Szkolenie  Oświata

Zmiany w Karcie Nauczyciela na 2018 rok

28
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 28 Listopada 2017
Cena: 420 zł netto (516,60 zł brutto)

Organizator

Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela na 2018 r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Korzyści:

 • Poznasz wszystkie kontrowersyjne rozwiązania przewidziane w Karcie Nauczyciela od 2018 r.
 • Uzyskasz konkretne informacje odnośnie zmian, które zostaną wprowadzone w Karcie Nauczyciela, oraz wskazówki, w jaki sposób będzie można skorzystać z uprawnień nauczycielskich od 2018 r.
 • Dyrektorzy będą mogli zaplanować wdrażanie zmian z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Nauczyciele zaś ustalą, jakie kroki podjąć w swojej dalszej karierze zawodowej.

Dzięki naszemu szkoleniu zmiany, jakie szykuje nam ustawodawca, nie zaskoczą Cię!!!

 


Zmiany w Karcie Nauczyciela na 2018 rok

Szkolenie odbędzie się: 28 Listopada 2017r.

Grupa docelowa:

- dyrektorzy

- nauczyciele,

- pracownicy organów prowadzących 

- kadra kierownicza

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach: 09:30-15:00

„Zmiany w Karcie Nauczyciela planowane w 2018 r.”

 

 1. Nowości w urlopie zdrowotnym

- choroba związana z wykonywaniem pracy albo sanatorium – istotne ograniczenie prawa do urlopu,

- złagodzenie wymogów stażowych,

- lekarz medycyny pracy zamiast lekarza rodzinnego,

- nowa procedura udzielania urlopu,

- obowiązki dyrektora po zakończeniu urlopu,

- kiedy będzie można odwołać się do ośrodka medycyny pracy (modyfikacje procedury odwoławczej),

- rozwiązania przejściowe

               

 1. Reforma procedury oceny pracy:

- kiedy dyrektor będzie musiał ustalić ocenę pracy nauczyciela (ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego, okresowy charakter oceny),

- termin dokonania oceny pracy,

- nowe stwierdzenia uogólniające i ich skutki,

- rola rady rodziców i związków zawodowych w ocenie pracy,

- nowości w procedurze odwoławczej,

- wewnątrzszkolny regulamin dokonywania oceny pracy,

 

 1. Jakie zmiany w awansie zawodowym

- wydłużenie ścieżki awansu zawodowego – w jakich przypadkach?

- konsekwencje nieterminowego przedłożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

- wpływ wyróżniającej oceny pracy na awans zawodowy,

- zmiany w procedurze awansu dla nauczyciela stażysty,

 

 1. Co nowego w płacach?

- zmiana terminu płatności wynagrodzenia,

- dodatek za wyróżniającą pracę nowym składnikiem wynagrodzenia,

- koniec z niektórymi świadczeniami socjalnymi,

- ZFŚS w przypadku przekazania szkoły przez samorząd,

 

 1. Nowości w zakresie czasu pracy i urlopów nauczycieli

- stałe pensum pedagogów i innych specjalistów,

- jednolita metoda obliczania pensum łączonego,

- obniżka pensum dla nauczycieli niepełnosprawnych,

- urlop wypoczynkowy po urlopie zdrowotnym,

- nowy wymiar urlopu wypoczynkowego dla dyrektorów,

- obniżenie wymiaru zajęć zamiast urlopu wychowawczego,

- zmiany w zakresie zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiemPrelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Michał Kowalski

Michał Kowalski

radca prawny, redaktor Portalu Oświatowego. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Prowadzi kancelarię, w ramach której udziela pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom szkół


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 28 Listopada 2017
Cena: 420 zł netto (516,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 420 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 516,60 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 23 listopada 2017 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 310 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 381,30 zł.

 

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka