Szkolenie  Podatki i finanse

Ceny transferowe oraz dokumentacja podatkowa za lata 2016-2019. Wzory dokumentacji.

12
Września

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 12 Września 2019
Cena: 650 zł netto (799,50 zł brutto)

Organizator

Ceny transferowe oraz dokumentacja podatkowa za lata 2016-2019. Wzory dokumentacji.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest  przedstawienie słuchaczom regulacji, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku w zakresie przygotowania dokumentacji podatkowej cen transferowych. W trakcie szkolenia dokonamy również analizy porównawczej nowych przepisów z dotychczas obowiązującymi, czyli w latach 2017 – 2018  oraz 2016. Ponadto każdy uczestnik otrzyma wzory dokumentacji podatkowych za poszczególne okresy w wersji edytowalnej.
W ramach ceny szkolenia jego uczestnicy, mają prawo do pisemnej opinii podatkowej na dowolny temat. Temat opinii może zostać zgłoszony przez uczestnika przed szkoleniem lub po szkoleniu.  
 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: ,,Odliczanie VAT w 2019 roku - wyjaśnienia praktyczne" o wartości 69,90 zł oraz ,,Angielski dla księgowych" o wartości 59 zł.

 


Ceny transferowe oraz dokumentacja podatkowa za lata 2016-2019. Wzory dokumentacji.

Szkolenie odbędzie się: 12 Września 2019r.

Szkolenie adresowane jest do:

 • członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych,
 • dyrektorów finansowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników działów księgowości i podatków,
 • kontrolerów,
 • osób odpowiedzialnych w spółkach i grupach kapitałowych polskich i międzynarodowych za rozliczanie cen transferowych,
 • przedstawicieli kancelarii prawno-podatkowych,
 • doradców podatkowych,
 • wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-16:00
 

Ceny transferowe oraz dokumentacja podatkowa za lata 2016-2019. Wzory dokumentacji.

Dokumentacja podatkowa od roku 2019

I.   Zmiany w zakresie pojęć ogólnych.
    1.    Cel zmiany przepisów od 2019 roku
    2.    Nowy katalog definicji i pojęć  w obszarze cen transferowych
    3.    Cena transferowa oraz podmiot powiązany i niepowiązany
    4.    Powiązania kapitałowe oraz personalne
    5.    Definicja „wywierania znaczącego wpływu” oraz jej praktyczne konsekwencje
II.   Zasada ceny rynkowej – uprawnienia organu podatkowego
    1.    Zasady wyboru metody ustalania ceny transferowej w zależności od rodzaju transakcji
    2.    Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
    3.    Metoda ceny odprzedaży
    4.    Metoda koszt plus
    5.    Metoda marży transakcyjnej netto
    6.    Inne metody
    7.    Usługi o niskiej wartości dodanej
    8.    Pożyczki
III. Korekta ceny transferowej
    1.    Przesłanki dokonania korekty
    2.    Moment korekty
    3.    Sposoby dokonania korekty
IV . Nowe uprawnienia i obowiązki organów podatkowych i podatników
    1.    Odstąpienie od określenia narzutu.
    2.    Odstąpienie od określenia oprocentowania.
    3.    Przesłanki korekty dochodów. 
    4.    Zakres delegacji ustawowych.
V. Dokumentacja cen transferowych
1. Zasady określania progów wartości transakcji. 
        a) rzeczowe aktywa obrotowe
        b) środki trwałe
        c) finansowanie dłużne
        d) poręczenia lub gwarancje
        e) wartości niematerialne i prawne
        f) usługi
        g) Środki trwałe (w tym najem, dzierżawa, leasing)
        h) wartości niematerialne i prawne (w tym licencje)
        i) przypisanie dochodu do zakładu zagranicznego
        j) inne transakcje
2. Lokalna dokumentacja cen transferowych
        a) zakres obowiązku sporządzenia dokumentacji
        b) wyłączenia obowiązku sporządzenia
        c) wymogi formalne lokalnej dokumentacji cen transferowych
        d) obowiązek sporządzenia analizy porównawczej
        e) prawo sporządzenia zgodności warunków – jak sporządzić dokument
3. Grupowa dokumentacja cen transferowych
        a) obowiązek sporządzenia
        b) zakres dokumentacji
4. Zasady składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
5. Nowe sporządzania dokumentacji podatkowej na żądania organu podatkowego
VI. Informacja o cenach transferowych –nowe zasady
VII. Pozostałe zmiany
VIII. Wzory i przykłady dokumentacji podatkowej


Dokumentacja podatkowa za lata 2017 i 2018

I.    Obowiązek sporządzenia dokumentacji
    1.    Zwolnienie podmiotowe
    2.    Zakres przedmiotowy dokumentacji
    3.    Definicja powiązań
    4.    Progi istotności transakcji
II.    Dokumentacja podatkowa i obowiązki sprawozdawcze
    1.    Local File.
    2.    Analiza porównawcza (benchmark).
    3.    Master file
    4.    CIT – TP / PIT – TP
    5.    Oświadczenie
III.    Wzory i przykłady dokumentacji podatkowej

Dokumentacja za okres do 31.12.2016r.

I.    Obowiązek sporządzenia dokumentacji
    1.    Zakres przedmiotowy dokumentacji
    2.    Definicja powiązań
II.    Dokumentacja podatkowa
III.    Wzory i przykłady dokumentacji podatkowej

 

 

 

Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Arkadiusz Duda

Arkadiusz Duda

Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie podatków zdobyte w wyniku 20 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy ze znaną kancelarią podatkową. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, podatkiem CIT oraz podatkiem od nieruchomości. Jego bogate doświadczenie obejmuje m.in. obsługę największej w Polsce spółki, zajmującej się budowa sieci technicznych. Ponadto doradzał pomiotom m.in. w branży budowlanej, nieruchomościowej, technologicznej, bankowej, edukacyjnej, medycznej oraz paliwowej i gazowej np. przedsiębiorstwu PERN „Przyjaźń” S.A. operatorowi rurociągu „Przyjaźń” oraz właścicielowi m.in spółki NAFTOPORT Sp. z o.o. Koordynował wiele kluczowych na polskim rynku projektów optymalizacyjnych, w tym największy pod względem wartości, projekt optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Uczestniczył w kilkuset postępowaniach podatkowych. Prowadzi liczne szkolenia m.in. w zakresie podatku VAT oraz podatków dochodowych Prowadził także kursy przygotowujące do egzaminu na doradcę podatkowego. Jest autorem wielu publikacji, uczestnikiem wystąpień telewizyjnych, związanych z zagadnieniami podatkowymi oraz redaktorem naczelnym pisma podatkowego Kazus podatkowy.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 12 Września 2019
Cena: 650 zł netto (799,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwisy kawowe
 • lunch

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 650 zł + 23% VAT.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 5 września 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka