Szkolenie  Podatki i finanse

Działania marketingowe, reklamowe i reprezentacyjne na gruncie podatku CIT, PIT i VAT.

26
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 26 Listopada 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Działania marketingowe, reklamowe i reprezentacyjne na gruncie podatku CIT, PIT i VAT.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom w sposób kompleksowy opodatkowania (CIT, PIT, VAT) związanego z podejmowaniem działań marketingowych, reklamowych, reprezentacyjnych oraz konkursowych.
Podczas szkolenia zostaną również omówione praktyczne, ponadczasowe problemy związane z rozliczaniem podatków dochodowych oraz VAT w przedmiotowym zakresie.

Zajęcia będą prowadzone w sposób teoretyczno-warsztatowy. Wykładowca będzie omawiał określone przepisy ilustrując je przykładami praktycznymi. Zajęcia wzbogacone o bieżącą interpretacje organów podatkowych i orzecznictwo sądowoadmnistracyjne. Przewidziany panel dyskusyjny i możliwość zadawania pytań.

 


Działania marketingowe, reklamowe i reprezentacyjne na gruncie podatku CIT, PIT i VAT.

Szkolenie odbędzie się: 26 Listopada 2018r.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest dedykowane zarówno osobom mającym znaczne doświadczenie w księgowości i prawie podatkowym (np. główni księgowi) jak również osobom rozpoczynającym swoją karierę zawodową.

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-16:00
 
Warsztaty: Działania marketingowe, reklamowe i reprezentacyjne na gruncie podatku CIT, PIT i VAT.
 

1.       Podatek CIT – ogólne zagadnienie:

a.    ogólna definicja koszu uzyskania przychodów

b.    osiąganie przychodów, zarachowanie i zabezpieczanie źródła przychodów – czym jest?

c.    Katalog kosztów niepodatkowych (NKUP)

2.       Podatek PIT – ogólne zagadnienia:

a.    nieodpłatne świadczenia i częściowo odpłatne świadczenia

b.    źródła przychodów a przypisanie przychodu do danego źródła

c.    zwolnienia podatkowe w podatku PIT (świadczenia reklamowe, sprzedaż premiowa, konkursy)

3.       Podatek VAT – ogólne zagadnienia:

a.    odliczenie podatku VAT, a związek z działalnością opodatkowaną

b.    usługi noclegowe, gastronomiczne, cateringowe – czy można odliczać VAT?

c.    Przesłanki wyłączające prawo do odliczenia podatku VAT

d.    Darowizny, nieodpłatne świadczenia a naliczenie podatku VAT

e.    Próbki, prezenty o małej wartości – definicja, opodatkowanie

4.       Dokumentowanie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych: 

a.    Definicja dowodu i sposoby ich pozyskiwania

b.    dokumentowanie konkursów, sprzedaży premiowej, akcji reklamowych i innych działań marketingowych,

c.    regulaminy akcji marketingowych oraz regulaminy konkursów i sprzedaży premiowych 
– na co zwracać uwagę?

d.    obowiązki informacyjno-rejestracyjne w przypadku szczególnych działań marketingowych 
np. loterii (obowiązki wynikające z innych ustaw np. Ustawa hazardowa, prawo celne),

e.    działania marketingowe organizowane przy współpracy z agencjami marketingowymi 
– zasady współpracy, obowiązki stron, wymagane dokumenty.

5.       Reklama i reprezentacja, imprezy, targi, konferencje:

a.    pojęcie reklamy i reprezentacji,

b.    prezenty dla kontrahentów, pracowników, współpracowników

c.    konsumpcja z kontrahentami oraz posiłki dla pracowników – interpretacja ogólna MF

d.    imprezy dla kontrahentów oraz imprezy integracyjne dla pracowników,

e.    imprezy okolicznościowe i jubileuszowe,

f.     szkolenia i konferencje dla kontrahentów,

g.    szkolenia, narady, konferencje dla pracowników, 

h.    wyjazdy krajowe i zagraniczne dla pracowników i kontrahentów,

i.     udział w targach, organizacja stanowisk wystawowych,

j.     wydatki na wystrój siedziby przedsiębiorstwa

6.       Konkursy dla kontrahentów i pracowników:

a.    definicja konkursu – problemy interpretacyjne, 

b.    organizator konkursu a fundator nagrody w konkursie (organizacja konkursów przez podmioty zewnętrzne),

c.    konkursy w środkach masowego przekazu (np. konkursy w Internecie),

d.    konkursy dla kontrahentów a konkursy dla pracowników – zakres opodatkowania i zwolnienia w PIT,

e.    konkursy a programy motywacyjne – różnice w zakresie opodatkowania.

7.       Premie pieniężne i rabaty:

a.    pojęcie premii pieniężnych,

b.    premie lojalnościowe i premie jakościowe,

c.    premia pieniężna jako rabat, premia pieniężna jako usługa.

8.       Sponsoring:

a.    pojęcie sponsoringu w ujęciu prawnym i podatkowym

b.    niezbędne elementy umowy sponsoringu,

c.    formy sponsoringu (rzeczowy, pieniężny, właściwy, niewłaściwy),

d.    sponsoring a darowizny.

9.       Sprzedaż premiowa:

a.    definicja sprzedaży premiowej oraz zasady prowadzenia sprzedaży premiowej,

b.    dokumentacja sprzedaży premiowej, 

c.    usługa jako nagroda w sprzedaży premiowej, 

d.    sprzedaż premiowa a sprzedaż promocyjna,

e.    sprzedaż premiowa – zakres zwolnienia z PIT.

10.   Inne świadczenia na rzecz kontrahentów:

a.    przekazywanie biletów do kina i innych miejsc rozrywki oraz kultury 

b.    organizacja festynów, koncertów

c.    zapewnianie zakwaterowania i wyżywienia, 

d.    wręczanie alkoholu i prezentów luksusowych

11.   Inne świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników:

a.    świadczenia na rzecz członków rodziny pracownika,

b.    strój, ubiór pracowników,

c.    abonamenty medyczne,

d.    ubezpieczenie OC członków organów spółek,

e.    dowóz pracowników do pracy,

f.     podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

g.    należności z tytułu podróży służbowych,  

h.    bony towarowe dla pracowników, 

i.     świadczenia wynikające z przepisów BHP,

j.     świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS,

k.    świadczenia wynikające z regulaminów pracy i układów zbiorowych pracy,

l.     samochody i telefony służbowe pracowników wykorzystywane na cele prywatne,

m.  karty benefit i multisport.

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Samir Kayyali

Samir Kayyali

Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego oraz bezpośrednio nadzoruje departament obsługi rachunkowej i sprawozdawczości finansowej dedykowany obsłudze m. in. zagranicznych przedsiębiorców, w tym oddziałów. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych, w tym dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 26 Listopada 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620 zł + 23% VAT, kwota brutto: 762,60 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 19 listopada 2018 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 530 zł + 23% VAT, kwota brutto: 651,90 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka