Szkolenie  Oświata

Wymogi związane z ochroną środowiska w placówkach oświatowych

25
Marca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 25 Marca 2020
Cena: 570 zł netto (701,10 zł brutto)

Organizator

Wymogi związane z ochroną środowiska w placówkach oświatowych

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

W zeszłym roku weszły w życie rewolucyjne zmiany prawne dotyczące gospodarki odpadami, nałożone zostały nowe obowiązki na wytwórców odpadów. Czy dotyczą one placówek oświatowych? Zmieniły się także wymogi dotyczące rozliczeń za korzystanie ze środowiska, a dokładniej rozliczeń za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza? Czy przedszkole, szkoła musi rejestrować się z KOBiZE? Na te i jeszcze wiele innych pytań odpowiemy na szkoleniu adresowanym do placówek oświatowych.

Jeśli chcecie Państwo być na bieżąco w zakresie obowiązków wynikających z ochrony środowiska mających wpływ na bieżącą działalność, bez zbędnego wysiłku i strzegąc się przed popełnieniem błędu zapraszamy na szkolenie:

 


Wymogi związane z ochroną środowiska w placówkach oświatowych

Szkolenie odbędzie się: 25 Marca 2020r.

Program

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

1. Wymogi prawne ochrony środowiska w bieżącej działalności placówek oświatowych

 • Gdzie szukać obowiązujących przepisów czyli rodzaje aktów prawnych (ustawy i rozporządzenie wykonawcze), rozporządzenia unijne, dyrektywy
 • Co to znaczy i czy mnie to dotyczy - definicje i aktualne interpretacje kluczowych pojęć w ramach Prawa Ochrony Środowiska
 • Pozwolenie, zgłoszenie – czyli jakie komponenty ochrony środowiska najczęściej podlegające regulacjom
 • Do jakiego urzędu - czyli organy oraz instytucje do spraw ochrony środowiska – zakres kompetencji

2. Co każda placówka oświatowa spełnić powinna, czyli wymogi formalne w zakresie 

 • ochrony powietrza atmosferycznego,
 • gospodarki opakowaniami i odpadami,
 • gospodarki wodno-ściekowej,

3. Spełnianie wymogów – czyli jak to załatwić?

 • Rozliczenia środowiskowe – czy mnie to dotyczy?
   - Czy placówka oświatowa musi rejestrować się w bazie KOBiZE i jak to zrobićb.    Gospodarka odpadami po ostatnich rewolucyjnych zmianach
 • Rejestr BDO czy dotyczy placówek oświatowych
   - Nieprofesjonalne zbieranie odpadów – czy tu nastąpiła jakaś zmiana
   - Gabinet dentystyczny i pielęgniarski w szkole – jak traktować odpady tam powstające
   - Odpady trudne – tonery, świetlówki, ect. – jak najefektywniej z nimi postępować
   - Odpady ze stołówki – czy to odpad komunalny?
   - Odpady opakowaniowe – komu je oddawać?
 • Gospodarka wodno- ściekowa 
   - kiedy placówka oświatowa musi wystąpić o pozwolenie wodno-prawne
   - czy mnie dotyczy rozliczenie z Wodami Polskimi?

4. Opłaty – czyli co i ile będzie kosztować?

 • Kiedy sprawozdanie, a kiedy opłata?
 • Jak obliczać należne opłaty i skąd czerpać dane
 • Archiwizacja dokumentacji – jak długo należy przechowywać dokumentacje

5. Sankcje, kary i środki dyscyplinujące – czyli co grozi za nieprzestrzeganie przepisów?

 • Za co kara, a za co mandat- czyli ile to będzie kosztować?
 • Organy uprawnione do ich nakładania sankcji
   

Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 25 Marca 2020
Cena: 570 zł netto (701,10 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 570zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 676,50 zł.

 

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka