Szkolenie  Oświata

Kontrola monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych

28
Sierpnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 28 Sierpnia 2019
Cena: 490 zł netto (602,70 zł brutto)

Organizator

Kontrola monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

W 2019 roku jednym z obszarów podlegających sprawdzeniu jest wykorzystywanie monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych. Kontrole planowe nie wykluczają doraźnych kontroli wynikających ze zgłoszonych naruszeń ochrony danych osobowych. Kontrolerzy Urzędu Ochrony Danych Osobowych będą sprawdzać możliwość zastosowania innych środków nadzoru, niż monitoring. Również osoby, których dane są utrwalane przez kamery, mają prawo domagać się od administratora poszanowania ich prywatności, a także zwrócić się do Prezesa UODO ze skargą na sposób stosowania przez administratora monitoringu. UODO ma możliwość nakazania administratorowi zaprzestania korzystania z videonadzoru lub ograniczenia monitorowanych miejsc jeżeli uzna, że korzystanie z niego jest niezasadne lub odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

Sprawdź w jaki sposób przygotować się na kontrolę i jak postępować, jeżeli taka kontrola będzie prowadzona.

Korzyści dla uczestnika
•    usystematyzowanie wiedzy na temat obowiązków jednostki oświatowej i pracowników określonych w RODO, przy stosowaniu monitoringu,
•    poznanie zasad legalnego stosowania monitoringu w placówce oświatowej,
•    dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy o RODO, dzięki której będą mogły zostać podjęte najlepsze możliwe decyzje dotyczące stosowania monitoringu w jednostce.
 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki "Karta Nauczyciela. Komentarz praktyczny - stan prawny Wrzesień 2018" o wartości 219 zł oraz ,,Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 stycznia 2019 r." o wartości 52,90 zł.


Kontrola monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych

Szkolenie odbędzie się: 28 Sierpnia 2019r.

Grupa docelowa:

•    kadra kierownicza (dyrektorzy, wicedyrektorzy, inne osoby na stanowisku kierowniczym),
•    pracownicy niepedagogiczni,
•    inspektor ochrony danych osobowych,
•    nauczyciele,  generalnie cała kadra oświatowa,
•    rada pedagogiczna.
 

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00 - 15:00

Program szkolenia:

Moduł 1. Podstawy prawne, zakres, podmiot kontrolujący

 • Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych w szkole
 • Podstawa prawna funkcjonowania monitoringu
 • Co będą sprawdzać kontrolerzy UODO


Moduł 2. Warunki stosowania monitoringu wizyjnego

 • Cel wprowadzenia monitoringu wizyjnego
 • Wprowadzenie monitoringu – krok po kroku
 • Rozmieszczenie kamer
 • Uzgadnianie funkcjonowanie monitoringu z organem prowadzącym
 • Przechowywanie nagrań
 • Jakim dokumentem wprowadzić monitoring?


Moduł 3. Dokumentacja monitoringu

 • Regulamin działa monitoringu
 • Zasady udostępniania nagrań z monitoringu
 • Spełnienie obowiązku informacyjnego z RODO
 • Realizacja praw osób nagranych przez kamery monitoringu
 • Analiza ryzyka, DPIA w monitoringu


Moduł 4. Kontrola UODO – krok po kroku

 • Przygotowanie dokumentacji przed kontrolą
 • Weryfikacja tożsamości kontrolera
 • Podmioty obecne przy kontroli
 • Uprawnienia kontrolera
 • Obowiązki kontrolowanego
 • Protokół kontroli


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Dariusz Skrzyński

Dariusz Skrzyński

Prawnik, redaktor naczelny "Kadry i płace w oświacie" Wiedza i Praktyka, były redaktor prowadzący "Monitora Prawnego Dyrektora" Wydawnictwa Raabe, trener, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, były aplikant notarialny Izby Notarialnej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 28 Sierpnia 2019
Cena: 490 zł netto (602,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł  + 23% VAT

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 21 sierpnia 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 390zł + 23% VAT

 

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka