Szkolenie  Oświata

Informacja publiczna w szkole

17
Września

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 17 Września 2019
Cena: 490 zł netto (602,70 zł brutto)

Organizator

Informacja publiczna w szkole

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz obowiązków wynikających z tego tytułu dla szkół.

Obserwowany wzrost liczby zapytań dotyczących informacji publicznej, kierowanych do instytucji publicznych, w tym także do szkół i placówek publicznych, wymaga profesjonalnego podejścia do tematu, tym bardziej, że uchybienia obowiązkom w tym zakresie mogą skutkować nawet odpowiedzialnością karną.


Podczas szkolenia przedstawione zostaną praktyczne problemy związane z udostępnianiem informacji publicznej przez szkołę, najnowsze orzecznictwo sądów a także sposoby radzenia sobie w przypadkach, gdy wnioskodawcy nadużywają prawa do informacji publicznej.

Poruszone zostaną m.in. takie problemy jak:

 • godzenie dostępu do informacji publicznej z ochroną danych osobowych i ochroną dóbr osobistych pracowników,
 • czy należy ujawniać wysokość zarobków,
 • czy udostępnianiu podlegają arkusze organizacji,
 • oceny pracowników,
 • protokoły rad pedagogicznych i dokumentacja rady rodziców.
   

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę "Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzszkolnego" o wartości 72 zł.


Informacja publiczna w szkole

Szkolenie odbędzie się: 17 Września 2019r.

Szkolenie adresowane jest do:

 • do dyrektorów szkół i placówek oświatowych
 • pracowników administracyjnych zajmujących się sprawami organizacyjnymi tych jednostek, odpowiedzialnymi za kontakt z podmiotami zewnętrznymi.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00 - 16:00

Program szkolenia:


1.    Dostęp do informacji publicznej jako prawo polityczne obywatela.
a.    Konstytucyjna gwarancja prawa do informacji o działalności organów władzy publicznej.
b.    Znaczenie prawa do informacji publicznej w demokratycznym państwie prawnym.


2.    Pojęcie informacji publicznej.
a.    Ustawowa definicja informacji publicznej. Katalog zagadnień stanowiących informację publiczną.
b.    Zakres prawa do informacji publicznej.
c.    Informacja publiczna prosta i przetworzona.


3.    Szkoła (placówka oświatowa) jako podmiot zobowiązany do udostępniania informacji publicznej
a.    Zakres informacji o działalności szkoły podlegających udostępnieniu jako informacja publiczna.
b.    Udostępnianie informacji o działalności wewnętrznych organów szkoły.


4.    Ograniczenia prawa do informacji publicznej.
a.    Informacja publiczna a prawo do prywatności.
b.    Jawność informacji o wynagrodzeniach w szkole.


5.    Podmioty uprawnione do otrzymania informacji publicznej.


6.    Forma wniosku o dostęp do informacji publicznej.


7.    Sposoby udostępniania informacji publicznej.
a.    Udostępnienie informacji publicznej na wniosek.
b.    Terminy załatwiania wniosku.
c.    Koszty udostępnienia informacji.
d.    Biuletyn Informacji Publicznej.


8.    Odmowa udostępnienia informacji publicznej.
a.    Forma, w jakiej następuje odmowa udostępnienia informacji publicznej.
b.    Droga odwoławcza.


9.    Reakcja wobec nadużywania prawa do informacji publicznej.


10.    Odpowiedzialność za uchybienia w wykonywaniu obowiązków związanych z udostępnianiem informacji publicznej.


11.    Informacja publiczna a prawo związków zawodowych do informacji niezbędnych do prowadzenia działalności.


12.    Informacja publiczna a obowiązki informacyjne względem prasy.
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


dr Patryk Kuzior

dr Patryk Kuzior

Doktor nauk prawnych, autor publikacji naukowych i fachowych, w tym dotyczących wielu aspektów funkcjonowania systemu oświaty – m.in. praktycznych komentarzy do Karty Nauczyciela oraz Ustawy o pracownikach samorządowych. Ekspert Portalu Oświatowego i współpracownik Wydawnictw: Wiedza i Praktyka, C.H. Beck, Oficyna MM, komentator Gazety Prawnej. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej zatrudniony na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, w tym na wyższych stanowiskach kierowniczych. Uczestniczył w pracach różnych gremiów doradczych funkcjonujących przy organach administracji publicznej, w tym także jako ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości. Nauczyciel akademicki w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, a w przeszłości także nauczyciel szkół policealnych, a także czynny trener. W 2012 roku uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za wkład w rozwój oraz prawidłowe stosowanie prawa oświatowego.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 17 Września 2019
Cena: 490 zł netto (602,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 602,70 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 10 września 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 390zł + 23% VAT,  kwota brutto: 479,70.

 

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka