konieczne będzie przeprowadzenie analizy środków bezpieczeństwa w placówce. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie TABLET

   


RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Szkolenie odbędzie się: 08 Stycznia 2018r.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00. 

I.    Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w służbie zdrowia – istota i znaczenie

 1. RODO w szpitalach
 2. Wdrażanie nowych procedur i ich wpływ na strukturę organizacyjną szpitala
 3. spektor Ochrony Danych Osobowym w sektorze medycznym, jego rola i zadania.

II.  Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe zwykłe a dane wrażliwe
 2. Tajemnica lekarska i tajemnica medyczna – kiedy obowiązuje i ich odniesienie do przepisów RODO
 3. Przetwarzanie danych osobowych przy świadczeniach zdrowotnych
 4. Przetwarzanie danych osobowych w działaniach administracyjnych
 5. Ryzyko naruszania przepisów ochrony danych osobowych podczas codziennego kontaktu z pacjentem
 6. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – dla kogo?
 7. Staranność przetwarzanie  i ochrony danych w systemie informatycznym
 8. Przekazywanie danych do państw trzecich.
 9. Profilowanie.

III.  Dokumentacja medyczna

 1. Wdrażanie elektronicznej dokumentacji zgodnie z nowymi procedurami
 2. Jak odpowiednio zabezpieczyć dane pacjentów przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym
 3. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej w świetle nowych przepisów.
 4.   Prawa osób, których dane są przetwarzane.

IV. Nadzór nad przestrzeganiem procedur

 1. Jakie kary grożą podmiotowi medycznemu za niedostosowanie się do przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych
 2. Kontrole.
 3. Sankcje
 4. Jak stworzyć skuteczny system kontroli ochrony danych osobowych?
 5. Case study.

Podsumowanie.

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Aneta Sieradzka

Aneta Sieradzka

Prawniczka, naukowiec, mediator, nauczyciel akademicki i blogerka – pasjonatka prawa. Specjalizuje się w obsłudze prawnej dedykowanej podmiotom gospodarczym ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor medyczny i farmaceutyczny oraz stowarzyszeń branżowych w związku z szeroko pojętym prawem medycznym i prawem w zakresie ochrony zdrowia. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, zdobywała wiedzę w zagranicznych ośrodkach w Londynie i Rotterdamie, w The London School of Economics and Political Sciences i Erassmus University.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 08 Stycznia 2018
Cena: 640 zł netto (787,20 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe
 • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

netto 640 zł + 23% VAT,  każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie tablet.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu! Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka