Szkolenie  Oświata

Jak dokonać zwolnień w placówce oświatowej?

11
Maja

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 11 Maja 2017
Cena: 420 zł netto (516,60 zł brutto)

Organizator

Reforma oświaty - co czeka dyrektorów i innych pracowników oświaty w maju 2017 r

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu przygotowanie dyrektorów do podejmowania trudnych przedsięwzięć kadrowych w maju 2017 r., a więc tuż przed pierwszymi zmianami strukturalnymi w systemie oświaty. Odpowiemy na pytania, kiedy należy zwolnić nauczyciela, a kiedy można poszukać alternatyw i utrzymac go przy zatrudnieniu. Poruszymy również zagadnienie urlopu dla poratowania zdrowia i emerytur nauczycielskich, nawiązując do reformy oświaty. Z praktyki szkolnej wiadomo, że nauczyciele korzystający z tych uprawnień chętniej decydują się na dobrowolne odejście z pracy.

KORZYŚCI:

Dyrektorzy  i przedstawiciele organów prowadzących dowiedzą się, jakie rozwiązania kadrowe należy lub można stosować w okresie wdrażania reformy. Dyrektorów poinformujemy również o tym, do kiedy będą zajmować stanowiska kierownicze. Informacje przez nas przekazane umożliwią dyrektorom podjęcie decyzji, które będą prawidłowe pod względem formalnym i merytorycznie uzasadnione. Postaramy się przedstawić różne rozwiązania, które zminimalizują ryzyko sporu z pracownikiem przed sądem pracy i ogólnie pozwolą na dokonanie zwolnień w placówce z jak najmniejszym dla niej obciążeniem. Poza tym Nasi słuchacze dowiedzą się, w jakich okolicznościach mogą udzielić urlopu zdrowotnego i czy pomoże to rozwiązać problem nadwyżek kadrowych powstałych w wyniku reformy. 


Jak dokonać zwolnień w placówce oświatowej?

Szkolenie odbędzie się: 11 Maja 2017r.

GRUPA DOCELOWA:

- dyrektorzy

- przedstawiciele organów prowadzących

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach: 09:00-15:00

 

Reforma oświaty - co czeka dyrektorów i innych pracowników oświaty w maju 2017 r.:

Część I

- wygaszanie gimnazjów - co stanie się z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi (stan nieczynny, ograniczenie zatrudnienia, wypowiedzenia)

- jak przeprowadzić nową procedurę zwolnień - dokładne wyjaśnienie krok po kroku

- odrębności w przypadku przekształcenia gimnazjum lub włączenia go do innej szkoły, jak również w przypadku przekształcenia zespołu szkół

- alternatywy dla zwolnień: przeniesienie służbowe, uzupełnienie etatu

- co będzie się działo w innych rodzajach szkół

- obowiązki informacyjne dyrektorów względem pracowników szkół

- dalsze losy dyrektorów gimnazjów i innych szkół

Część II

- skorzystanie z uprawnień emerytalnych jako alternatywa dla dalszego zatrudnienia,

- okresy składkowe i nieskładkowe,

- przesłanki nabycia prawa do emerytury i świadczenia kompensacyjnego

- przepisy przejściowe dotyczące emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela,

- odprawa emerytalna i wcześniejsza nagroda jubileuszowa,

Część III

- przesłanki udzielenia urlopu zdrowotnego, (pierwszego w życiu i kolejnego)

- urlop zdrowotny a emerytura i świadczenie kompensacyjne,

- obowiązki dyrektora i nauczyciela podczas urlopu zdrowotnego,

- zakończenie urlopu zdrowotnego

- urlop zdrowotny jako narzędzie kadrowePrelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Michał Kowalski

Michał Kowalski

radca prawny, redaktor Portalu Oświatowego. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Prowadzi kancelarię, w ramach której udziela pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom szkół


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 11 Maja 2017
Cena: 420 zł netto (516,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 420 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 516,60 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 05 maja 2017 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 299 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 367,77 zł.

 

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka