Szkolenie  Oświata

Zadania i dokumentowanie pracy IOD w oświacie

21
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 21 Listopada 2019
Cena: 490 zł netto (602,70 zł brutto)

Organizator

Zadania i dokumentowanie pracy IOD w oświacie

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Rolą inspektora w jednostce oświatowej jest, obok wielu innych obowiązków, dbanie o świadomość pracowników w zakresie prawidłowego przetwarzania danych, zgodnie z przepisami. Prawidłowa edukacja personelu jest bardzo ważna, szczególne na gruncie oświatowym. Nie wystarczy, że inspektor będzie cytował przepisy, musi być w stanie także przełożyć je na praktykę. Zdarza się jednak, że sam inspektor ma trudności w prawidłowym zinterpretowaniu przepisów i ich właściwym stosowaniu. Na szkoleniu omówię poszczególne obowiązki inspektora i wskaże dokumenty, które będą potwierdzały realizację tych zadań.

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

  • poznać obligatoryjne i fakultatywne zadania na stanowisku inspektora ochrony danych osobowych,
  • sporządzić dokumentację potwierdzającą realizowane zadań IODO,
  • przygotować się do kontroli RODO

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie "Kalendarz Oświatowy 2019/2020" o wartości 39,90 zł oraz ,,Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szkole. Praktyczne zastosowanie nowych przepisów. Stan prawny: Styczeń 2019" o wartości 69,90 zł.


Zadania i dokumentowanie pracy IOD w oświacie

Szkolenie odbędzie się: 21 Listopada 2019r.

Grupa docelowa:

•    kadra kierownicza (dyrektorzy, wicedyrektorzy, inne osoby na stanowisku kierowniczym),
•    inspektor ochrony danych osobowych,
•    nauczyciele, pracowniczy niepedagogiczni wyznaczeni na IOD.
 

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00 - 15:00

Program szkolenia:

1.  PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZETWARZANIA DANYCH ZGODNIE Z RODO

Przygotowanych ok. 100 pytań i odpowiedzi na problematyczne zagadnienia związane z przetwarzaniem danych z RODO z różnych obszarów działania placówki.

2. ZAKRES ZADAŃ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

•    Informowanie o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych (administratora, podmiotu przetwarzającego dane na zlecenie administratora, pracowników administratora, inne osoby, które nie będąc pracownikami, faktycznie przetwarzają dane na polecenie administrator)
•    Doradzanie w zakresie realizowania obowiązków związanych z ochroną danych osobowych – wskazywanie właściwych i optymalnych rozwiązań
•    Udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych (na żądanie administratora)
•    Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych
•    Monitorowanie dokumentów polityki ochrony danych przyjęte przez administratora (podejmowanie działań zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z prawem w przypadku wykrycia nieprawidłowości)
•    Nadzorowanie przydziału obowiązków związanych z przetwarzaniem danych; działań zwiększających świadomość; szkoleń i audytów
•    Działania zwiększające świadomość osób uczestniczących w procesach przetwarzania danych
•    Szkolenia osób przetwarzających dane
•    Prowadzenie audytów
•    Monitorowanie wykonania oceny skutków dla ochrony danych
•    Udostępnianie przez inspektora ochrony danych na żądanie organu nadzorczego informacji mających związek z przetwarzaniem danych (przy skardze, czy informacji medialnych)
•    Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
•    Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania
•    Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane
•    Dokonywanie zgłoszeń naruszeń do UODO
•    Przeprowadzanie analizy ryzyka i zagrożeń oraz przedstawianie wniosków i zaleceń dyrektorowi

3. SPOSÓB WYKONYWANIA I DOKUEMNTOWANIA ZADAŃ PRZEZ IODO

Praktyczne omówienie przykładowych czynności w ramach poszczególnych zadań IODO ze wskazaniem generowanych dokumentów potwierdzających wykonywanie tych zadań – gotowe dokumenty, wzory
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Dariusz Skrzyński

Dariusz Skrzyński

Prawnik, redaktor naczelny "Kadry i płace w oświacie" Wiedza i Praktyka, były redaktor prowadzący "Monitora Prawnego Dyrektora" Wydawnictwa Raabe, trener, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, były aplikant notarialny Izby Notarialnej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 21 Listopada 2019
Cena: 490 zł netto (602,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł  + 23% VAT

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 19 listopada 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 390zł + 23% VAT

 

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka