Szkolenie  Oświata

RODO W OŚWIACIE - rewolucja w zakresie danych osobowych

05
Czerwca

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 05 Czerwca 2018
Cena: 350 zł netto (430,50 zł brutto)

Organizator

RODO W OŚWIACIE. JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ ZMIANY W SYSTEMIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać bezpośrednio w placówkach oświatowych nowe przepisy unijne w sprawie ochrony danych osobowych - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Jednostki oświatowe muszą dostosować dotychczas stosowane dokumenty i procedury do nowych regulacji. Pojawi się również nowa ustawa o ochronie danych osobowych, która ma uzupełnić RODO, oraz szereg zmian w dotychczasowych przepisach w zakresie ochrony danych. Szkolenie pozwoli odnaleźć się w tych nowych zapisach i przygotować placówkę na zmiany.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie przedszkola i szkoły do nowych przepisów.

Udział w szkoleniu pozwoli:

 • usystematyzować wiedzę na temat obowiązków dyrektorów określonych w RODO,
 • poznać prawidłowy sposób wdrożenia nowych przepisów,
 • ustalić harmonogram działań wdrażających nowe przepisy,
 • dostarczyć uczestnikom praktycznej wiedzy o RODO, dzięki której będą mogły zostać podjęte najlepsze możliwe decyzje dotyczące wdrażania RODO w jednostce,
 • zapewnić osobom w nim uczestniczącym zrealizowanie obowiązku wynikającego z przepisów tj. obowiązku zapoznania z przepisami o ochronie danych osobowych.

 


RODO W OŚWIACIE - rewolucja w zakresie danych osobowych

Szkolenie odbędzie się: 05 Czerwca 2018r.

Uczestnicy szkolenia:

- kadra kierownicza administratora (dyrektorzy, wicedyrektorzy, inne osoby na stanowisku kierowniczym),

- nauczyciele, pracownicy zobowiązani do wdrożenia RODO w jednostce, generalnie kadra oświatowa, która przetwarza dane osobowe w placówce,

- przedstawiciele organów prowadzących odpowiedzialnych za oświatę,

- pracownicy CUW

 

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 09:00-16:00
 
 1. CZĘŚĆ I – WPROWADZENIE - WYKŁAD

  1. Jakie akty będą obowiązywały w ochronie danych po 25 maja 2018 r.

  2. Unijne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) – kogo i w jakim zakresie dotyczy, kluczowe pojęcia i wymagania, wykaz i omówienie nowych wymagań.

  3. Przedstawienie porównania systemu ochrony danych osobowych obecnie i po 25 maja 2018 r.

  4. Wyznaczenie inspektora ochrony danych – obowiązkowo czy dobrowolnie, kwalifikacje, status, zadania.

  5. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych jako akt uzupełniający stosowanie RODO – omówienie zagadnień które reguluje.

  6. Zmiany przepisach w związku z wdrażaniem RODO  – omówienie zagadnień które ulegną zmianie w oświacie (np. Kodeks pracy, ustawa – Prawo oświatowe, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

  7. Powołanie nowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – rola i kompetencje, nowe uprawnienia kontrolne, kryteria nakładania kar pieniężnych,   odwoływanie się od nałożonych kar, odpowiedzialność finansowa, karna, cywilna, czy dyrektor może zostać pociągnięty do indywidualnej odpowiedzialności finansowej.

  CZĘŚĆ II – WYKŁAD Z ELEMENTAMI WARSZTATU

  1. W jaki sposób należy przygotować się, by było możliwe spełnienie wymagań RODO?

  2. Opracowanie niezbędnych narzędzi do przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych w jednostce, omówienie wybranych wzorów.

  3. Realizacja wymagań RODO w praktyce – omówienie możliwych scenariuszy postępowania przy wdrażaniu RODO do poszczególnych obszarów funkcjonowania przedszkola i szkoły:

  • podstawy prawne przetwarzania danych,
  • zgodna na przetwarzanie danych po 25 maja,
  • jakie zbiory danych musi gromadzić przedszkole i szkoła,
  • rejestr zbioru danych w GIODO – czy nadal potrzebne, co w zamian,
  • procedura nadawania, określania zakresu i ewidencjonowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych po zmianach,
  • obowiązek informacyjny a udostępnianie danych osobowych,
  • prawa uczniów, rodziców w kontekście RODO – co się zmieni, o czy pamiętać,
  • powierzenie przetwarzania danych na zewnątrz – w jakim zakresie, formalności, o czym pamiętać,
  • zabezpieczenie danych: organizacyjnie i technicznie, w tym danych wrażliwych – co się zmieni?
  • wizerunek dziecka na stronie internetowej, w social media, katalogach i folderach reklamowych,
  • monitoring wizyjny a RODO,
  • rejestr czynności przewarzania danych osobowych (art. 30 RODO),
  • ewidencjonowanie i zgłaszanie incydentów w zakresie naruszeń ochrony danych osobowych (art. 33 i 34 RODO),
  • szacowanie ryzyka w kontekście stosowanych zabezpieczeń (art. 24 i 32 RODO).
  • obowiązek oceny skutków przetwarzania danych osobowych w kontekście wprowadzania nowych technologii przy przetwarzaniu danych osobowych w oświacie.

  CZĘŚĆ III – WYKŁAD Z ELEMENTAMI WARSZTATU

  1. Dokumentacja - czy dotychczasowa dokumentacja bezpieczeństwa będzie obowiązywać, nowa dokumentacja związana z przetwarzaniem danych: rejestr czynności przetwarzania danych, polityki bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, rejestr incydentów bezpieczeństwa, komunikat o naruszeniu danych, analiza ryzyka przetwarzania danych, umowa powierzenia przetwarzania danych, wykaz udostępnień danych osobowych innym podmiotom, wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, wykaz udostępnień danych osobowych osobom, których dotyczą, itd.

  2. Omówienie przykładowej (wzorcowej) polityki ochrony danych osobowych wraz z niezbędnymi załącznikami.

  3. Pytania i odpowiedz - prelegent będzie odpowiadał na pytania dotyczące omawianego tematu.

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Dariusz Skrzyński

Dariusz Skrzyński

Prawnik, redaktor naczelny "Kadry i płace w oświacie" Wiedza i Praktyka, były redaktor prowadzący "Monitora Prawnego Dyrektora" Wydawnictwa Raabe, trener, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, były aplikant notarialny Izby Notarialnej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 05 Czerwca 2018
Cena: 350 zł netto (430,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

Ø  uczestnictwo w szkoleniu,

Ø  materiały szkoleniowe,

Ø  serwis kawowy,

Ø  lunch,

Ø  certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 01 czerwca 2018 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 280 zł + 23% VAT, kwota brutto 344,40 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 350 zł + 23% VAT, kwota brutto 430,50 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka