Webinar  Oświata

Od wyzwania nauki zdalnej do szkoły przyszłości

23
Października

Termin: 23 Października 2020
Cena: Udział bezpłatny

Godziny 10:00-11:15

Organizator

Wstęp darmowyZakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Temat: Od wyzwania nauki zdalnej do szkoły przyszłości. Jak transformować cyfrowo edukację na poziomie miasta i regionu z Microsoft na przykładzie projektu prowadzonego przez Urząd Miasta Lublina
 
Przyjmuje się, że im wyższy jest poziom wykształcenia i ogólnych umiejętności mieszkańców miasta, im większa różnorodność kulturowa i społeczna, im bardziej otwarta i kreatywna jest społeczność miejska, tym wyższy jest standard życia w mieście. Kluczową rolę w tym zakresie odgrywa edukacja, która zwiększa i wyrównuje szanse na rynku pracy
 
Jak wykorzystać technologię informatyczną w budowaniu efektywnego systemu wspierającego szkoły, nauczycieli, uczniów? Dlaczego warto standaryzować rozwiązania technologiczne, aby jednocześnie wspierać indywidualizację nauczania? Czyli na co zwrócić uwagę budując systemowe rozwiązania dla edukacji
 
W trakcie webinarium przedstawimy przykład projektu transformacji cyfrowej edukacji w Lublinie. Urząd Miasta wdrożył w ponad 100 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dedykowaną dla edukacji platformę Microsoft Office 365 zintegrowaną z dziennikiem elektronicznym firmy Vulcan, wspiera dyrektorów, nauczycieli i uczniów w podnoszeniu kompetencji cyfrowych, tworzy modelowe Szkoły w Chmurze Microsoft. Porozmawiamy o tym, jak doświadczenia zebrane w trakcie zdalnej nauki wpłyną na rozwój i zmianę cyfrową szkół.
 
 
Dla kogo: Dla osób reprezentujących Jednostki Samorządu Terytorialnego, które odpowiadają za edukację oraz cyfryzację oraz Dyrektorów Szkół.
 
Agenda:
  • 5 min Transformacja cyfrowa edukacji na poziomie miasta i regionu – wprowadzenie prowadzącego
  • 10 min Transformacja cyfrowa edukacji w Lublinie • Grzegorz Hunicz, Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublin
  • 10 min Szkoła w Chmurze Microsoft – dlaczego warto korzystać z technologii w szkole • Anna Smolińska, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
  • 10 min Projekty edukacyjne z Microsoft na poziomie miasta i regioniu • Agata Kapica, Industry Executive – Education, Microsoft Polska
  • 15 min Dyskusja z prelegentami
  • 10 min Pytania i odpowiedzi
 
 
Prowadzący:
 
Michał Kowalski: Radca prawny, specjalista prawa oświatowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, redaktor publikacji elektronicznych i papierowych w wydawnictwie Wiedza i Praktyka, współautor „Karty Nauczyciela. Komentarza praktycznego”. Prowadzi kancelarię, w ramach której doradza zarówno kadrze kierowniczej jak i innym pracownikom oświaty.
 
 
 
Prelegenci:
 
Grzegorz Hunicz: Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Lublin, pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw Informatyzacji. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończone liczne studia podyplomowe i szkolenia, związany ze środowiskiem naukowym jako doradca oraz wykładowca. Od 15 lat związany z rynkiem teleinformatycznym. Zaangażowany w rozległe projekty integracyjne dla podmiotów komercyjnych oraz instytucji publicznych. Wcześniej związany z rynkiem telekomunikacyjnym oraz ISP. Ekspert w dziedzinie standaryzacji technologii i procesów w informatyce. Specjalista z zakresu audytu systemów informatycznych, zarządzania projektami oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Lider wielu projektów teleinformatycznych, architekt systemów bezpieczeństwa, szef komitetu sterującego Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, inspirator i realizator projektu integracji systemów w lubelskiej oświacie. Pomysłodawca oraz szef miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej w Lublinie.
 
Anna Smolińska: Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, mgr inż., absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunkach: elektrotechnika oraz informatyka. Od 2011 r. Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego, w Lublinie. Członek zarządu Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w kadencji 2014 – 2018 oraz 2018 – 2022. Autor i realizator wielu projektów finansowanych ze środków UE w ramach programów FRSE: Comenius, Erasmus+. POW ER. Autor projektów realizowanych z EFS w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Na co dzień współpracuje z pracodawcami z Lubelszczyzny, nawiązuje współpracę międzynarodową z instytucjami zajmującymi sie szkolnictwem zawodowym w celu organizacji praktyk zagranicznych dla młodzieży, szkoleń dla nauczycieli w ramach kształcenia w zawodach technik informatyk, technik elektryk, technik elektronik, technik energetyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Działa na rzecz promocji szkolnictwa zawodowego branży elektrycznej i informatycznej. Inicjuje i wprowadza nowe kierunki kształcenia w kierowanej przez siebie placówce, np. technik programista w 2020 r. Współpracuje z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Wojskową Akademią Techniczną.
 
Agata Kapica: Industry Executive – Education, Microsoft Polska - Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Ekonomii oraz Zarządzania. Do zespołu polskiego oddziału Microsoft dołączyła w 2013 roku. Odpowiada za rynek edukacyjny w Polsce, w tym za programy dla nauczycieli oraz szkół, między innymi Microsoft Innovative Educator Expert, Microsoft Showcase School, Szkoła w Chmurze Microsoft. W 2019 roku znalazła się na Liście 100 osób wyróżnionych przez SPRUC (Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych) za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce.

Od wyzwania nauki zdalnej do szkoły przyszłości

Szkolenie odbędzie się: 23 Października 2020r.

Praktyczne informacje

Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Weź udział w wydarzeniu   »

Program


brak danych

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Bezpłatne webinarium
Adres: online
Miejsce szkolenia: online
Termin: 23 Października 2020
Cena: wstęp bezpłatny Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka