Szkolenie  Podatki i finanse

BILANS za 2016 rok

14
Lutego

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 14 Lutego 2017
Cena: 570 zł netto (701,10 zł brutto)

Organizator

BILANS za 2016 rok

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Korzyści:

·         Usystematyzowanie zagadnień związanych z zamknięciem roku i sprawozdaniem za 2016 r.

·         Poznanie zasad związanych z wyceną aktywów i pasywów

·         Poznanie najnowszych zmian w prawie bilansowym o gospodarczym powiązanym z ustawą o rachunkowości.

·         Szczegółowe omówienie zakresu informacyjnego sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w tym informacji dodatkowej


BILANS za 2016 rok

Szkolenie odbędzie się: 14 Lutego 2017r.

Szkolenie skierowane jest do pracowników służb finansowo-księgowych przedsiębiorstw i pracowników biur rachunkowych. 

W prezencie dla każdego uczestnika: 

       "Sprawozdanie finansowe za 2016 rok - krok po kroku"

Program

Szkolenie od 10:00 do 16:00

1.       Harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku.

2.       Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego w praktyce. Procedury i etapy: sporządzania, badania, zatwierdzania, publikacji. Stosowanie zasad wynikających z ustawy o rachunkowości. Odpowiedzialność kierownictwa, rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego oraz osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe - główny księgowy. Możliwe uproszczenia - warunki stosowania. 

3.       Sprawozdane małej jednostki – omówienie zasad ujmowania i prezentowania danych w bilansie, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej

4.       Sprawozdanie jednostki niekorzystającej z uproszczeń – porównanie zakresu informacyjnego wg załącznika nr 1 przed i po nowelizacji

5.       Inwentaryzacja i jej znaczenie  w sprawozdaniu finansowym. Harmonogram i rozliczanie inwentaryzacji dla poszczególnych kategorii aktywów. Zastosowanie stanowiska KSR w sprawie inwentaryzacji zapasów.

6.       Zmiany ujmowaniu i wycenie aktywów i pasywów dla sprawozdania 2016r.

·         Leasing finansowy czy operacyjny – skutki wyboru dla sprawozdania

·         Odroczony podatek dochodowy po zmianach

·         Instrumenty finansowe – nowe zasady wyceny po rezygnacji ze stosowania przepisów rozporządzenia MF

·         Koszty zakończonych prac rozwojowych i wartość firmy

·         Koszt wytworzenia produktów – czy zastosować uproszczenie już za 2016r.

7.       Wycena aktywów i pasywów w bilansie  i jej skutki w rachunku zysków i strat

·          Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - prawidłowe odzwierciedlenie wartości i umorzeń w sprawozdaniu finansowym, środki trwałe w budowie, ujawnienia, ulepszenia oraz pozostałe problemowe zagadnienia praktyczne.

·         Zapasy: towary i materiały, rozliczenie produkcji w sprawozdaniu finansowym

·         Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe, (MSR 37 oraz a KSR 6)

·         Należności i zobowiązania , odpisy aktualizujące,

·         Rozliczenie przychodów i kosztów w czasie i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

8.       Podsumowanie terminów składania rocznych deklaracji i informacji do Urzędów Skarbowych, GUS, ZUS, oraz ich powiązanie ze sprawozdaniem finansowym. 

9.       Wybrane zmiany prawie bilansowym na 2017 r.– w jakich obszarach dostosować politykę rachunkowości od 1 stycznia 2017r.Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


 Dr Katarzyna  Trzpioła

Dr Katarzyna Trzpioła

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni trener i wykładowca zajmujący się polskim i międzynarodowym prawem bilansowym, podatkami w rachunkowości. Autorka licznych publikacji m.in Zamknięcie roku, Polityka rachunkowości, Od wielu lat współpracuje m.in z wydawnictwem Wiedza i praktyka pisząc z zakresu rachunkowości i podatków.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 14 Lutego 2017
Cena: 570 zł netto (701,10 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

Ø  uczestnictwo w szkoleniu,

Ø  materiały szkoleniowe,

Ø  serwis kawowy,

Ø  lunch,

Ø  certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 09 lutego 2017 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 499 zł + 23% VAT, kwota brutto 613,77 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 570 zł + 23% VAT, kwota brutto 701,10 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka