Szkolenie  Oświata

Płace w oświacie od A do Z

23
Stycznia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 23 Stycznia 2020
Cena: 490 zł netto (602,70 zł brutto)

Organizator

Płace w oświacie od A do Z

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Jednym z najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy jest wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych na rzecz pracowników. Obowiązek ten jest bardzo istotny – niedopłata może bowiem grozić karami ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, z kolei nadpłata – w placówkach samorządowych – może być równoznaczna z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Podczas szkolenia dowiesz się, w jaki sposób obliczać i wypłacać składniki wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie "Kalendarz Oświatowy 2019/2020" o wartości 39,90 zł oraz ,,Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szkole. Praktyczne zastosowanie nowych przepisów. Stan prawny: Styczeń 2019" o wartości 69,90 zł.


Płace w oświacie od A do Z

Szkolenie odbędzie się: 23 Stycznia 2020r.

Grupa docelowa:

•   Kadra kierownicza, pracownicy zajmujący się obsługą płacową szkół i placówek oświatowych.
 

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00 - 16:00

Program szkolenia:


1. Wynagrodzenia nauczycieli
- jak wyliczyć dodatek za wysługę lat,
- dodatek funkcyjny – kiedy przysługuje,
- dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy,
- dodatek motywacyjny – czy ma charakter roszczeniowy,
- problem wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  doraźne zastępstwa
- jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalent urlopowy,
- wynagrodzenie a pensum łączone i pensum uśrednione,
- wynagrodzenie w okresie urlopu zdrowotnego, stanu nieczynnego i zawieszenia w obowiązkach służbowych,
- w jakich terminach zmienia się pensja nauczyciela.


2. Inne świadczenia pieniężne dla nauczycieli
- Trzynastka
- ZFŚS i świadczenie urlopowe
- Nagroda jubileuszowa i inne nagrody
- Odprawy
- Dodatek wiejski i na start
- Nagrody


3. Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych
- ogólnie o składnikach wynagrodzenia,
- dodatek za wieloletnią pracę,
- dodatek specjalny,
- premie a nagrody,
- wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i pracę w nocy.


4. Jak odzyskać nadpłacone wynagrodzenie/świadczenie pieniężne.


5. Rozwiązania stosowane w szkołach nie samorządowych.
 


 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista prawa oświatowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, redaktor publikacji elektronicznych i papierowych w wydawnictwie Wiedza i Praktyka, współautor „Karty Nauczyciela. Komentarza praktycznego”. Prowadzi kancelarię, w ramach której doradza zarówno kadrze kierowniczej jak i innym pracownikom oświaty.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 23 Stycznia 2020
Cena: 490 zł netto (602,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 602,70 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 16 stycznia 2020 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 390zł + 23% VAT,  kwota brutto: 479,70.

 

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka