Szkolenie  Podatki i finanse

CIT I PIT – ZMIANY WPROWADZANE W 2017 R.

22
Lutego

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 22 Lutego 2017
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

CIT I PIT – ZMIANY WPROWADZANE W 2017 R. i PRZYPOMNIENIE ZMIAN, KTÓRE WPROWADZONO OD POCZĄTKU 2016 R.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu i omówieniu zmian prawnych w zakresie zasad opodatkownia podatkami dochodowymi CIT i PIT, jakie zostały wprowadzone z początkiem 2017 r., a także przypomnieniu ważnych zmian wprowadzonych w roku 2016 oraz wskazaniu najnowszych istotnych interpretacji Ministra Finansów oraz wyroków sądów administracyjnych w sprawach podatków dochodowych.  

 

Cel szkolenia:

Ułatwienie wykonywania zadań osób odpowiedzialnych za podatki w firmach oraz zajmujących się rozliczeniami podatków dochodowych.


CIT I PIT – ZMIANY WPROWADZANE W 2017 R.

Szkolenie odbędzie się: 22 Lutego 2017r.

Adresaci szkolenia:

  • Dyrektorzy finansowi 
  • Główni księgowi 
  • Księgowi 
  • Pracownicy działów finansowo-księgowych 
  • Kontrolerzy finansowi 
  • Samodzielni specjaliści zajmujący się rozliczaniem podatków dochodowych.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-15:00
 
  1. Zmiany, które wejdą w życie w 2017 r.

 

1)      Wprowadzenie obniżonej do 15% stawki CIT dla małych firm. Nowa stawka podatku ma dotyczyć  małych podatników, których przychód ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku VAT nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie oraz podatników rozpoczynających działalność.

2)      Nowe zasady opodatkowania w przypadku wnoszenia aportów do spółki – ustalanie przychodu w powiązaniu z wartością rynkową  wkładu, a nie z wartością nominalną udziałów lub akcji.

3)      Obniżenie z 15 000 EURO do 15 000 PLN limitu wartości transakcji zawieranych między przedsiębiorcami, za które płatność może następować gotówką. Zmieniono także przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów, bowiem wprowadzono zakaz uznawania za koszt podatkowy poniesionych wydatków opłaconych w całości gotówką powyżej 15.000 zł.

4)      Przepisy o warunkach prowadzenia działalności innowacyjnej, a wprowadzenie zmian dotyczących odliczania od podstawy opodatkowania wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową – poszerzenie ulgi podatkowej. 

5)      Wprowadzenie opodatkowania  w Polsce zakupu usług za granicą (pobór podatku u źródła) – czy przykładowo  podatnik korzystający z usług za graniczą, np wynajmujący środki transportu (choćby wynajęcie w czasie podróży służbowej do Anglii samochodu osobowego od tamtejszego przedsiębiorstwa) będzie musiał uregulować stosowny podatek w Polsce ?

6)      Uzupełnienie katalogu dochodów (przychodów) uznawanych za osiągnięte na terytorium Polski, np. o dochody z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu w ramach rynku giełdowego, w tym ze zbycia papierów i instrumentów oraz realizacji praw z nich wynikających.

7)      Wskazanie, że dochody uzyskane na terytorium Polski, to także dochody z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, w której istotną część majątku stanowią nieruchomości położone w Polsce.

8)      Zmiany dotyczące stosowania zwolnienia od podatku CIT w przypadku wypłaty m.in. należności licencyjnych za granicę – kategoria rzeczywistego właściciela („beneficial owner”).

9)      Zmiany dotyczące opodatkowania transakcji wymiany udziałów.

10)  Zmiany dotyczące ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku podziału spółki przez wydzielenie.   

11)  Wprowadzenie od 1 stycznia 2017 r. opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą z otrzymanych przez nie dotacji (obecnie zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 updof).

12)  Wprowadzenie nowych regulacji dotyczących kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych – dla jednych podatników podwyższenie kwoty wolnej a dla drugich obniżenie lub likwidacja kwoty wolnej.

13)  Zmiany dotyczące tworzenia dokumentacji cen transferowych – charakterystyka zmian prawnych.

14)  Co z likwidacją ograniczenia 50% kosztów uzyskania przychodu w odniesieniu do przychodów z praw majątkowych uzyskiwanych przez twórców ?

15)   Prace dotyczące nowego podatku łączącego PIT oraz obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (składki na NFZ i ZUS) – co się dzieje w tej kwestii ?

 

  1. Przypomnienie ważnych zmian w CIT i PIT, które wprowadzono w 2016 r.

1.        Wprowadzenie w 2016 r. dwóch metod obowiązkowego korygowania kosztów i przychodów podatkowych w tym za lata minione, w związku z korektą faktury lub innego dokumentu.

2.        Likwidacja obowiązujących od 2013 r. przepisów o zatorach płatniczych - uchylenie art. 15b ustawy o CIT (i odpowiedniego uregulowania PIT) dotyczącego tzw. korekty kosztów w przypadku nieuregulowania zobowiązań w terminie, a dotychczas dokonane rozliczenia podatkowe.

3.        Wprowadzenie ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową.

4.        Zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.

5.        Wprowadzenie do Ordynacji podatkowej klauzuli o rozstrzyganiu wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika, a problemy rozliczania przychodów i kosztów podatkowych w CIT i PIT- czy i jak podatnik może wykorzystać nową regułę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika do obrony rozliczenia przychodów i kosztów podatkowych.

 


 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Dzięki szkoleniu słuchacze będą mogli zaktualizować swoją wiedzę oraz uzyskać potrzebną orientację w zakresie i rodzaju zmian w regułach dotyczących opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i tych które działalności gospodarczej nie prowadzą oraz w opodatkowaniu osób prawnych, a także dowiedzą się o aktualnym kierunki praktyki skarbowej ukształtowanej polityką oficjalnych interpretacji i orzecznictwa sądowego


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Paweł Rybaczyk

Paweł Rybaczyk

Paweł Rybaczyk - prawnik, doradca podatkowy, wieloletni wykładowca, w szczególności w zakresie tematyki rozliczeń płatnika PIT i działalności gospodarczej podatników CIT.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 22 Lutego 2017
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

Ø  uczestnictwo w szkoleniu,

Ø  materiały szkoleniowe,

Ø  serwis kawowy,

Ø  lunch,

Ø  certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 16 lutego 2017 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 499 zł + 23% VAT, kwota brutto 613,77 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 620 zł + 23% VAT, kwota brutto 762,60 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka