Szkolenie  Podatki i finanse

Ceny Transferowe – jak bezbłędnie przygotować dokumentację podatkową???

27
Marca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 27 Marca 2017
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Ceny Transferowe – jak bezbłędnie przygotować dokumentację podatkową, wyjaśnienia praktyczne

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej aktualnych zmian w zakresie obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej i sprawozdawczej z zakresu cen transferowych.

Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie wątpliwe, dotyczące stosowania regulacji krajowych i międzynarodowych z zakresu przygotowania obligatoryjnej dokumentacji do organu podatkowego.
Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.


Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu przygotowania dokumentacji cen transferowych


Ceny Transferowe – jak bezbłędnie przygotować dokumentację podatkową???

Szkolenie odbędzie się: 27 Marca 2017r.

Ø  pracownicy działów księgowości i podatków odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji z zakresu cen transferowych,

Ø  samodzielni księgowi,

Ø  główni księgowi,

Ø  pracownicy i właściciele biur rachunkowych,

Ø  doradcy podatkowi,

Ø  wszystkie osoby zainteresowane zmianami w przepisach podatkowych w zakresie cen transferowych, w tym prowadzące samodzielną działalność gospodarczą.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00
 

1.      Podstawa prawna przygotowywania dokumentacji cen transferowych.:

a)      regulacje  międzynarodowe:

Ø  przepisy OECD,

 

b)     regulacje krajowe:

Ø  ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z  2014r. poz. 851 z późniejszymi zmianami),

Ø  ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późniejszymi zmianami),

Ø  ustawa z dnia 26 lipca 1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późniejszymi zmianami),

Ø  ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 710 z późniejszymi zmianami,

Ø  rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 600),

Ø  rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 599).

 

               2.      Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania dokumentacji

Ø  powiązania kapitałowe w stanie prawnym obowiązującym od dnia 01 stycznia 2017r.,

Ø  pojęcie transakcji,

Ø  umowy zarządzania płynnością,

Ø  aport,

Ø  umorzenie wierzytelności,

Ø  zbycie udziałów w celu umorzenia,

Ø  darowizna,

Ø  relacje z podmiotami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową.

 

3.     Local File – lokalna dokumentacja podatkowa:

Ø  elementy dokumentacji podatkowej,

Ø  opis transakcji,

Ø  charakterystyka transakcji,

Ø  dane finansowe – w tym przepływy pieniężne,

Ø  dane dotyczące podmiotów powiązanych,

Ø  metoda kalkulacji dochodu,

Ø  analiza danych porównawczych,

Ø  informacje o podatniku,

Ø  opis danych finansowych

 

4.     Dobór metody cen transferowych w odniesieniu do analizy porównawczej,

Ø  wyjaśnienie pojęcia danych porównawczych,

Ø  elementy danych porównawczych,

Ø  analiza porównywalności,

Ø  metoda określenia dochodów podatników w drodze oszacowania ceny,

Ø  metoda zysku transakcyjnego szacowania dochodu.

 

5.     Master File – grupowa dokumentacja podatkowa

Ø  terminy sporządzania informacji o grupie podmiotów powiązanych,

Ø  wyznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji o grupie podmiotów powiązanych,

Ø  elementy dokumentacji master file,

Ø  zasady wyznaczania cen transakcyjnych,

Ø  struktura organizacyjna.

 

6.     Porozumienia z administracją podatkową państw innych niż Rzeczypospolita Polska

 

7.     Składanie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

 

8.     Raportowanie według krajów (country by country reporting)

Ø  podmioty gospodarcze zobligowane do tworzenia raportów,

Ø  zakres raportów.

 

9.     Terminy dotyczące obowiązków informacyjnych

Ø  terminy sporządzania dokumentacji podatkowej,

Ø  termin przedłożenia dokumentacji podatkowej organom podatkowym,

Ø  terminy złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, raportu według krajów.

 

10.  Opracowanie harmonogramu działań w związku z obowiązkami dokumentacji  cen transferowych.

 


 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Ø  uczestnicy dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych zmianach w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2017r.,

Ø  dzięki licznym przykładom uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,

Ø  przekazana wiedza wpłynie na profesjonalną obsługę w podatku od towarów i usług  oraz wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 27 Marca 2017
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

Ø  uczestnictwo w szkoleniu,

Ø  materiały szkoleniowe,

Ø  książkę Jednolity Plik Kontrolny – kompendium wiedzy wraz z odpowiedziami Ministerstwa Finansów na zadane przez podatników pytania,

Ø  serwis kawowy,

Ø  lunch,

Ø  certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 22 marca 2017 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 530 zł + 23% VAT, kwota brutto 651,90 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 620 zł + 23% VAT, kwota brutto 762,60 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka