Szkolenie  Podatki i finanse

Ceny Transferowe – jak bezbłędnie przygotować dokumentację podatkową???

27
Kwietnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 27 Kwietnia 2017
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Ceny Transferowe – jak bezbłędnie przygotować dokumentację podatkową, wyjaśnienia praktyczne

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy i praktycznych wskazówek na temat aktualnych zmian dotyczących przygotowania dokumentacji podatkowej i sprawozdawczej z zakresu cen transferowych.

Przedstawiamy krok po kroku, w jaki sposób sporządzić kompletną i rzetelną dokumentację podatkową, spełniającą zaostrzone wymogi kontroli podatkowej w ramach uprawnień nadanych Krajowej Administracji Skarbowej.

Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie wątpliwe, dotyczące stosowania regulacji krajowych i międzynarodowych z zakresu przygotowania obligatoryjnej dokumentacji do organu podatkowego.

 

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.


Ceny Transferowe – jak bezbłędnie przygotować dokumentację podatkową???

Szkolenie odbędzie się: 27 Kwietnia 2017r.

Adresaci szkolenia:

Ø  pracownicy działów księgowości i podatków odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji z zakresu cen transferowych,

Ø  samodzielni księgowi,

Ø  główni księgowi,

Ø  pracownicy i właściciele biur rachunkowych,

Ø  doradcy podatkowi,

Ø  wszystkie osoby zainteresowane zmianami w przepisach podatkowych w zakresie cen transferowych, w tym prowadzące samodzielną działalność gospodarczą.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach: 10:00-16:00
 
1. Podstawa prawna przygotowywania dokumentacji cen transferowych.:
a) regulacje  międzynarodowe:
przepisy OECD, 
 
b) regulacje krajowe:
ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z  2014r. poz. 851 z późniejszymi zmianami),
ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późniejszymi zmianami),
ustawa z dnia 26 lipca 1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późniejszymi zmianami),
ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 710 z późniejszymi zmianami,
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 600),
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 599).
 
2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania dokumentacji
powiązania kapitałowe w stanie prawnym obowiązującym od dnia 01 stycznia 2017r.,
pojęcie transakcji,
umowy zarządzania płynnością,
aport,
umorzenie wierzytelności,
zbycie udziałów w celu umorzenia,
darowizna,
relacje z podmiotami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową.
 
3. Local File – lokalna dokumentacja podatkowa:
elementy dokumentacji podatkowej,
opis transakcji,
charakterystyka transakcji,
dane finansowe – w tym przepływy pieniężne,
dane dotyczące podmiotów powiązanych,
metoda kalkulacji dochodu,
informacje o podatniku,
opis danych finansowych 
 
 
4. Dobór metody cen transferowych w odniesieniu do analizy porównawczej
wyjaśnienie pojęcia danych porównawczych,
elementy danych porównawczych,
analiza porównywalności,
metoda określenia dochodów podatników w drodze oszacowania ceny,
metoda zysku transakcyjnego szacowania dochodu.
 
 
5. Sprawozdanie CIT – TP (PIT -TP)
wskazanie powiązań kapitałowych oraz zarządczych z innymi podmiotami,
podanie liczby podmiotów powiązanych,
określenie profilu funkcjonalnego podatnika tj. producent, dystrybutor, badania i rozwój, finanse, usługi
przekazanie informacji na temat transakcji lub innych zdarzeń,
wyliczeni proporcji transakcji
 
 
6. Master File – grupowa dokumentacja podatkowa
terminy sporządzania informacji o grupie podmiotów powiązanych,
wyznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji o grupie podmiotów powiązanych,
elementy dokumentacji master file,
zasady wyznaczania cen transakcyjnych,
struktura organizacyjna.
 
7. Porozumienia z administracją podatkową państw innych niż Rzeczypospolita Polska
 
8. Składanie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
 
9. Raportowanie według krajów (country by country reporting)
podmioty gospodarcze zobligowane do tworzenia raportów,
zakres raportów.
 
10. Terminy dotyczące obowiązków informacyjnych
terminy sporządzania dokumentacji podatkowej,
termin przedłożenia dokumentacji podatkowej organom podatkowym,
terminy złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, raportu według krajów.
 
11. Opracowanie harmonogramu działań w związku z obowiązkami dokumentacji  cen transferowych.
 

 


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Ø  dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych zmianach w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2017 r.,

Ø  uzyskają pomoc w rozwiązaniu problemów z zakresu określenia powiązań kapitałowych, identyfikacji zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość dochodu, kalkulacji powiazań pośrednich, przygotowywania dokumentacji,

Ø  dzięki licznym przykładom uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,

Ø  przekazana wiedza wpłynie na profesjonalną obsługę w podatku od towarów i usług  oraz wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 27 Kwietnia 2017
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

Ø  uczestnictwo w szkoleniu,

Ø  materiały szkoleniowe,

Ø  książkę Jednolity Plik Kontrolny – kompendium wiedzy wraz z odpowiedziami Ministerstwa Finansów na zadane przez podatników pytania,

Ø  serwis kawowy,

Ø  lunch,

Ø  certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 21 kwietnia 2017 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 530 zł + 23% VAT, kwota brutto 651,90 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 620 zł + 23% VAT, kwota brutto 762,60 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie Vat
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka