Szkolenie  Oświata

Naturalne gotowanie bez konserwantów i barwników!

26
Kwietnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 26 Kwietnia 2017
Cena: 359 zł netto (441,57 zł brutto)

Organizator

Naturalne gotowanie bez konserwantów i barwników !Co jest zaleceniem, a co wymogiem w żywieniu najmłodszych- od września 2016?

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Korzyści z uczestnictwa:

 

Podczas szkolenia w konwencji warsztatowej uczestnicy zyskują:

·   Wiedzę merytoryczną z zakresu szeroko pojmowanego zdrowego żywienia  dzieci i młodzieży,

·  Praktyczne wskazówki jak przedstawiać  informację o obecności składników alergennych w jadłospisie,

·  Zalecenia dotyczące spożycia soli, cukru, tłuszczu  w żywieniu dzieci i młodzieży (konkretne ilości, których przekraczać nie wolno),

·  Sposób wyliczania średnio ważonej normy dla grupy różnorodnej wiekowo (dotyczy stołówek szkolnych),

·  Treść aktualnych aktów prawnych oraz polecane publikacje i strony internetowe dla osób odpowiedzialnych za żywienie dzieci i młodzieży,

Kursanci nabywają umiejętność samodzielnego, prawidłowego układania dekadowych jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi i zasadami komponowania najwyższej jakości jadłospisów dla dzieci i młodzieży.


Naturalne gotowanie bez konserwantów i barwników!

Szkolenie odbędzie się: 26 Kwietnia 2017r.

Szkolenie jest kierowane do: dyrektorów ,  intendentów , kucharzy w placówkach przedszkolnych, szkolnych, pracowników firm cateringowych przygotowujących posiłki dla przedszkolaków i uczniów .

W celu poprawy żywienia dzieci i młodzieży, a także ograniczenia spożycia żywności, do której dodawane są cukry i substancje słodzące, żywności o wysokiej zawartości tłuszczu, soli/sodu, we wrześniu 2016 r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154). Celem nowelizacji było uproszczenie przepisów - niektóre zapisy poprzedniego rozporządzenia (z dn. 26 sierpnia 2015 r.) nie były do końca jasne, inne zbyt restrykcyjne, chociaż wprowadziły bardzo wiele korzystnych zmian.

 

Na szkoleniu odpowiemy na pytania: 

Jak interpretować zapisy obowiązującego rozporządzenia?

Jak zaplanować jadłospis przedszkolaka/ucznia by był on zgodny z zasadami racjonalnego żywienia i spełniał wymogi rozporządzenia?

Jak unikać najczęstszych błędów popełnianych w żywieniu przedszkolaków i uczniów?

 

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach: 09:00-15:00

Praktyczny warsztat: Naturalne gotowanie bez konserwantów i barwników! Co jest zaleceniem, a co wymogiem w żywieniu najmłodszych od września 2016?

Czego unikać w układaniu jadłospisów?

 

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące środków spożywczych oraz żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, a normy Instytutu Żywienia i Żywności – co jest zaleceniem, a co wymogiem od września 2016? 

2. Pomysły na pyszne gotowanie! Właściwy dobór produktów spożywczych: zioła i przyprawy zamiast soli.

3. Jak stosować się do zaleceń piramidy żywienia, czyli jak zapewnić dzieciom optymalną ilość warzyw i owoców?

4. Komu ile kalorii – wymagania dla poszczególnych grup wiekowych. Sposoby przygotowania posiłków zgodnie z Rozporządzeniem i aktualnymi normami żywienia.

5. Rozporządzenie unijne nr 1169/2011 – Identyfikowanie alergenów, egzekwowanie od dostawców prawidłowego znakowania żywności Informacja o wartości odżywczej – obowiązek czy dobra wola?

6. Grupowe generowanie pomysłów na ciekawe jadłospisy. Wskazówki: czego unikać w układaniu jadłospisów, omówienie przygotowanych jadłospisów.


Cele szkolenia:

· poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat organizacji pracy bloku żywienia zbiorowego, aktualnych norm i racji pokarmowych oraz zasad układania jadłospisów dekadowych,

· uzyskanie wiedzy na temat prowadzenia żywienia dzieci i młodzieży,

· zapewnienie wsparcia merytorycznego osobom zawodowo zajmującym się żywieniem zbiorowym, pozwalającego na prawidłowe i sprawne wykonywanie ich obowiązków zgodnie z najwyższymi standardami.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Warsztaty z wykorzystaniem m.in. elementów wykładu, burzy mózgów, wymiany własnych doświadczeń, analizy przypadków, symulacji, w trakcie których uczestnicy, rozpatrując praktyczne przykłady, nabędą umiejętności samodzielnego, komponowania jadłospisów dekadowych na różne pory roku.

 

WEŹ UDZIAŁ W WYDARZENIU »

 


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Elżbieta Rajczykowska

Dietetyk .Specjalista żywienia , Intendent z wieloletnią praktyką odpowiedzialny za żywienie dzieci zdrowych oraz dzieci z: cukrzycą typu I, alergiami i nietolerancjami pokarmowymi, celiakią, ADHD, autyzmem zaburzeniami zachowania w placówce integracyjnej . Ekspert i trener prowadzący szkolenia otwarte i zamknięte na terenie całej Polski .Wykładowca w ramach programu edukacyjnego ,,Upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i placówkach wychowawczych. „ Konsultant i autor tekstów o żywieniu dla najmłodszych . Realizator autorskiego programu zajęć otwartych OMEP: dla kierownictw placówek oświatowo-wychowawczych , nauczycieli, kierowników stołówek, intendentów , pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy przygotowywaniu posiłków .


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 26 Kwietnia 2017
Cena: 359 zł netto (441,57 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 359 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 441,57 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 20 kwietnia 2017 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 299 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 367,77 zł.

 

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   

Polecamy również

ODO Oświata
Szkolenie Inne szkolenia

ODO Oświata

Warszawa, 21 Kwietnia 2017

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Naturalne bez konserwantów, barwników gotowanie !Co jest zaleceniem,a co wymogiem w żywieniu najmłodszych-od września 2016?

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka