Webinar  Oświata

Awans zawodowy nauczycieli – zadania dyrektora

19
Maja

Termin: 19 Maja 2020
Cena: 80 zł netto (98,40 zł brutto)

Webinarium odbędzie się w godzinach 10.00 - 11.30

Organizator

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Maj to obowiązki nie tylko w zakresie ruchu kadrowego. W tym miesiącu zwykle kończą się staże na wyższy stopień awansu zawodowego. Po zakończeniu stażu dyrektorzy muszą zaś dokonać oceny dorobku zawodowego i przeprowadzić postępowanie w sprawie awansu

Pierwsza godzina poświęcona będzie na omówienie podstawowych zagadnień przez prowadzącego. W drugiej części uczestnicy webiarium będą mieli możliwość zadania pytań prowadzącemu, za pośrednictwem czatu. Po zakończeniu webinarium, każdy uczestnik będzie miał możliwość ściągnięcia nagrania z jego przebiegu.

Praktyczne informacje: Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected]. Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

 

 


Awans zawodowy nauczycieli – zadania dyrektora

Szkolenie odbędzie się: 19 Maja 2020r.

Grupa docelowa:  Kadra kierownicza, pracownicy zajmujący się obsługą płacową szkół i placówek oświatowych.
 

Program

Cześć I Omówienie zagadnień przez prowadzącego (1 godzina)

  • Jak ustalić termin zakończenia stażu,
  • Jak ocenić dorobek zawodowy nauczyciela,
  • Jak zweryfikować wniosek o wszczęcie postępowania o uzyskanie wyższego stopnia awansu,
  • Jak powołać komisję kwalifikacyjną,
  • Jak wydać decyzję w sprawie awansu.

Cześć II Odpowiedzi na pytania uczestników (30 minut)Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista prawa oświatowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, redaktor publikacji elektronicznych i papierowych w wydawnictwie Wiedza i Praktyka, współautor „Karty Nauczyciela. Komentarza praktycznego”. Prowadzi kancelarię, w ramach której doradza zarówno kadrze kierowniczej jak i innym pracownikom oświaty.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Webinarium
Adres: .
Miejsce szkolenia: .
Termin: 19 Maja 2020
Cena: 80 zł netto (98,40 zł brutto)

Co obejmuje cena

  •     1 godzinę webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwoscią przesłania Państwa pytań na czacie,
  •     30 minutową sesję odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium
  •     Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
  •     Dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 80,00 zł  + 23% VAT, 

Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora , najpóźniej na 2 dni robocze przed webinarium. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka